Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 82

Asianro 10123/00.04.01/2019

 

 

Kotihoidon turvapalvelun toteuttaminen yhteistyössä Siilinjärven hoiva- ja vanhuspalveluiden kanssa

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

              Kotihoidon turvapalvelu on sosiaalihuoltolain mukainen tukipalvelu.

Turvapalvelussa hyödynnetään teknologia-avusteisia palveluja kotona asuvan ikäihmisen turvallisuuden ja avun pyytämisen parantamiseksi. Turvapalvelu muodostuu kotiin asennettavista teknologisista ratkaisuista, hälytysten vastaanottokeskuksesta sekä turva-auttajatoiminnasta. Yleisin teknologiaratkaisu on turvapuhelin, mutta käytössä on myös ovihälyttymiä sekä hellavahteja. Turvapuhelimen rinnalle on lisääntyvässä määrin tulossa uusia ja monipuolisempia teknologisia ratkaisuja, kuten sensoriteknologia.

 

Siilinjärvellä ostopalveluna toteutetun turvapuhelinpalvelun sopimuskausi päättyy 31.12.2019. Turvapalveluiden piirissä on noin 400 asiakasta.

 

Kuopion kaupunki on toteuttanut kotihoidon turvapalvelua omana toimintanaan vuodesta 2016. Turvapalvelun teknisen tason ratkaisun (hälytysten vastaanottojärjestelmä, kotiin asennettavat teknologiset laitteet, laitehallinta) toteuttaa Istekki Oy kokonaispalveluna. Kuopion kaupungin oma henkilöstö vastaa hälytysten vastaanotosta sekä turva-auttajakäynneistä. Tällä hetkellä turvapalvelussa on noin 1600 asiakasta.

 

Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta aloittavat yhteistyön valmistelun turvapalvelukokonaisuuden osalta tammikuussa 2020. Tavoitteena on, että Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalveluiden turvapalvelun asiakkaat ovat siirtyneet Kuopion kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavaan malliin kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Tämä edellyttää toimintamallin ja käyttöönoton hyvän suunnittelun ja hallitun käyttöönottovaiheen. Valmistelussa keskeistä on sopia toimintamallin toteutuksesta, kustannusten jakautumisen periaatteista ja vastuukysymyksistä.

 

Siilinjärven kunnan turvapalvelun toteuttaminen osana Kuopion toimintamallia mahdollistaa laajemman kehittämistyön voimakkaasti kasvavalla teknologia-avusteisella palvelualalla. Yhteistyöllä on saavutettavissa kustannussäästöjä muun muassa henkilöstömenoissa ja järjestelmäratkaisuissa. Kuopion turvapalvelun hälytystenvastaanotto on integroitu osaksi laajempaa viranomaisyhteistyöverkostoa, joka mahdollistaa asiakkaan tarkoituksenmukaisen hoidonarvion ja hoidon toteuttamisen nopeammin.

 

 

Vaikutusten arviointi                Järjestämispohjan vahvistuminen turvaa kehitystyön ja tuottavuuden edistymistä.

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen:

 

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Kuopion kaupungin vanhuspalveluiden ja Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalveluiden yhteistyön käynnistämisen turvapalvelukokonaisuuden toteuttamisen osalta. Yhteistyön toteuttamisen edellyttämien sopimusten valmistuttua tuodaan ne lautakuntaan päätettäväksi.

                                                          Valmistelija                                                           

Kaija Kokkonen

puh. +358 44 718 6407

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa