Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.10.2019/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 80

Asianro 7834/10.03.00.00/2019

 

 

Oikaisuvaatimus / Toimenpidelupa 3.9.2019 § 810, lupatunnus 19-861-T / 297-460-2-7 / Halssiranta 56 / varasto/huoltorakennus

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

 

                                                          Tiivistelmä

 

Rakennuslupainsinööri Antti Kankkunen on 3.9.2019 § 810, lupatunnus 19-861-T myöntänyt toimenpideluvan varasto/huoltorakennuksen rakentamiseen kiinteistölle 297-460-2-7. Naapurikiinteistön omistajat ovat tehneet päätöksestä oikaisuvaatimuksen, jonka johdosta lupa ei ole tullut lainvoimaiseksi. Luvan hakijat ovat antaneet vastineensa oikaisuvaatimukseen. Oikaisuvaatimus on saapunut määräajassa ja lautakunta ottaa lupa-asian käsiteltäväkseen.

 

Asian selostus                             Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty vaatimuksia hyväksytyn päätöksen lupaehtoihin tai hyväksyttyihin piirustuksiin.

 

Oikaisuvaatimuksessa on kyseenalaistettu esitettyjen suunnitelmien ja annettujen tietojen paikkansapitävyys sekä toteutus.

 

Lupa ei ole lainvoimainen, joten rakennustyötä ei saa aloittaa.

 

Asian käsittely rakennusvalvonnassa

 

Hakemus on tullut vireille 7.8.2019.

Naapurikiinteistö 2:210 on huomauttanut hakemuksesta. Huomautuksesta selviää, että kontti on tuotu ranta-alueelle ilman voimassa olevaa lupaa. Kontti näkyy häiritsevästi naapurin kiinteistölle. Konttiin on laitettu ikkunoita ja mahdollisesti lämpöeristeitä. Naapuri on huomautettu ranta-alueella olevista asuntovaunuista.

 

Rakennusvalvonnasta on annettu tieto, että tien rannan puoleiselle alueelle ei saa sijoittaa tai rakentaa enää mitään.

 

Hakija on antanut huomautuksen johdosta vastineensa.

Varastokontti on siirretty sellaisenaan jalaksilla siirrettävänä lämpimänä varastona paikalleen. Kontti on tuotu varasto- ja huoltokäyttöön. Asuntovaunujen ja asuntoauton osalta hakija on ilmoittanut, että niitä käytetään normaalisti matkailuun ja retkeilyyn, ja ne silloin tällöin ovat siellä parkissa.

 

Hakemus on ratkaistu ja tehty päätös 3.9.2019 § 810, joka on lähetetty tiedoksi huomautuksen tehneen kiinteistön omistajille.

Päätöksellä on vahvistettu hyväksytyt piirustukset ja päätöksen lupaehdot.

 

 

 

 

Esitys                                              Oikaisuvaatimus hylätään eikä lupapäätöstä muuteta.

 

 

Perustelut                                     Rakennusvalvonnasta annettu tieto, että tien rannanpuoleiselle alueelle ei saa rakentaa, ei ole voimassa olevan yleiskaavan kaavamääräyksen s-1 mukainen:

 

”s-1 Saunan rakennusalue.

Alueen osa, joka on tarkoitettu erillisen saunarakennuksen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa rakentaa saunan ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 60 m2. Sauna rakennuksen kerrosala saa olla enintään 30 m2”

 

Hakemus on käsitelty hakijan toimittamien suunnitelmien ja selvitysten perusteella. Hyväksytyistä piirustuksista selviää riittävällä tarkkuudella julkisivujen suunnat, materiaalit, rakennelman pinta-ala ja sijainti rakennuspaikalla sekä tilojen käyttötarkoitus. Hakijan esittämät suunnitelmat on lupapäätöksellä vahvistettu.

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen noudattamaan hyväksyttyjä suunnitelmia ja lupapäätöksen ehtoja sekä määräyksiä.

 

Rakennelman sijainti tarkastetaan sijaintikatselmuksella, jonka rakennushankkeeseen ryhtyvä tilaa mittausosastolta ennen loppukatselmusta.

Toteutuksen suunnitelman ja lupaehtojen mukaisuus tarkastetaan loppukatselmuksella, jonka suorittaa tarkastusinsinööri rakentajan pyynnöstä.

 

Hakijan antamasta vastineesta selviää, että varastokontti on tuotu rakennuspaikalle ja sen ikkunoiden sijainti sekä julkisivumateriaalit eivät ole hyväksytyn lupapiirustuksen mukaisia. Hakija on ilmoittanut, että suunnitelmat päivitetään toteutuksen mukaiseksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 150e §:n 1 momentin mukaan tarkastusinsinööri voi hyväksyä tämän tyyppisiä muutoksia rakennusaikaisena muutoksena, jos muutoksella ei ole vaikutusta naapurin etuun. Mikäli muutoksella on vaikutusta naapurin etuun, on sille haettava muutoslupa ja luvan vireilläolosta tiedotetaan naapurille.

 

Loppukatselmuspöytäkirja on julkinen asiakirja ja sen saa pyytämällä rakennusvalvonnasta. Pöytäkirjasta ei erikseen tiedoteta naapurille.

 

Naapuri on oikaisuvaatimuksessaan huomauttanut asioista, jotka ovat rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyviä asioita. Nämä asiat valvotaan lupaehtojen mukaisilla katselmuksilla.

 

 

Liitteet

14

7834/2019 Oikaisuvaatimus (Ei julkaista internetissä)

 

15

7834/2019 Vastine (Ei julkaista internetissä)

 

Viiteaineisto

*

7834/2019 Toimenpidelupa 3.9.2019 § 810 (Ei julkaista internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Antti Kankkunen

puh. +358 44 718 5180

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että varajäsen Veijo Martikainen poistui esteellisenä (yleislausekejäävi) kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Eija Vähälä poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa