Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.03.2020/Pykälä 20

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

39 §

5.2.2020

Kaupunginhallitus

48 §

10.2.2020

 

§ 20

Asianro 8194/10.02.03/2016

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Taivaanpankontie 25

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 5.2.2020 39 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

Tiivistelmä:

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelissa 12-31 asuinkerrostalojen rakentaminen purettavan liikekiinteistön sekä rakentamattoman Y-tontin paikalle. Kaava mahdollistaa varhaiskasvatuspalveluiden toimintojen sijoittamisen kortteliin. Ehdotus on ollut nähtävänä ja siitä on saatu 2 lausuntoa ja 2 muistutusta. Kaavan perusratkaisua ei ole muutettu. Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen ja sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyn jatkamisen.

 

Kaava-alue                    Suunnittelualue sijaitsee Puijonlaaksossa Taivaanpankontiellä.

 

Käsittelyvaiheet             Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä sitovan tonttijaon nähtäville asetettavaksi 4.12.2019. Ehdotusaineisto on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 9.12.2019–8.1.2020. Nähtävänäolosta on tiedotettu Kuopion kaupunkilehden kuulutuksella. MRA 28 §:n mukaisille tahoille varattiin mahdollisuus antaa ehdotusaineistosta lausunto. Ehdotusaineistosta saatiin 2 lausuntoa ja 2 muistutusta.

 

Kaavaehdotuksesta saaduissa muistutuksissa esitettyjen kannanottojen vuoksi kaavaehdotus viedään hyväksymiskäsittelyyn kaupunkirakennelautakunnan kautta.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet ovat esityslistan liitteenä (liite 17).

 

Muutokset asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen

 

Kaavaehdotukseen ei ole tehty muutoksia muistutuksen johdosta. Muistutus kohdistuu sisällöltään samoihin asioihin kuin kaavaprosessin aikana aiemmin esitetyt mielipiteet. Muistutuksessa ei ole tuotu esille sellaista uutta asiasisältöä, joka olisi vaikuttanut jo aiemmin esitettyihin kaavaratkaisun perusteisiin tai toteutusratkaisun valintaan.

 

 

Vaikutusten arviointi       Kaavamuutos toteuttaa ilmastopoliittista ohjelmaa tiivistämällä kaupunkirakennetta, tehostamalla maankäyttöä sekä hyödyntämällä tehokkaasti olemassa olevia palveluja, joukkoliikenneyhteyksiä ja olevaa infrastruktuuria. Hankkeen myötä alueelle saadaan uusia asukkaita.

 

Vaikutukset talouteen ja työllisyyteen ovat positiivisia. Laadittujen selvitysten perusteella vaikutukset ympäristöön, ihmisiin, ja luontoon eivät muodostu niin merkittäviksi tai kohtuuttomiksi kaavan tarkoitus ja tavoite huomioiden, etteivätkö ne olisi asemakaavamuutoksen kautta hallittavissa.

 

 

Esitys                           Esitän kaupunkirakennelautakunnalle sekä edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 12-31-2 ja 3 sekä 12-74-1 koskevan sitovan tonttijaon hyväksymiskäsittelyä jatketaan. Ehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten kaavaehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville.

 

Kiinteistöyhtymä Taivaanpankontie 25:n omistamaan alueeseen liittyen tulee tehdä sopimus MRL 12 a luvun mukaisesta, yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

Kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen tulee MRL 65 §:n mukaisesti ilmoittaa niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

 

 

Liitteet

 

8194/2016 Ehdotusvaiheessa saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen liite 17

 

Viiteaineisto

 

8194/2016 Seurantalomake liite 1

 

 

8194/2016 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset liite 2

 

 

8194/2016 Havaintoaineisto liite 3

 

 

8194/2016 Poistokartta Ote ajantasa -asemakaavasta liite 4

 

 

8194/2016 Varjoanalyysi liite 5

 

 

8194/2016 Verkostokartat liitteet 6-12

 

 

8194/2016 Rakennusinventointi liite 13

 

 

8194/2016 Tonttikartta liite 14

 

 

8194/2016 Vireilletulon vaiheessa saadut mielipiteet vastineineen liite 15

 

 

8194/2016 Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen liite 16

 

 

8194/2016 Kaavaselostus

 

 

                                    Valmistelija                                   

Ulla Korhonen

puh. +358 44 718 5412

                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 


 

Kaupunginhallitus 10.2.2020 48 §

 

 

 

 

Liitteet

 

8194/2016 Ehdotusvaiheessa saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen liite 17

 

Viiteaineisto

 

8194/2016 Seurantalomake liite 1

 

 

8194/2016 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset liite 2

 

 

8194/2016 Havaintoaineisto liite 3

 

 

8194/2016 Poistokartta Ote ajantasa -asemakaavasta liite 4

 

 

8194/2016 Varjoanalyysi liite 5

 

 

8194/2016 Verkostokartat liitteet 6-12

 

 

8194/2016 Rakennusinventointi liite 13

 

 

8194/2016 Tonttikartta liite 14

 

 

8194/2016 Vireilletulon vaiheessa saadut mielipiteet vastineineen liite 15

 

 

8194/2016 Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen liite 16

 

 

8194/2016 Kaavaselostus

 

 

Viiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

                                   

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkirakennelautakunnan esityksen.

 

 

 

Päätös                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 


 

 

 

 

Kaavoitettavalla alueella ei ole Kiinteistöyhtymä Taivaanpankontie 25:n omistamaa aluetta. Näin ollen ei ole tarvetta tehdä MRL 12 a luvun mukaista yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista koskevaa sopimusta.

 

 

 

Liitteet

2

8194/2016 Seurantalomake liite 1

 

3

8194/2016 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset liite 2

 

4

8194/2016 Havaintoaineisto liite 3

 

5

8194/2016 Poistokartta Ote ajantasa -asemakaavasta liite 4

 

6

8194/2016 Varjoanalyysi liite 5

 

7

8194/2016 Verkostokartat liitteet 6-12

 

8

8194/2016 Rakennusinventointi liite 13

 

9

8194/2016 Tonttikartta liite 14

 

10

8194/2016 Vireilletulon vaiheessa saadut mielipiteet vastineineen liite 15

 

11

8194/2016 Valmisteluvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet vastineineen liite 16

 

12

8194/2016 Ehdotusvaiheessa saadut lausunnot ja muistutukset vastineineen liite 17

 

13

8194/2016 Kaavaselostus

 

 

Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

                                                     

 

Päätösehdotus                            Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen ja tontteja 12-31-2 ja 3 sekä 12-74-1 koskevan sitovan tonttijaon.

 

 

 

Päätös                                           Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa