Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 137

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 137

Asianro 3043/03.06.02/2018

 

 

Oikaisuvaatimus / Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen

 

 

Lakimies Mika Mäkäräinen
Kaupunginkanslia

 

Lakimies on päätöksellään 21.8.2018 §:ssä 40 hylännyt hakijan vahingonkorvaushakemuksen koskien auton vaurioitumista. Hakijan mukaan hänen ajoneuvonsa on vaurioitunut katualueella suoritettujen lumen auraus ja kunnossapitotöiden yhteydessä. Hakija vaatii kaupunkia korvaamaan hänelle 188,85 euroa ko. vahingosta Kolarikorjaamo Autobody Ky:n korjauskustannusarvion mukaisesti.

                            

Lakimiehen päätöksestä selviää, että asiassa ei ole esitetty luotettavaa selvitystä vahingon aiheutumisen tarkasta ajankohdasta tai siitä, mikä oli aiheuttanut hakemuksessa kerrotun vahingon.

 

Oikaisuvaatimus

 

Hakija on oikaisuvaatimuksessaan vaatinut lakimiehen päätöksen kumoamista ja tehdyn vahingonkorvaushakemuksen hyväksymistä. Hakijan mukaan hänen ajoneuvolleen aiheutunut vahinko on aiheutunut alueella tehtyjen katualueen kunnossapitotöiden vuoksi, jossa katualueella oli aurattu lunta siten, että lumi oli kasautunut hänen ajoneuvonsa keulaan ja keulan eteen. Hakija ei ole oikaisuvaatimuksessaan kyennyt yksilöimään mahdollista vaurion syntymisajankohtaa tai syytä, minkä takia ajoneuvon keulassa oleva muovinen ilmanohjain / etuosan spoileri on haljennut kahteen osaan, mutta hakija uskoo vahingon aiheutuneen lumen auraamisesta auton keulaan. Hakijan mukaan lumimassan paine on aiheuttanut ko. vaurion.

 

Arviointia ja johtopäätökset

 

Korvausvelvollisuuden syntymisen yhtenä edellytyksenä on, että on olemassa korvausvelvollisuuden peruste. Lisäksi edellytetään, että aiheutunut vahinko on syy-yhteydessä korvausvastuuseen johtavaan tekoon, toimintaan tai laiminlyöntiin, jota korvaussäännösten soveltamisessa edellytetään. Välttämätön syy tarkoittaa seikkaa, jota ilman seurausta ei olisi syntynyt.

 

Asiassa on riidatonta, että hakijan omistamassa ajoneuvossa on todettu hakemuksessa kerrottu vaurio.

 

Asiassa on riidanalaista se, onko ko. vahinkotapahtuma syy-yhteydessä kaupungin tuottamukselliseen toimintaan vai ei ja onko kaupunki muutoin vahingonkorvauslain mukaisessa vastuussa ko. vahinkotapahtumasta vai ei.

 

Pelkästään se seikka, että alueella oli suoritettu lumen aurausta ja se, että hakija uskoo, että vahinko oli aiheutunut hakemuksessa esitetystä syystä, ei yksin osoita, että lumen aurauksessa olisi tapahtunut sellainen virhe tai laiminlyönti, joka olisi aiheuttanut hakemuksessa kerrotun vahingon. Edellä esitettyä käsitystä tukee lisäksi se, että valokuvien perusteella ko. alueella aurattu lumi ei ole ollut jäistä.

 

Vahingonkorvauslain mukaan vahingon kärsineellä on näyttötaakka vahingon aiheutumisesta ja siitä vastuussa olevasta tahosta. Näin ollen tapauksessa esitetyin perusteluin ei voida yksiselitteisesti todeta, että ko. vahinko olisi syntynyt yksin kaupungin kunnossapitotöiden virheellisestä tai huolimattomasta suorittamisesta. Täten asiassa ei ole esitetty luotettavaa selvitystä vahingon aiheutumisen tarkasta ajankohdasta tai siitä, mikä oli aiheuttanut hakemuksessa kerrotun vahingon. Lisäksi asiassa on jäänyt näyttämättä mikä on ollut ajoneuvon kunto ennen hakemuksessa esitettyä vahinkotapahtumaa. Tämän vuoksi tehty korvausvaatimus tulee hylätä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle, että hakijan oikaisuvaatimus hylätään ja lakimiehen päätös pysytetään voimassa.

 

 

Liitteet

23

3043/2018 Oikaisuvaatimus

 

24

3043/2018 Päätöspöytäkirja

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Mäkäräinen

puh. +358 44 718 5012

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy lakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa