Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 12.06.2019/Pykälä 107

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  4962/2019 Avustushakemus

 

 

§ 107

Asianro 4962/02.05.01.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin osallistuminen Kuopion Matkailukeskus Saana Oy:n laivalaiturihankkeeseen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Yleistä                                             Matkailukeskus Saana on toukokuussa 2019 toimintansa käynnistänyt matkailukeskus Bellanrannassa, Siikaniemessä. Siikaniemen alue on nopeasti kehittynyt vilkkaaksi harraste-, matkailu- ja tapahtumaympäristöksi.

 

Saanan yhtenä tarkoituksena on edistää Kallaveden saariston nykyistä parempaa hyödyntämistä. Tähän liittyen yrityksen tavoitteena on mahdollistaa isompien sisävesiristeilijöiden ja muiden matkustaja-alusten rantautuminen rakennettavaan laituriin. Tällöin mm. kuopiolaisilla risteilyaluksilla on mahdollisuus käyttää Saanaa ja Siikaniemen aluetta omassa reittitarjonnassaan. Tämä ja muut laiturit (esim. Rauhalahti, Keilankanta) mahdollistavat monipuolisemman reittivalikoiman ja voivat johtaa myös vuoroliikenteeseen kaupunkialueella.

 

Laituri sijoitetaan kaupungin omistamalle, mutta Saanalle vuokratulle vesialueelle. Yritys sitoutuu vastaamaan laiturin toteutuksesta ja kunnossapidosta sekä tarjoamaan veloituksetta laituripaikkaa satamassa vieraileville aluksille.

Matkailukeskus Saana esittää, että Kuopion kaupunki osallistuisi yleiseen käyttöön tarkoitetun laiturin rakentamiseen 90 000 eurolla, joka on noin

70 % laiturin rakennuskustannuksista.

 

Avustuksen ehdoksi kaupunki edellyttää, että laituri on yleisessä käytössä ja käytöstä ei saa periä maksua. Laituri tulee toteuttaa kiinteänä, ei kelluvana rakenteena. Laiturista ei saa muodostua alusten kotisatamapaikka, laituri on tarkoitettu vain lyhytaikaisia pysähdyksiä varten. Laiturin toteutuksesta ja kunnossapidosta vastaa matkailukeskus. Mikäli ehtoja ei noudateta, on kaupungilla oikeus periä avustusosuus takaisin.

 

 

Vaikutusten arviointi                Saana ja sitä ympäröivä Siikaniemen alue on viime vuosina kehittynyt merkittäväksi harraste- ja tapahtuma-alueeksi. Hankkeet tukevat myös Kuopion strategisia tavoitteita olla nopeimmin kasvava matkailu- ja tapahtumaympäristö. Laiturin rakentaminen toimii osana kaupungin matkailuympäristön kehittämistä ja mahdollistaa erityisesti matkustajalaivaliikenteen alueelle. Hankkeelle on erittäin myönteiset yritysvaikutukset.

 

Laiturin toteuttamisen ympäristövaikutukset ovat vähäiset. Voidaan myös arvioida, että hanke edistää myös saaristossa tapahtuvaa luontomatkailua.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunki osallistuu Saanan laiturirakentamiseen esitetyllä tavalla ja myöntää 70 % rahoitusosuuden yhdyskuntatekniikan investointien määrärahasta. Maksimissaan osuus on 90 000 euroa (ei sisällä arvonlisäveroa).

 

Osuus suoritetaan yhtenä eränä avustuksen hakijalle Kuopion Matkailukeskus Saanalle laiturin valmistuttua. Avustuksen saaja on velvollinen erittelemään laiturin rakentamiseen kuuluvan kirjanpidon ja esittelemään sen kaupungin edustajalle.

 

 

Liitteet

5

4962/2019 Avustushakemus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ismo Heikkinen

puh. +358 44 718 5656

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa