Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.03.2020/Pykälä 19

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  714/2020 Maaseututonttiselvitys

 

Kaupunkirakennelautakunta

44 §

5.2.2020

Kaupunginhallitus

47 §

10.2.2020

 

§ 19

Asianro 714/10.00.02.01/2020

 

 

Maaseututaajamien tontteja koskeva selvitys

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 5.2.2020 44 §

 

Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

Kuopion kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarviokäsittelyn yhteydessä, että maaseutukeskuksien ja haja-asutusalueiden väestökehityksen sekä palveluiden kustannustehokkuuden tukemiseksi tehdään arviointi tonttitarjonnan määrästä ja laadusta suhteessa kysyntään, markkinoiden ja asumistoiveiden muutokseen sekä tarvittaessa aloitetaan kaavatilanteen päivittäminen. Lisäksi valtuusto päätti, että alueiden tonttitarjonnan markkinointia parannetaan yhteistyössä pitäjäraatien kanssa.

 

Maaomaisuuden hallintapalveluiden tonttipalveluiden ja asuntotoimen yksiköissä on yhteistyössä strategisen maankäytön suunnittelun ja asemakaavoituksen kanssa valmisteltu maaseututaajamien tonttitilannetta koskeva selvitys. Kuntaliitosalueiden omakotitonttitarjonta on käyty läpi alueittain. Lisäksi työssä on maaseututaajamien kehityssuunnan sekä rakentamiseen ja asuntokauppaan liittyvän yleisen toimeliaisuuden selvittämiseksi tehty tilastotutkimuksia asukasluvun kehityksestä, myönnetyistä uudisrakennuslupien määristä, omakotitonttien luovutuksista ja asuinkiinteistöjen kaupoista.

 

Työn yhteydessä pidettiin keskustelutilaisuudet Kuopion pitäjäraatien ja Kurkimäen kyläyhdistyksen edustajien sekä maaseutualueiden asuinkiinteistöjen kauppaan perehtyneiden kiinteistövälitysliikkeiden asiantuntijoiden kanssa. Tilaisuuksissa keskusteltiin mm. maaseututaajamien asuntojen ja tonttien markkinatilanteesta, kehityssuunnasta ja markkinointi-ideoista.

 

Selvitystyöstä on laadittu raportti, joka on esityslistan liitteenä. Raportti sisältää kohdekohtaiset tilastokortit maaseutualueista tekstiselostuksineen. Lisäksi raportti sisältää tiivistelmän kiinteistövälittäjien kanssa käydystä keskustelusta ja johtopäätösosion.

 

Maaseututonttien markkinoinnin kehittäminen jatkuu raportissa tarkemmin esiteltävillä keinoilla. Tavoitteena on yhteistyössä pitäjäraatien ja kiinteistövälittäjien kanssa tuoda esille maaseutualueiden markkinointia asuinalueina, mikä pitää sisällään sekä tonttien että käytettyjen asuntojen tarjonnan. Pitäjäraadit ovat myös itse olleet aktiivisia omien alueidensa markkinoinnissa. Ne ovat osallistuneet mm. Rakenna ja asu -messuille sekä tehneet nettisivuja ja markkinointikylttejä alueistaan. Pitäjäraatien aktiivisuus onkin tärkeää maaseutualueiden markkinoinnissa.

 

 

Vaikutusten arviointi       Päätösesityksellä ei ole välittömiä ilmasto- tai yritysvaikutuksia.

 

 

Esitys                           Esitän, että kaupunkirakennelautakunta merkitsee esityslistan liitteenä olevan maaseututaajamien tontteja koskevan raportin tiedoksi ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja –valtuustolle tiedoksi.

 

 

Liitteet

 

714/2020 Maaseututonttiselvitys

 

 

 

 

 

 

                                    Valmistelija                                   

Jarkko Meriläinen

puh. +358 44 718 5531

                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Merkitään, että kaupunginmetsänhoitaja Seppo Jauhiainen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

Kaupunginhallitus 10.2.2020 47 §

 

 

 

Liitteet

 

714/2020 Maaseututonttiselvitys

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                          Kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Lytsy poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

1

714/2020 Maaseututonttiselvitys

 

 

                                                     

 

 

Päätösehdotus                            Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto merkitsee maaseututaajamien tontteja koskevan raportin tiedoksi.

 

 

 

Päätös                                           Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa