Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 79

Asianro 10014/05.00/2019

 

 

Perhepalveluiden ja lastensuojelun avohuollon asiakaspalautekysely ja tulokset vuonna 2019

 

 

Perusturvajohtaja Mari Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden vahvistamiseksi on perhepalveluissa ja lastensuojelussa toteutettu asiakaspalautekysely.

 

Asiakaspalaute kerättiin ajanjaksolla 21.10-15.11.2019 sähköisenä kyselynä

perhesosiaalityön ja lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa oleville asiakkaille. Asiakkaita tiedotettiin kyselystä yksikön odotustilan julisteilla ja perheen oman sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan sekä sosiaaliasiamiehen välityksellä. Asiakaspalautetta kerättiin sekä lapsilta että aikuisilta. Edellinen sähköinen asiakaspalautekysely toteutettiin toukokuussa 2019, mutta kysymykset ja toteutustapa olivat hieman erilaiset, joten tulokset eivät ole suoraan toisiinsa verrattavissa.

 

Kysymykset koskivat työskentelyyn liittyviä odotuksia, tavoitteita, tiedon saannin selkeyttä, työntekijöiden tavoitettavuutta ja tapaamistiheyden riittävyyttä, asiakkaan kokemuksia autetuksi tulemisesta, vaikuttamismahdollisuuksista, kuulluksi tulemisesta, mielipiteiden kirjaamisesta ja luottamuksesta työntekijöihin. Lisäksi selvitettiin ovatko lapset ja heidän mielipiteensä huomioitu/selvitetty työskentelyssä sekä millaisia kokemuksia asiakkailla on ollut lastensuojelun systeemisen mallin tiimipalavereihin osallistumisesta.

 

Kyselyhetkellä perhesosiaalityön asiakkuudessa oli 532 lasta. Vastaajia oli 35. Vastanneista suurin osa oli täyttänyt 18 vuotta (77,1%). 13-17 vuotiaita vastaajia oli 11,4% ja alle 13-vuotiaita 11,4%. Naisia vastaajista oli 71%. Alle 13-vuotiaiden vastausten keskiarvo oli 4, 13-17-vuotiaiden 4,2 ja yli 18-vuotiaiden 3,4. 84,6 % vanhemmista koki, että lapset on huomioitu ja heidän mielipiteensä selvitetty työskentelyssä. Systeemiseen tiimipalaveriin oli osallistunut 75% 13-17-vuotiaista ja 55,6% yli 18-vuotiaista.

 

Kyselyhetkellä lastensuojelun avohuollon asiakkuudessa oli 587 lasta. Vastaajia oli 54. Vastanneista suurin osa oli täyttänyt 18 vuotta (75,9%). 13-17-vuotiaita vastaajia oli 16,7% ja alle 13-vuotiaita 7,4 %. Naisia vastaajista oli 59,3%. Alle 13-vuotiaiden vastausten keskiarvo oli 3,8, 13-17-vuotiaiden 3,2 ja yli 18-vuotiaiden 3,7. 86,8% vanhemmista koki, että lapset on huomioitu ja heidän mielipiteensä on selvitetty työskentelyssä. Systeemiseen tiimipalaveriin oli osallistunut 22,2% 13-17-vuotiaista ja 39% yli 18-vuotiaista.

 

Asiakaspalautekyselyn tuloksia esittelee lapsiperhepalvelujen kehittämisasiantuntija Maria Partanen.

 

Keväällä 2020 on tarkoitus toteuttaa uusi asiakaspalautekysely ja mahdollista jatkuvaa palautteenkeräämistapaa selvitetään.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asiakaspalautekyselyn tuloksia hyödynnetään perhepalveluiden ja lastensuojelun avohuollon palvelujen laadun kehittämisessä ja asiakassuhteissa. Tulokset on käyty läpi yhdessä henkilöstön kanssa 26.11.2019.

 

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

                                                         

                                                          Perusturva- ja terveyslautakunta merkitsee perhepalvelujen ja lastensuojelun asiakaspalautekyselyn tiedoksi.

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Maria Partanen

 

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

                                                          Merkittiin, että kehittämisasiantuntija Maria Partanen poistui kokouksesta klo 15.47 tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa