Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 131

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 131

Asianro 5462/10.00.02.01/2019

 

 

Muodostettavan tontin 297-13-24-8 vuokraaminen / Savon koulutuskuntayhtymä

 

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kaupunkirakennelautakunta on päätöksellään 11.4.2018 § 77 varannut Savon Koulutuskuntayhtymälle Savilahdesta noin 2,4 ha:n suuruisen maa-alueen oppilaitosrakennusten suunnittelua varten. Varaus liittyy Vanhan varikon itäosan asemakaavan laadintaan, jolla mahdollistetaan muun muassa oppilaitosten siirtyminen Savilahden alueelle. Varaus on voimassa yhden vuoden asemakaavan voimaantulosta, jonka aikana on tarkoitus valmistella ja hyväksyä lopullinen maanvuokrasopimus.

 

Kuopion kaupunginvaltuusto on hyväksynyt alueen asemakaavan kokouksessaan 10.6.2019 § 52.

 

Savon Koulutuskuntayhtymän kanssa käytyjen neuvottelujen pohjalta on päädytty ratkaisuun, jossa Savon Koulutuskuntayhtymä vuokraa kaupungilta muodostettavan tontin 297-13-24-8 50 vuoden vuokrasopimuksella. Koulutuskuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 13.6.2019 omalta osaltaan hyväksynyt neuvotellun maanvuokrasopimusluonnoksen.

 

Maanvuokrasopimuksen mukaan vuokralainen sitoutuu noudattamaan laadittua Savilahti-ohjetta sekä sitä täydentävää ja kokoavaa liitettä.

 

Muodostettavan tontin pinta-ala on noin 22 903 m2 ja rakennusoikeus noin 34 354 k-m2 asemakaavan tonttitehokkuudella e= 1,5.

 

Rakennusoikeuden hinnoittelu perustuu ulkopuolisen asiantuntijatahon laatimaan arviokirjaan, minkä perusteella vuokra on 3€/k-m2/v sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1 958 (joulukuu 2018).

 

Tontin pinta-ala ja sitä myötä rakennusoikeus ja maksettavan vuokran määrä tarkentuvat lopullisesti tontin lohkomistoimituksessa, mikä tehdään välittömästi asemakaavan tultua voimaan. Lopullinen maanvuokrasopimus voidaan allekirjoittaa heti lohkomistoimituksen tultua rekisteröidyksi.

 

Muodostettavan tontin 297-13-24-8 sijainti on esitetty oheisissa kartoissa.

 

                                                         

kuva 1: opaskartta

 

                                                         

kuva 2: asemakaava

 

Vaikutusten arviointi                Tontin vuokraus edistää asemakaavan toteuttamista. Muutoin vaikutukset on arvioitu asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta

 

1.        Päättää vuokrata Savon Koulutuskuntayhtymälle muodostettavan tontin 297-13-24-8 liitteenä olevan maanvuokrasopimusluonnoksen mukaisin ehdoin.

2.        Maanvuokrasopimus voidaan allekirjoittaa sen jälkeen, kun alueen asemakaava on tullut voimaan.

3.        Maanvuokrasopimukseen voidaan tehdä teknisiä korjauksia ja lisäyksiä kansliatoimenpitein.

4.        Vuokralaisella on oikeus hakea tällä päätöksellä rakentamista varten tarvittavat viranomaisluvat. Rakennuslupa voidaan kuitenkin myöntää vasta kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

5.        Tontin hallintaoikeuden edellytyksenä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus. Rakennustyöt maastossa saa aloittaa vasta sitten kun tontin maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Liitteet

18

5462/2019 Maanvuokrasopimus 297-13-24-8 Sakky

 

                                                          Valmistelija

Jukka Tapani Räsänen

puh. +358 44 718 5537

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että Markku Söderström poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa