Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 12.08.2019/Pykälä 30

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 30

Asianro 5822/10.03.02.04/2019

 

 

Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin

 

 

Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen

 

                                                          Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa oli 31.12.2018 yhteensä 529 rakennusta tai tilaa. 
                            

Omistusjakauma:                       kpl                      brm2

 

Suora omistus

431

528 662

Osakeomistus

30

59 637

Sisään vuokraus

68

44 390

Yhteensä

529

632 689

 

 

Kaupungin suorassa omistuksessa olevien kohteiden arvot olivat 1.1.2019 seuraavat:

 

Jälleenhankinta-arvo

993 353 015 €

Nyky-arvo

723 081 930 €

Tasearvo          

218 114 709 €

Korjausvelka

69 937 634 €

 

 

Kaupungin omistuksessa olevan rakennusomaisuuden arvoa seurataan mm. vuosittaisella korjausvelkalaskennalla. Korjausvelan kasvu on saatu pysäytettyä investoinneilla sekä rakennusten myynnillä ja purkamisella.

 

Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten strateginen tavoitetila ratkaistaan tilasalkutuksen avulla. Tilasalkutuksen perusteet on hyväksytty vuonna 2007. Tilasalkutuksen päivitys on käsitelty kaupunginhallituksessa viimeksi 17.9.2018.

 

Kuopion kaupungin suoraan omistamiin rakennuksiin sitoutunut pääoma on merkittävä. Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen edellyttävät sekä pitkäjänteistä että suunnitelmallista toimintaa. Toiminta on kiinteistönpitostrategian mukaisesti rakennusten hoitamista, huoltamista ja kunnossapitämistä.

 

Vastuullisen omistajan toiminnan tulee olla pitkälle suunniteltua ja yhteisesti hyväksyttyyn kiinteistönpitostrategiaan perustuvaa. Sekä korjaamisen että tarvittaessa korjaamatta jättämisten tulee aina olla huolellisesti harkittuja rakennus- ja käyttäjäkohtaisesti.

Laadukkaalla kiinteistöjohtamisella voidaan tukea asiakkaiden palvelutuotantoa. Tilojen käytön ohjaamisessa on tutkittava ensisijaisesti kaupungin omistamien tilojen tehokas käyttö.

 

Tilasalkuissa rakennukset jaetaan pitkän tähtäimen tahtotilan mukaisesti eri luokkiin. Omistuksessa oleva rakennus voidaan joko omistaa edelleen, myydä, purkaa tai kehittää. Sisään vuokrattujen kohteiden osalta on ratkaisuna joko jatkaa vuokrausta tai luopua siitä. Näin muodostuu 6 eri luokkaa, joiden mukaan tilasalkku on järjestetty:

 

A                          Omistetaan

B                          Jalostetaan uuteen omaan käyttöön

C                          Hallintaa (sisään vuokrausta) jatketaan

D                          Myydään

E                           Hallinnasta (sisään vuokrauksesta) luovutaan

F                           Puretaan

 

Tilasalkussa jokaiselle rakennukselle muodostuu tulevaisuuden osalta tavoite, jota toteutetaan pitkällä aikavälillä. Rakennuksen kunnossapitotaso tulee suhteuttaa tahtotilaan ja sen vuoksi myös kunnossapitotason tulee olla mahdollisimman vakaa.

 

Rakennusten ylläpidossa on otettu käyttöön 5-portainen luokitus, jossa ylintä tasoa edustavat ns. arvorakennukset, jotka pidetään kaikissa olosuhteissa käyttötarkoituksensa vaatimassa kunnossa (esim. kaupungintalo, Musiikkikeskus). Heikoimman ylläpitotason rakennuksiin tehdään vain turvallisuuden vaatimat korjaukset ja nämä rakennukset ovat pääsääntöisesti purkuun meneviä. Ylläpitoluokat ovat:

 

4                           Arvorakennus                            

3                           Tilat pidetään kunnossa ja arvoa parannetaan perusparannuk-

silla ja vuosikorjauksilla

2                           Tilat pidetään viranomaisvaatimusten mukaisessa kunnossa;

                                                          välttämättömät kunnossapitotoimenpiteet suoritetaan

1                           Rakennuksia ei kunnosteta; vain turvallisuusvaatimukset ja huoneenvuokralain määräykset täytetään  

0                           Kunnossapitovastuu ei ole Tilakeskuksella / purku vireillä

 

Lisäksi rakennuksille on määritelty kuntoluokka, joka kuvaa karkeasti rakennuksen tämän hetkistä korjaustarvetta. Kuntoluokat ovat:

 

5                           Uusi, ei korjaustarvetta

4                           Hyväkuntoinen, lähes uutta vastaava, korjaustarve >15 v.

3                           Kunto tyydyttävä, korjaustarve 9 - 15 v.

2                           Kunto välttävä, korjaustarve 4 - 8 v.

1                           Kunto huono, teknisesti vanhentunut; korjaustarve 0 - 3 v.

0                           Purkukuntoinen, rakennusta ei kannata ryhtyä korjaamaan

 

 

Kaupunginhallitus on nimennyt vuosille 2017 - 2019 tilatyöryhmän, joka seuraa, ohjaa ja kehittää Kuopion kaupungin omistamien ja hallitsemien kiinteistöjen, rakennusten sekä tilojen käyttöä.  Tilatyöryhmä käsitteli tilasalkkujaon muutokset kokouksessaan 17.6.2019 ja puolsi asian esittämistä kaupunginhallitukselle.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Vaikutusten ennakkoarviointi on liitteenä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunginhallitus hyväksyy päivitetyn tilasalkkujaon ja tilasalkutuksen käytettäväksi strategisena työkaluna.

 

 

Liitteet

3

5822/2019 A - Omistetaan

 

4

5822/2019 B - Jalostetaan uuteen käyttöön

 

5

5822/2019 C - Hallintaa (vuokrausta) jatketaan

 

6

5822/2019 D - Myydään

 

7

5822/2019 E - Hallinnasta (vuokrauksesta) luovutaan

 

8

5822/2019 F - Puretaan

 

9

5822/2019 Tilasalkku 2018 muutokset 2017 - 2018

 

10

5822/2019 Tilasalkku 2018 muutokset kohde-erittely

 

11

5822/2019 Vaikutusten ennakkoarviointi, Kuopion Tilakeskuksen hallinnassa olevien rakennusten jakaminen tilasalkkuihin

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Petri Koponen

puh. +358 44 718 5244

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

                                                          Toimitilajohtaja Hannu Väänänen esittelee asiaa kokouksessa.

 

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Toimitilajohtaja Hannu Väänänen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa.

 

Merkittiin, että hallituksen I varapuheenjohtaja Allu Koskinen poistui kokouksesta esteellisenä (osallisuusjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa