Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 18.09.2019/Pykälä 17

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 17

Asianro 7467/02.02.00/2019

 

 

Pitäjäraatitoiminnan järjestämiseen tarvittavan henkilöstön palkkakustannusten kattaminen lähidemokratiajaoston kehittämisrahasta vuonna 2020

 

 

Aluekoordinaattori Liisa Jokela
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

                                                          Kuopion kaupungin vuonna 2017 aloittama uusi lähidemokratian toimintamalli kuntaliitosalueilla on lähtenyt käyntiin suhteellisen hyvin. Pitäjäraatialueet ovat toiminnaltaan hyvin erilaisia ja suoranaista esikuvaa lähidemokratiamallille ei ole ollut. Selkeät toimintaa ohjaavat painopisteet ovat olleet osallisuuden kehittäminen, demokratiavajeen täydentäminen ja yrittäjyyden ja elinvoimaisuuden kehittäminen. Pitäjäraadeilla on ollut käytössään seuraavat resurssit:

         Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kansalaistoiminnan palveluissa on ollut sijoitettuna kolme henkilöä, aluekoordinaattori, aluesihteeri ja erityisesti Kirkonkylät palvelukeskuksina hankkeen toimintaa koordinoimassa yhteistyökoordinaattori.

         Toimintamäärärahaa 180.000 euroa.

         Kehittämisrahaa 180.00 euroa.

         Kansalaislähtöinen toimintakenttä.

                                                         

Pitäjäraatien työskentely on nojautunut perinteiseen toimintatapaan, jossa kokoustaminen ja vapaaehtoistyö ovat korostuneet. Pitäjäraadit ovat panostaneet alueen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden parantamiseen, paikallisten järjestöjen ja eri toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön ja yhteistoimintaan eri kaupungin palvelualueiden kanssa.

 

Tähänastisen toiminnan aikana on selkiintynyt näkemys siitä, että erityisesti osallisuuden kehittämiselle ei ole tarkoiteuksenmukaista ryhtyä luomaan erillisiä hallintorakenteita. Osallisuuden kehittäminen sekä kaupungin palvelujen suunnittelu ja järjestäminen ovat tehokkaampaa, mikäli se tehdään yhteistyössä asukkaiden kanssa. Tämä lähtökohta olisi hyvä olla sisäänrakennettuna kaikessa kaupungin toiminnassa. Käytännön tavoitteena voisi olla se, että pitäjäraatitoimintaan voitaisiin hyödyntää alueilla olevia muiden palvelualueiden henkilöstöä.

 

Kunnallisen itsehallinnon elinvoimaisuuden kehittymisessä yksi keskeinen tekijä on asukkaiden halu vaikuttaa kuntahallinnon päätöksentekoon äänestämällä vaaleissa ja asettumalla ehdokkaaksi päätöksentekijäksi. Pitäjäraadit ovat monipuolistaneet liitoskuntien asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia tilanteessa, jossa kuntaliitos vei merkittävässä määrin eri päätöksentekorakenteita. Erityisesti pitäjäraatitoiminta on antanut asukkaille vaikuttamisen väylän yksilönä ja kunnan asukkaana. 

 

                                                          Pitäjäraatitoiminnan käynnistäminen on vaatinut henkilöresursseja vuosina 2017 - 2019 yhteensä 2,85 htv:tä.

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen vuoden 2020 talousarviokehys ei mahdollista pitäjäraatitoiminnan järjestämiseen tarvittavan henkilöstön palkkakustannuksia täysimääräisesti. Talousarvioesityksessä esitetään palkkakustannuksia katettavaksi lähidemokratiajaoston kehittämismäärärahasta.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Liisa Jokela

puh. +358 44 718 8922

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Pitäjäraatitoimintaan tarvittavan henkilöstön palkkaukseen tarvittava määräraha varataan vuodelle 2020 lähidemokratiajaoston kehittämismäärärahasta.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa