Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Perusturva- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2019/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 84

Asianro 10071/05.17.00/2019

 

 

Omaishoidon tuen korvaukset vanhus- ja vammaispalveluissa vuonna 2020

 

 

Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen
Vanhuspalvelujen tukipalvelut

 

 

                                                          Perusturvajohtaja Mari Antikainen

                                                          Sosiaalipalvelujen tukipalvelut

 

 

Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden suuruudesta ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 §:ssä. Lain 6 §:n mukaan hoitopalkkiota tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/ 2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

 

Vuodelle 2019 vahvistettu palkkakertoimen pisteluku on 1,417 ja vuodelle 2020 vahvistettu palkkakertoimen pisteluku on 1,446. Vuodelle 2020 vahvistettu palkkakerroin merkitsee hoitopalkkioihin noin 2,05 prosentin korotusta vuoteen 2019 verrattuna. Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2020 lukien 408,09 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 816,18 euroa kuukaudessa. (Sosiaali- ja terveysministeriön 22.11.2019 Kuntainfo 7/2019).

 

Tason tarkistus indeksimuutosta vastaavasti koskee myös sellaisia hoitopalkkioita, jotka on sovittu alinta määrää suuremmaksi tai pienemmäksi ja jotka perustuvat ennen korotusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen.

 

Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu 1.8.2011 alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a §:n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Hoitopalkkioiden noin 2,05 prosentin korotus tehdään 1.1.2020 lukien myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi                Omaishoitolaki edellyttää korvausten tarkistamista.

 

 

 

Esitys                                              Kuntoutusjohtaja Mikko Tapio Korhonen ja perusturvajohtaja Mari Antikainen:

Perusturva- ja terveyslautakunta vahvistaa omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja sijaishoidon korvaukset liitteen mukaisena 1.1.2020 alkaen. 

 

 

 

Liitteet

5

10071-2019-1 Liite Omaishoidon tuen korvaukset 2020 833166_507766_0.pdf

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hanna Jokinen

puh. +358 44 718 3303

Laura Eskanen

puh. +358 44 718 3400

Mari Antikainen

puh. +358 44 718 6401

Mikko Tapio Korhonen

puh. +358 44 718 6200

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen

 

 

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy kuntoutusjohtajan ja perusturvajohtajan esityksen.

 

Päätös                                            Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtajan ehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa