Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.11.2019/Pykälä 138

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 138

Asianro 9024/02.05.03/2019

 

 

Saimaa Capital Oy:n laina-ajan jatkamisesta päättäminen

 

 

 

 

                                                          Saimaa Capital Oy on Canelco Capital Oy:n hallinnoima rahastoyhtiö, jonka toimialana on harjoittaa pääomasijoitustoimintaa tekemällä oman ja vieraan pääoman sijoituksia pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Vuonna 2016 Saimaa Capitalissa toteutettiin tasejärjestely, jossa se palautti omistajilleen pääomia edellytyksenä, että ne lainataan yhtiölle takaisin. Järjestely liittyi Finnveran irtautumiseen yhtiöstä. Järjestelyssä Saimaa Capitalille tuli omistajilta noin 14,5 miljoonan euron velkakirjalainat, joiden korko on 2 % ja jotka erääntyvät kerralla maksettaviksi vuoden 2021 lopussa. Kuopion osayhteisvaltuusto on tehnyt asiasta päätöksen kokouksessaan 12.12.2016 § 47. Kuopion kaupunki on kyseisellä päätöksellä myöntänyt yhtiölle 501.427,65 euron suuruisen lainan.

                                                         

Saimaa Capital Oy on lähettänyt osakkeenomistajilleen 24.10.2019 päivätyn kirjeen, jossa yhtiö pyytää omistajiltaan vuonna 2021 erääntyville lainoilleen jatkoaikaa vuoden 2024 loppuun saakka. Jatkoajan pyytäminen liittyy Saimaa Capital Oy:n aktiivisen sijoitustoiminnan ylläpitämiseen ja lähivuosien likviditeetin parantamiseen. Laina-ajan jatkamisella parannettaisiin yhtiön taseasemaa ja sijoitusstrategian toteuttamista.

 

Kuopion kaupungin hallintosäännön 32 § 19. kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää lainaehdoista ja niiden muuttamisesta.

 

Saimaa Capital Oy:n lähettämä kirje jaetaan kokoukseen osallistuville viiteaineistona.

                                                                                      

 

Vaikutusten arviointi                Asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

Viiteaineisto

1

9024/2019 Kirje Saimaa Capitalin omistajille laina-ajan jatkamisesta 2019

 

                                                         

Päätösehdotus                           Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kuopion kaupunginhallitus päättää hyväksyä Saimaa Capital Oy:n lainaehtojen muuttamisen siten, että yhtiölle myönnetyn 501.427,65 euron lainan uusi eräpäivä on 31.12.2024.

 

 

Päätös                                            Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa