Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 25.05.2020/Pykälä 153

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 153

Asianro 4155/02.05.02.01/2020

 

 

Yrityspalvelun esitys (UpTech, tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen) -kehityshankkeen rahoituksesta (EU:n Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma)

 

 

Elinkeinojohtaja Jukka Tapio Pitkänen
Yrityspalvelu

 

 

                                                          Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Itä-Suomen yliopisto esittävät 19.5.2020 saapuneella kirjeellä, että Kuopion kaupunki myöntäisi kunnallista rahoitusta UpTech –hankkeelle vuosille 2020-2023.  Etelä-Savon ELY-keskus esittää hanketta rahoitettavaksi EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjasta 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

 

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy on hankkeen päätoteuttaja ja osatoteutuksista vastaavat Karelia ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto.

 

Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan tekniikan alalle uudentyyppisiä moduuleita, jotka tukevat niin jatkuvaa oppimista kuin DI-väylän syntymistä Itä-Suomeen. Tavoitteena on myös lisätä tekniikan alojen vetovoimaa ja lisätä tekniikan alan osaamista ja koulutustason nostaminen alueella.
                            

Hankkeen päätavoitteina ovat:

1         Lisätä tekniikan alan houkuttelevuutta ja saada lisää korkeasti koulutettua työvoimaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueille.

2          Edistää DI-kouluttautuneiden palaamista maakuntiin ja sitä kautta korkeakoulutasoisen osaamisen lisäämistä Itä-Suomessa.

3          Suunnitella ja pilotoida jatkuvaan oppimiseen soveltuvia tekniikan korkeakoulutusmoduuleja.

4          Suunnitella alueellinen oppimispolku tekniikan ylempään korkeakoulututkintoon alemman korkeakoulututkinnon tutkinnon suorittaneille.

5          Osallistua Fitech-yhteistyössä DI-muuntokoulutuksen suunnitteluun ja valmisteluun.

Hanke tuottaa ratkaisuja alueen työvoiman saatavuuteen, korkeasti koulutettujen osaajien tarpeeseen ja alueen houkuttelevuuteen teknologian vahvana osaamisalueena. Hankkeessa tehdään kartoitus- ja suunnittelutyötä tarvittavien toimenpiteiden mahdollistamiseksi sekä valmistellaan ja pilotoidaan uudenlaisia osaamisen lisäämisen malleja alueelle. Hankkeessa kerätään numeerista ja laadullista dataa ja seurataan säännöllisesti tavoitteiden toteutumista.

 

Hankkeen varsinainen kohderyhmä on Teknologiayritykset, yritysten esimiehet ja työntekijät (jatkuva oppiminen ja uusien työntekijöiden rekrytointi), korkeakoulut (koulutuksen uudistaminen), muut koulutusasteet (vetovoimayhteistyö), tekniikan alan opiskelijat (tulevat ja tutkintoaan tekevät), oppilaitosten opinto-ohjaajat ja muut ohjauksen asiantuntijat (vetovoima, läpäisy).

 

Hankkeen toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin:

TP1: Tekniikan koulutuksen ja alueen vetovoimaisuus

TP2: Jatkuvan oppimisen koulutusmoduulit

TP3: Joustavat DI-opintopolut

TP4: DI-muuntokoulutus FITech-yhteistyössä

TP5: Hankkeen hallinnointi


Hankkeen tuloksena syntyy tekniikan alalle uudentyyppinen koulutuspolku, joka tukee niin jatkuvaa oppimista kuin DIväylän syntymistä Itä-Suomeen. Tekniikan alojen vetovoima lisääntyy ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy. Keskeisenä tuloksena tekniikan alan koulutustaso nousee Itä-Suomessa.

 

Hankkeen toteutusaika on 1.7.2020- 30.6.2023, jona aikana arvioidut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1.639.944 euroa. Hankkeen rahoitussuunnitelman mukaan 80 % hankkeen rahoituksesta tulee Pohjois-Savon liiton kautta ESR- ja valtion rahoituksena, kuntarahoituksen osuus on 6,04 %, hakijoiden oma rahoitus on yhteensä 13.32 % ja yksityinen rahoitus 0,61 %. Kuopion kaupungin rahoitus, 40.000 euroa, kohdistuu Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston osuuteen. Varkauden osuus on 15.000 euroa ja Ylä-Savon kuntien 15.000 euroa.

 

Vaikutusten arviointi                     Hankkeen vaikutusten arviointi on liitteenä.

 

 

Esitys                                                Esitän, että Kuopion kaupunki varautuu osarahoittamaan vuosina 2020 – 2023 UpTech -kehittämishanketta enintään 2,57 % :n osuudella hankkeen hyväksytyistä projektikirjanpitoon tulevista kokonaiskustannuksista, euromääräisesti kuitenkin enintään 40.000 euroa. Vuoden 2020 rahoitusosuus 5.932,58, vuoden 2021 osuus on 13.794,58 euroa, vuoden 2022 osuus on 13.713,66 euroa ja vuoden 2023 osuus on 6.559,19 euroa. Kuopion kaupungin rahoituksen edellytyksenä on, että Etelä-Savon ELY-keskus tekee myös myönteisen rahoituspäätöksen.

 

Kuopion kaupungin rahoitus hankkeelle maksetaan elinvoima- ja konsernipalveluiden palvelualueelle elinkeinopoliittisille EU-hankkeille varatusta määrärahasta ja rahoituksen maksaminen edellyttää hankkeelta hyväksyttyä raportointia. Kuopion kaupungin osalta hanketta valvoo yrityspalvelu ja laskut hyväksyy elinkeinojohtaja. Mikäli hankkeelle haetaan rahoitusta myös tuleville vuosille, hakijan on esitettävä siitä uusi, erillinen hakemus.  Kuopion kaupunki varaa itselleen mahdollisuuden vetäytyä hankkeen osarahoitusvastuusta, mikäli hanke ei etene suunnitelmien mukaan.

Hakijan on toimitettava tämä päätös ja ehdot Kuopion kaupungin kunnallisesta rahoitusosuudesta tiedoksi hankkeen päärahoittajalle.

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston tekemä esitys Kuopion kaupungille, ESR-projektihakemus ja vaikutusten arviointi ovat asiakirjoissa.

 

 

 

Liitteet

2

4155/2020 UpTech-hankkeen Vaikutusten ennakkoarviointi

 

 

                                                          Valmistelija                                                               

Anna-Liisa Martikainen

puh. +358 44 718 4903

Jukka Tapio Pitkänen

puh. +358 44 718 2085

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                               Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy elinkeinojohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                              Talousjohtaja Pauliina Pietikäinen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa