Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 80

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 80

Asianro 10005/05.19.00/2019

 

 

Kuopion kaupungin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.1.2020

 

 

Perusturvajohtaja Mari Antikainen
Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteet on vahvistettu perusturva- ja terveyslautakunnassa 17.11.2015 § 101 ja olleet voimassa 1.12.2015 alkaen. Lakimuutoksesta ja perustoimeentulotuen käsittelyvastuun siirtymisestä Kelalle alkaen on odotettu valtakunnallista ohjeistusta myös täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta. Valtakunnallisia ohjeita ei ole edelleenkään käytettävissä, josta johtuen on tarpeen päivittää Kuopion kaupungin toimeentulotuen myöntämisperusteita täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen osalta.

Toimeentulotukilaki on tullut voimaan 31.12.1997 ja toimeentulotukilain muutokset ovat alkaneet 1.1.2017. Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Perustoimeentulotuen myöntämisestä vastaa vuoden 2017 alusta lukien Kansaneläkelaitos. Perustoimeentulotuki sisältää perusosan sekä muut perusmenot. Perusosa on tarkoitettu kattamaan ravinto- ja vaatemenot sekä vähäiset terveydenhuoltomenot. Muita perusmenoja ovat lain mukaan asumismenot, taloussähköstä aiheutuvat menot, kotivakuutusmaksu sekä vähäistä suuremmat terveydenhuoltomenot.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä vastaa kunta. Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat muut kuin perustoimeentulotukeen sisältyvät asumisesta aiheutuvat menot sekä henkilön tai perheen erityistarpeisiin tai -olosuhteisiin liittyvät, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot. Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta.

                                                                                      

 

Vaikutusten arviointi                Ohjeiden myötä toteutuu kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun turvaaminen.

 

 

Esitys                                              Perusturvajohtaja Mari Antikainen:

 

Perusturva-ja terveyslautakunta hyväksyy täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.1.2020 alkaen.

 

 

 

Liitteet

1

10005_2019_Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.1.2020 alkaen

 

                                                          Valmistelija                                                           

Aulis Sarnola

puh. +358 44 718 8420

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Tapio Tolppanen poistui klo 15.54 tämän asian käsittelyn aikana.

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa