Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 19.08.2019/Pykälä 45

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 45

Asianro 6771/02.07.01/2019

 

 

Aiesopimuksen hyväksyminen Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oyj:n liiketoimintojen yhdistämisestä

 

 

 

 

 

                                                          Savon Voima Oyj:n ja Kuopion Energia Oy:n toimintojen yhdistämistä on tunnusteltu yhtiöiden ja niiden omistajien toimesta useaan kertaan. Hallitusten käymä keskustelu mahdollisuudesta yhdistää voimavaroja eteni alkuvuodesta 2018 siihen tilanteeseen, että Kuopion Energia Oy pyysi yhdistämisselvitykselle konserniohjeen mukaista omistajan ennakkokäsitystä ja se annettiin Kuopion kaupungin omistajaohjausjaoston kokouksessa 5.2.2018.

 

Nykytilanteessa alueella on kaksi erillistä energiayhtiötä. Savon Voima Oyj on Savon Energiaholdingin kautta kokonaan alueiden kuntien omistama, Kuopion Energia Oy on Kuopion kaupungin 100-prosenttisesti omistama. Mahdollinen toimintojen yhdistäminen nähdään koko alueen voimavaroja kokoavana hankkeena, joka hyödyttää sekä yhtiöiden asiakkaita, että niiden omistajia.

 

Kuopion kaupunki on jo nykyisin suurin omistaja Savon Energiaholdingissa 18,7 prosentin omistusosuudellaan. Kuopion kaupungin laajenemisen myötä noin 20.000 kuopiolaista kotitaloutta sijaitsee Savon Voima Verkon alueella. Tämä tarkoittaa, että kyseisillä alueilla asuvilla on verkkosopimus Savon Voima Verkon kanssa, vaikka asuvatkin Kuopiossa

 

Yhtiöt ovat vuoden 2019 alusta yhdistäneet sähkönmyyntinsä uuteen yritykseen, Väre Oy:hyn. Luontevana jatkona Väreelle yhtiöt ovat valmistelleet yhteisen palvelukeskuksen perustamista, jolloin molempien yhtiöiden asiakkaat saisivat palvelua keskitetysti. Palvelukeskus aloittaisi toimintansa 2020.

 

Savon Voiman ja Kuopion Energian muodostama kokonaisuus olisi valtakunnallisesti merkittävä toimija ja samalla omistajien omistuksen arvo ja tuottokyky paranisivat enemmän kuin erillään.

 

Yhtiöiden yhdistäminen on tarkoitus toteuttaa siten, että Savon Energiaholding Oy suuntaa osakeannin Kuopion kaupungille, joka maksaa ko. annin apportoimalla Kuopion Energia Oy:n osakkeet Savon Energiaholding Oy:lle. Näin ollen järjestelyllä ei ole suoraa tulosvaikutusta Kuopion kaupungille. Kuopion kaupungin omistusosuus Savon Energiaholding Oy:stä nousisi 40 prosenttiin. Kuopion kaupunki ei kuitenkaan omistaisi enemmistöä, joten yhtiö ei kuuluisi Kuopion kaupunkikonserniin.

 

Järjestelyn lopputuloksena Kuopion kaupunki ja muut Savon Energiaholding Oy:n omistajat omistaisivat yhdessä Savon Energiaholding Oy:n osakekannan. Savon Energiaholding Oy omistaisi kokonaan yhtiön, jossa on Savon Voima Oyj:n ja Kuopion Energia Oy:n liiketoiminnat. Seuraavassa vaiheessa Savon Voima Oyj ja Kuopion Energia Oy sulautuvat yhdeksi yhtiöksi ja verkkoyhtiöt olisivat tämän yhtiön 100-prosenttisesti omistamia tytäryhtiöitä ja säilyisivät erillään. Yhtiöiden sähkönsiirron ja kaukolämmön hinnoittelussa jatkuisi verkkokohtainen hinnoittelu.

 

Asiaa on käsitelty Kuopion kaupungin omistajaohjausjaoston kokouksessa 25.6.2019.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Yhtiöt yhdistämällä luodaan Suomen suurimpiin kuuluva energiakonserni, jolla on mahdollisuudet parantaa toiminnan tehokkuutta ja vastata toimialan muutokseen. Tulevaisuuden työmarkkinoilla suurempi konserni on vetovoimainen työnantaja. Järjestely kokoaa kaupungin omistajuutta tiivistäen konsernirakennetta.

 

 

 

 

Liitteet

1

6771/2019 Aiesopimus

 

Viiteaineisto

2

6771/2019 Luonnos uudeksi osakassopimukseksi

 

3

6771/2019 Luonnos uudeksi yhtiöjärjestykseksi

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pauliina Pietikäinen

puh. +358 44 718 2161

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan aiesopimuksen Kuopion Energia Oy:n ja Savon Voima Oyj:n liiketoimintojen yhdistämisestä.

 

 

Päätös                                            Merkittiin, että jäsenet Minna Reijonen ja Tapio Tolppanen poistuivat kokouksesta esteellisinä (yhteisöjäävi) asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

Kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa