Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.05.2020/Pykälä 152

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 152

Asianro 3431/02.05.02.01/2020

 

 

Yrityspalvelun esitys (Sustainable Tahko, Tahkon kestävän matkailun polku)-hankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy esittää 24.4.2020 saapuneella kirjeellä, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta Sustainable Tahko –hankkeelle vuosille 2020-2021.  Pohjois-Savon liitto on päättänyt rahoittaa hanketta EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman ohjelman toimintalinjalta 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen ja erityistavoite 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen

 

Ilmasto on tänä päivänä yksi matkailun tärkeimmistä vetovoimatekijöistä ja olennainen osa matkailutuotetta sekä asiakkaan matkailukokemusta. Koska ilmastonmuutoksella on merkitystä mihin matkailijat tulevaisuudessa suuntaavat, on matkailutoimijoiden otettava vastuuta ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Säätekijöistä riippuvaiset matkailutuotteet, kuten rantalomat ja hiihtokohteet ovat herkimpiä ilmastonmuutokselle. Toimimalla vastuullisesti pystytään vaikuttamaan ilmastonmuutokseen. Tiedon lisäksi on tärkeää, että matkailijalle tarjotaan mahdollisuus sitoutua vastuullisuuteen elämysten kautta, tunnetasolla.

 

Osa kansainvälisistä matkanjärjestäjistä vaatii jo yhteistyökumppaneiltaan sertifiointeja ja vastuullisen toiminnan suunnitelmia yhteistyösopimuksen lisäksi. Näitä matkanjärjestäjien kyselyjä sertifikaateista ja kestävän matkailun toimenpiteistä on tullut jo Tahkon yrityksille.

 

Sustainable Tahko-hankkeen päätavoitteet liittyvät Tahkon alueelle laaditun kestävän matkailun tavoitteiden toteuttamiseen ja yrittäjiltä esiin nousseisiin tarpeisiin. Hankkeessa on seitsemän päätavoitetta, joiden avulla Tahkon alueesta kehitetään vastuullisesti toimiva matkailukeskus. Toimenpiteet tukevat Tahkon alueen kilpailukykyä kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla ja kehittämistoimien tuloksena Tahko profiloituu kestävän matkailun vetovoimaisena kansainvälisenä matkailukohteena. Sustainable Tahko –hanke vie eteenpäin Kierre-hankkeessa tehdyn Tahkon alueen kestävän matkailun tavoitteet-toimenpiteitä. Tahkon alueen 18 yritystä ovat allekirjoittaneet Tahkon kestävän matkailun sitoumuksen 13.2.2020. Nämä yritykset ovat myös sitoutuneet Sustainable Tahko –hankkeeseen ja sen toimenpiteisiin niin, että Tahko alueelle voidaan hakea hankkeen jälkeen Visit Finlandin Sustainable Travel Finland –destinaatiomerkkiä. Hankehakemuksen liitteenä on yhdeksän Tahkon merkittävimmän yrityksen yhteistyösopimukset.

 

Hankkeen varsinaisen kohderyhmän muodostavat Tahkon alueella ympärivuotisesti toimivat yritykset ja tapahtumat, joilla on halu ja kiinnostus sitoutua Tahkon kestävän matkailun tavoitteisiin. Yritykset sitoutetaan mukaan kestävän matkailun kehittämistoimenpiteisiin ja hankkeeseen keräämällä osallistumismaksu, joka jyvitetään yritysten koon mukaan. Hanke on avoin kaikille Tahkolla toimiville.

 

Hanke koostuu seitsemästä työpaketista, joiden kautta toteutetaan Tahkon kestävän matkailun kehittämistoimenpiteet:

1          Tahkon alueen kestävän matkailun kriteerien jalkauttaminen käytäntöön.

2          Kartoitetaan Tahkon alueen mökkien ja loma-asuntojen kestävän matkailun toimenpiteet ja kootaan Sustainable Tahko toimintasuunnitelma.

3          Lisätään Tahkon toimijoiden osaamista kaikilla kestävän matkailun osa-alueilla.

4          Toteutetaan kestävän matkailun valmennukset.

5          Edistetään pienellä hiilijäljellä toimivien liikennejärjestelyjen selvitystyötä ja kestävää matkailun kasvua.

6          Kootaan Tahkolle yritysryppäät, jotka voivat yhdessä toteuttaa alueelle lisää kierrätyspisteitä. Tavoitteena on saada vähintään yksi uusi kierrätyspiste.

7          Selvitetään vaihtoehdot, miten Tahkon alueella syntyvä biojäte voidaan kierrättää Tahkolla ja nimetään niiden toteuttajatahot.

 

Hankkeen tuloksena Tahko tunnetaan valtakunnallisesti kestävän matkailun matkakohteena. Tahkolle on tehty kestävän matkailun kehittämissuunnitelma ja yritykset ovat suorittaneet Sustainable Travel Finland –itsearvioinnin sekä sitä kautta valitsemansa matkailun kestävyyttä kuvaavan ympäristö- tai laatuohjelman. Koulutusten ja valmennusten myötä Tahkon yritysten vastuulliset toiminnat alkavat integroitua yritysten liiketoimintaan.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.4.2020 - 31.12.2021 jona aikana arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 213.254 euroa. Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan 70 % hankkeen rahoituksesta tulee Pohjois-Savon liiton kautta EAKR- ja valtion rahoituksena, Kuopion kaupungin osuus on 13 %, Savonia-ammattikorkeakoulun rahoitus on yhteensä 7 % ja yksityinen rahoitus 10 %.

 

                                                         

Vaikutusten arviointi                     Vaikutusten arviointi on liitteenä.

 

 

 

Esitys                                                Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2020- 2021 Sustainable Tahko-kehittämishanketta enintään 13 % :n osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 27.723 euroa. Vuoden 2020 arvioitu rahoitusosuus on 13.410 euroa, vuoden 2021 osuus on 14.313 euroa.

 

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueelle elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n tekemä esitys Kuopion kaupungille, hankehakemus ja –päätös sekä vaikutusten arviointi ovat asiakirjoissa.

 

 

 

Liitteet

1

3431/2020 Vaikutusten ennakkoarviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Anna-Liisa Martikainen

puh. +358 44 718 4903

Jukka Tapio Pitkänen

puh. +358 44 718 2085

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa