Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 26.06.2019/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 123

Asianro 5695/10.03.01.02/2019

 

 

Jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapitokustannusten periminen tontinomistajilta ja -haltijoilta v. 2019

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 13.11.2006, että keskitetysti hoidettujen, tontinomistajille ja -haltijoille kuuluvien katualueiden jalkakäytävien talvikunnossapitotöiden ja hiekanpoiston kustannukset peritään keskeisen kaupunkialueen koko kaava-alueella yhtenäisesti, lukuun ottamatta haja-asutusalueita.

 

Toteutuneet kustannukset peritään katujen kunnossapitolakiin perustuen kaikilta tontin omistajilta/-haltijoilta riippumatta siitä onko katualueella jalkakäytävä vai ei. Kaikki keskeisen kaupunkialueen tontin omistajat/-haltijat saavat siten jalkakäytävien talvikunnossapitoa koskevan laskun.

                              

Syntyneet kustannukset peritään kaupunginvaltuuston hyväksymällä laskutusperiaatteella puolet tontin pinta-alojen suhteessa ja puolet käytettyjen rakennusoikeuksien suhteessa kultakin tontinomistajalta ja -haltijalta.

 

Keskitetyllä alueella talvikaudella 2018 - 2019 muodostui kiinteistöille yhteensä 783 591,55 euron laskutuskustannus (alv 0 %). Laskennassa käytetään lukua 391 795,77 euroa, joka on puolet kokonaiskustannuksista.

 

Talvikauden 2018 - 2019 toteutuneet kustannukset kohosivat edelliseen talvikunnossapitokauteen verrattuna maltillisesti. Pieni nousu kustannuksissa muodostui lähinnä Siikaniemien lumenvastaanottopaikan hoidon kohonneista kustannuksista. Varsinaisen lumen aurauksen, liukkaudentorjunnan ja hiekanpoiston osalta työt ovat kiinteähintaisia sisältyen urakkaan. Lumenajon kokonaiskustannus vaihtelee vuosittain. Talvikautena 2018 - 2019 se oli 242 324,00 €, josta kiinteistöjen osuus on 177 381,17 €.

 

Keskeisellä kaupunkialueella olevien tonttien kokonaispinta-ala on

21 258 795 m2 ja käytetty kokonaiskerrosala on 7 619 498 k-m².

 

Maksun periminen tapahtuu laskukaavalla tontin pinta- ala jaettuna kokonaispinta- alalla 21 258 795 m2 kertaa 391 795,77 euroa plus tontin käytetty rakennusoikeus jaettuna kokonaiskerrosalalla 7 619 498 k-m² kertaa 391 795,77 euroa.

 

Esimerkiksi omakotitontin, jonka pinta-ala on 893 m² ja kokonaiskerrosala 242 m², hinta muodostuu seuraavasti:

893 m2 jaettuna 21 258 795 m2 kertaa 391 795,77 euroa plus 242 m2 jaettuna 7 619 498 m2 kertaa 391 795,77 euroa = 0,0000420 x 391 795,77 euroa + 0,0000318 x 391 795,77 euroa = 16,46 euroa + 12,46 euroa = 28,92 euroa.

 

Esimerkkitapauksen kustannus nousee noin 0,17 % verrattuna edelliseen talvikauteen.

 

 

Vaikutusten arviointi                Keskitetty urakka vähentää työkoneiden määrää ja sitä kautta melua ja ilmasaasteita tulee vähemmän. Työn jälki on tasalaatuista ja työ valmistuu urakoitsijalle annettujen toimenpideaikojen puitteissa.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta vahvistaa tontinomistajilta ja -haltijoilta perittäväksi jalkakäytävien keskitetyn talvikunnossapidon kokonaiskustannukset 783 591,55 euroa.

 

Perittävä maksu on vähintään 10 euroa ja laskutuksessa noudatetaan 1.1.2019 tontin omistaja/-haltija vallinnutta tilannetta. Lisäksi laskutetaan arvonlisävero.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jere Toppinen

puh. +358 44 718 5674

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa