Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lähidemokratiajaosto
Pöytäkirja 18.09.2019/Pykälä 18

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 18

Asianro 3249/00.01.01/2019

 

 

Hakemus vuoden 2019 kehittämisrahan käyttämisestä Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä -esiselvityshankkeen omarahoitusosuuteen.

 

 

Mika Tsupari
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

Esiselvityshankkeessa kartoitetaan osuuskuntatoiminnasta kiinnostuneita ja työvoimaa tarvitsevia tahoja Kuopion maaseutualueilla. Tavoitteena on saada rakennettua laaja kokonaiskuva Kuopion maaseutualueiden kiinnostuksesta uudenlaista palvelutuotantoa kohtaan, sekä selvittää yritysten, yhteisöjen, maatalousyrittäjien ja kaupungin näkemyksiä, toiveita ja tarpeita. Esiselvityksellä pyritään löytämään aluekehittämisen todelliset alueelliset tarpeet. Onnistuneen kartoituksen pohjalta lähdetään miettimään jatkotoimenpiteitä, jotka onnistuessaan johtavat alueellisen palvelutuotannon paranemiseen, kysynnän ja tarjonnan parempaan kohtauttamiseen, sekä elinvoiman vahvistumiseen Kuopion maaseutualueilla. Hankkeen yhteydessä kartoitetaan myös kaupunkiympäristön palvelualueen tarpeet maaseutualueiden osalta.

 

Esiselvityshankkeen hakijana ja hallinnoijana on Kuopion kaupunki. Kokonaiskustannukset ovat 23.580,00 euroa ja hankeaika on 1.8.2019 - 31.12.2019. Leader-toimintaryhmän kautta tuleva Eu+ valtion rahoitus on 22.401,00 euroa ja muu julkinen rahoitus 1179 € Kuopion kaupungin rahoituksena.

 

Hankevalmistelu on käynnistynyt erityisesti Vehmersalmen pitäjäraadin aloitteesta ja hankevalmistelun edetessä mukaan ovat tulleet myös muut raatialueet. Valmisteluun ovat osallistuneet kaupungin yrityspalveluiden lisäksi myös Kirkonkylät palvelukeskuksina-hanke, sekä maaseutualueella toimivat sidosryhmät.  Toiminta-alue kattaa kaikki pitäjäraatialueet sekä Etelä-Kuopion ja Ranta-Toivalan maaseutualueet painottaen toimenpiteet entisten kuntakeskusten välittömään läheisyyteen.

 

                                                          Hankkeen aloitukseen liittyvien syiden takia asia esitetään lähidemokratiajaostolle jälkikäteen.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Mika Tsupari
Kansalaistoiminnan aktivointiyksikkö

 

 

Lähidemokratiajaostolle esitetään ”Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä”-esiselvityshankkeen omarahoitusosuuden (1179 €) kattamista vuoden 2019 kehittämismäärärahasta. Esiselvityshanke kattaa Kuopion maaseutualueet.


 

 

Liitteet

2

3249/2019/ Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä- hankesuunnitelma

 

3

3249/2019 TUKIPAATOS, Osuuskunta palvelutuottamisen ja aluekehittämisen väylänä, esiselvityshanke

 

4

3249/2019/ Aiesopimus Sydän-Savon maaseutupalvelut

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mika Tsupari

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Hyvinvoinnin edistämisen johtaja Janne Hentunen

 

Lähidemokratiajaosto hyväksyy valmistelijan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa