Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.04.2020/Pykälä 128

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 128

Asianro 3281/02.05.04/2020

 

 

Rahoitussopimuksen jatkaminen Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:n kanssa

 

 

Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

                                                          Euroopan Neuvoston kehityspankki CEB (Council of Europe Development Bank, CEB) rahoittaa hankkeita, joilla on sosiaalinen ulottuvuus. Se toimii läheisessä yhteistyössä Euroopan Neuvoston kanssa. Pankki perustettiin vuonna 1956 alun perin rahastona, jonka ensisijaisena päämääränä oli edesauttaa Euroopan pakolaisongelman ratkaisua. Nykyisin CEB rahoittaa hankkeita, jotka vahvistavat Euroopan sosiaalista yhtenäisyyttä erityisesti koulutuksen, terveyden, sosiaalisen asuntotuotannon ja työllisyyden alalla. Työllisyyttä pankki tukee erityisesti lainoittamalla pk- ja mikroyrityksiä. Lainanannon erityisiä painopistealueita ovat Itä- ja Kaakkois-Euroopan maat.

 

Pankilla on 41 jäsenmaata Euroopassa. Suomi on ollut pankin jäsen vuodesta 1991 1,268 prosentin osuudella. Euroopan Neuvoston suurlähettiläät muodostavat pankin johtokunnan (Governing Board), joka on pankin ylin päättävä elin. Pankin hallintoneuvostoon (Administrative Council) kuuluu pääsääntöisesti jäsenmaiden valtiovarainministeriöiden edustajat, ja se päättää muun muassa lainahankkeista.

 

Kuopion kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä (5.11.2018 § 305) tehnyt CEB:n kanssa 50 miljoonan euron rahoitussopimuksen, jonka puitteissa on nostettu 4 erillistä, yhteensä 50 miljoonan euron suuruista lainaa vuosina 2019 - 2020.

 

Kuopion kaupunki on neuvotellut CEB:n kanssa uudesta sopimuksesta investointien, erityisesti koulujen, päiväkotien, kulttuurin ja urheilun, rahoittamiseksi. Pankin hallintoneuvosto on hyväksynyt kaupungin investointiohjelman pankin periaatteiden mukaiseksi rahoituskelpoiseksi kohteeksi maaliskuussa 2020. CEB on päättänyt myöntää Kuopion kaupungille pitkäaikaista rahoitusta ja tarjoaa allekirjoitettavaksi uutta 50 miljoonan euron suuruista rahoitussopimusta, jonka puitteissa voidaan nostaa 2-5 erillistä enintään 15 vuoden mittaista lainaa sopimuskaudella. Jokainen nosto hinnoitellaan erikseen nostohetkellä. Kyseessä on kilpailukykyinen vaihtoehto nykyisessä rahoitusmarkkinassa.

 

Rahoitussopimuksen allekirjoittaminen ei velvoita kaupunkia lainannostoihin, mutta mahdollistaa sen. Rahoitussopimuksen puitteissa myöhemmin nostettavalle luotolle ei tarvitse asettaa vakuutta. Jokaista nostoa suunnitellessa arvioidaan sen hetkinen markkinatilanne suhteessa CEB:n tekemään tarjoukseen ja nostoista tehdään erilliset päätökset voimassaolevien delegointivaltuuksien mukaisesti. Nostot ovat osa valtuuston vuosittain hyväksymää pitkäaikaisen lainan nostovaltuutta.

 

Vaikutusten arviointi                     Asia on ilmasto- ja yritysvaikutuksiltaan neutraali.

 

 

 

Viiteaineisto

1

3281/2020 Rahoitussopimus jatko CEB 2020

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Euroopan neuvoston kehityspankki CEB:n kanssa tehtävän 50 miljoonan euron rahoitussopimuksen ja valtuuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan sen. Rahoitussopimukseen voidaan tehdä tarvittaessa teknisluonteisia tarkistuksia kansliatoimenpitein.

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa