Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 83

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 83

Asianro 10058/05.17.00/2019

 

 

Perhehoitajien hoitopalkkiot ja kulukorvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa sekä lastensuojelussa v. 2020

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

Perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tai kuntayhtymä tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoitajalla on oikeus saada hoidosta palkkiota. Hoitopalkkion määrän tulee vastata henkilön hoidettavuutta ja sitä arvioidessa tulee ottaa huomioon toiminnan luonne. Perhehoitajille maksettavien hoitopalkkioiden ja kustannusten korvausten vähimmäis- ja enimmäismääristä säädetään perhehoitolaissa (263/2015).

Perhehoidossa olevan henkilön hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista perhehoitajalle maksetaan myös kulukorvaus perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kalenterikuukaudessa, jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu. Kulukorvaus kattaa esimerkiksi perhehoidossa olevan ravinnosta, asumisesta, harrastuksista, henkilökohtaisista tarpeista ja muusta elatuksesta aiheutuvat tavanomaiset menot sekä ne tavanomaiset terveydenhuollon kustannukset, joita muun lainsäädännön nojalla ei korvata.

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Perhe­hoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2018 oli 1960 ja lokakuussa 2019 se oli 1975. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,77 prosenttia. Perhehoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti. Tarkistus koskee myös muita kuin vähimmäismääräisiä korvauksia.

 

Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Kuntainfo 6/2019 (22.11.2019) mukaan vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin on 1,446, jolloin hoitopalkkiot nousevat 1.1.2020 lukien vuoden 2019 tasosta 2,05 prosenttia. Elinkustannusindeksin pisteluku on noussut 0,77 prosentti ja kulukorvausten määrää tarkistetaan muutosta vastaavaksi.   Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2020 alkaen 3 006,24 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

 

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Perhehoitolaki edellyttää maksujen tarkistamista ja vahvistaa siten perhehoitajien asemaa.

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen:

Perusturva- ja terveyslautakunta päättää sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksen mukaan korottaa vanhus- ja vammaispalveluiden sekä lastensuojelun perhehoidon palkkioita indeksikorotuksen mukaisesti 2,05 prosenttia, kulukorvauksia 0,77 prosenttia ja vahvistaa käynnistämiskorvauksen enimmäismäärän. Palkkiot ja korvaukset tulevat voimaan 1.1.2020.

 

 

 

Liitteet

3

10058_2019_Lastensuojelun palkkiot.pdf

 

4

10058_2019_Liite vanhus ja vammaispalvelut Perhehoitajien hoitopalkkiot ja.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Leinonen

puh. +358  44 718 3838

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

Aulis Sarnola

puh. +358 44 718 8420

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturvajohtaja Mari Antikainen ilmoitti olevansa asianosaisjäävi tämän asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta klo 15.58

 

Merkittiin, että esityslistan liitteessä korjataan kohta Kuopion kaupungin kulukorvaukset kuulumaan seuraavasti vuoden 2020

 

0 – 16 v        515 € kk tai 17,17 €/vrk

17 – 21 v       574,81 €/kk tai 19,16 € / vrk

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

Perusturvajohtaja Mari Antikainen palasi kokoukseen klo 16.04 tämän asian päätöksenteon jälkeen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa