Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 127

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 127

Asianro 3318/02.02.02/2020

 

 

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2020

 

 

 

 

Kuluvan vuoden talousarvio on laadittu -13,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Henkilöstösäästötoimenpiteiden aiheuttamat muutokset talousarvioon, yhteensä 6 milj. euroa, on kohdennettu palvelualueille toteutumaraportoinnin ja ennusteiden pohjaksi.

 

Koronaviruspandemian vaikutukset kuntataloudelle tänä vuonna tulevat tämän hetkisen arvion mukaan olemaan 1,8 mrd. euroa. Vaikutukset koostuvat verotulokertymän pienenemisestä, myynti- ja maksutuottojen menetyksistä sekä välittömistä menoista, jotka aiheutuvat palvelukapasiteetin lisäyksistä ja muutoksista. Jos koko kuntatalouden arvio suhteutetaan Kuopion asukaslukuun, heikentyisi kaupungin talous noin 36 milj. euroa.

 

Tähän osavuosikatsaukseen palvelualueita, liikelaitosta ja taseyksiköitä on erityisesti pyydetty selostamaan koronaviruksen tuomia riskejä toiminnalle ja taloudelle sekä poikkeamia, joita odotettavissa talousarvioon nähden. Katsaukset sisältyvät liiteraporttiin.

 

Ennusteen mukaan kaupungin alijäämä on kasvamassa yli 46 milj. euroon. Suurin vaikutus on verotulojen kertymällä, joka Kuntaliiton arvion mukaan on jäämässä noin 30 milj. euroa talousarviota alemmalle tasolle. Kertymä tulee olemaan jopa pienempi kuin vuoden 2019 verotulot. Verotulomenetysten sellainen osa, joka aiheutuu maksulykkäyksistä, Kuopion kaupungissa n. 11 milj. euroa, kompensoidaan kunnille valtionosuusrahoituksen kautta.

 

Kaupungin käyttötaloudessa suurimmat tulomenetykset syntyvät terveydenhuollon asiakasmaksuista ja joukkoliikenteen lipputuloista. Terveyden-huollon oman toiminnan ja sairaanhoitopiirin kuntalaskutuksen kohdalta ennusteeseen ei ole sisällytetty euromääräistä arviota koronaviruksen aiheuttamasta menojen lisäyksestä. Riski valtakunnallisten tietojen pohjalta on vähintään 30 milj. euron luokkaa. Toisaalta valtion toimenpiteitä, jotka olivat esillä kehysriihessä 8.4.2020, ei ole arvioitu tulopuolelle.

 

Kaupungin rahoituskustannuksiin sisältyy nousuriski. Ennusteessa vuosikate on negatiivinen, mikä merkitsee sitä, että tulorahoitus ei täysin riitä käyttö-talousmenojenkaan kattamiseen. Kaikki kuluvan vuoden investointihankkeet on rahoitettava vieraalla pääomalla. Suurella todennäköisyydellä lainamäärä kasvaa enemmän kuin talousarviossa oli varauduttu ja tuloslaskelmaan vaikuttavat korkomenot lisääntyvät vastaavasti.

 

Ennusteessa on lähdetty siitä, että koronaviruspandemian vaikutukset konkretisoituvat samoin kuin valtionvarainministeriö on Suomen talouden ennusteessaan perusuran arvioinut eli pandemian huippu saavutetaan toukokuussa ja rajoitukset jäävät kolmen kuukauden mittaisiksi. Näilläkin

oletuksilla kaupungin talouden pudotus on merkittävä ja ensi vuoden talousarvion valmisteluun on lähdettävä täysin muuttunein tiedoin. Menojen kasvu ei pysähdy pandemian hellitettyä, vaan paluu normaaleihin toimintoihin tulee sekin vaatimaan kunnilta erittäin suuria panostuksia. Kokonaisuudesta ei voida tässä tilanteessa tehdä kuin karkeita toiminnallisia ja taloudellisia arvioita. Sillä, miten nopeasti yritysten toiminta elpyy, työllisyyttä kyetään vahvistamaan ja kuluttajien luottamus palautuu, on ratkaiseva merkitys myös kuntatalouteen.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                     Merkitään, että asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

Liitteet

59

3318/2020 Seurantaraportti maaliskuu 2020

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Jaana Kuuva

puh. +358 44 718 2788

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus merkitsee vuoden 2020 ensimmäisen talouden ja toiminnan seurantaa koskevan osavuosikatsauksen tiedoksi ja toimittaa sen edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

 

Päätös                                              Taloussuunnittelupäällikkö Jaana Kuuva ja talousjohtaja Pauliina Pietikäinen olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. Kuuva poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Merkittiin, että valtuuston II varapuheenjohtaja Tuula Väätäinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

Merkittiin, että jäsen Leila Savolainen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa