Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta
Pöytäkirja 14.01.2020/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 3

Asianro 141/02.08.00.01/2020

 

 

Asfaltointityöt 2020-2021 yksikköhintaisena kokonaisurakkana

 

 

 

Esitys                                                Esitys 5.12.2019

                                                          toimistoinsinööri Samuli Salpakari

 

Mestar on julkaissut tarjouspyynnön asfaltointitöistä 2020-2021 yksikköhintaisena kokonaisurakkana.  Hankintaan sisältyy mahdollisuus optiovuodesta 2022. Optiovuodesta käydään erilliset neuvottelut 30.11.2021 mennessä. Optiosta tehdään päätös erikseen.

 

Mestar on pyytänyt tarjousta 24.10.2019 HILMASSA. Korjausilmoitus on julkaistu 19.11.2019.Tarjouspyyntö on liitteenä 1.Tarjous on pyydetty lähettämään tarjouspalvelu.fi kautta.

 

Saadut tarjoukset avattiin Mestarin kokoushuoneessa 2.12.2019 pidetyssä avaustilaisuudessa, jossa johtokunnan edustajana oli Ilkka Hirvonen.

 

Tarjouspyynnön mukaisesti vertailuperusteena käytettiin tarjouspyynnössä ilmoitettujen suoritemäärien (tarjouslomakkeissa 3-6) ja tarjouksen yksikköhintojen perusteella laskettua halvinta kokonaishintaa.  Kokonaishinta laskettiin esitettyjen yksikkömäärien ja tarjottujen hintojen tulona. Tarjouspyynnössä ilmoitetut yksikkömäärät ovat arvioita eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvollisuutta. Hinnoittelemattoman rivin vertailuhintana käytettiin 10 % kalliimpaa hintaa kuin ko. kohdan kallein tarjottu hinta.

 

Vertailuperusteena käytettiin hintaa, koska laatu on tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkkaan määritelty ja kaikilta toimittajilta vaaditaan samaa laatua.

 

Tarjouksista tehtiin vertailutaulukko.

 

Tarjouspyynnön mukaisesti, mikäli valittu urakoitsija ei voi suorittaa sopimuksen mukaisia töitä sovittuna aikana, pidättää Mestar oikeuden teettää työt toisella urakoitsijalla.

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksenantajan oli toimitettava tilaajavastuulain (1233/2006) mukaiset selvitykset yritystoiminnasta. Tilaajavastuu.fi palvelun kautta saatava yritysraportti (enintään 1 kk vanha) hyväksyttiin tilaajavastuulain mukaiseksi selvitykseksi.

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksenantajan oli toimitettava ESPD-lomake tarjouksen liitteenä.

 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoajan oli toimitettava RALA-pätevyystodistus tai sen mukaiset selvitykset tarjouksen liitteenä.

 

Asfalttitöiden hankinnan kokonaiskustannusvaikutus / vuosi on noin 2,0 milj. euroa.

 

Hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan sen jälkeen, kun julkisista hankinnoista annetun lain (1397/2016) tarkoitettu määräaika on kulunut umpeen.

 

Esityslistan viiteaineistona jaetaan Asfaltointityöt 2020-2021 yksikköhintaisena kokonaisurakkana –tarjouspyyntö, avauspöytäkirja sekä tarjousten vertailutaulukko.

 

Viiteaineisto

1

Tarjouspyyntö asfaltointityöt

 

2

Avauspöytäkirja asfaltointi

 

3

Vertailutaulukko Asfaltointityöt 2020-2021

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Samuli Salpakari

puh. +358 44 718 5025

                                                          etunimi.sukunimi(at)mestar.fi

 

 

Päätösehdotus                               Toimitusjohtaja Seppo Hiekkala

 

Esitän, että asfalttitöiden urakoitsijaksi ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 valitaan YIT Teollisuus Oy

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa