Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 16.03.2020/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

70 §

24.2.2020

 

§ 21

Asianro 7144/10.02.03/2015

 

 

Asemakaavan muutos / Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 / Multimäki 4-4 tontit 5 ja 6

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 24.2.2020 70 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet 

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 20.11.2019 ja esitti sen edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavanmuutosehdotuksen ja kiinteistöä 4-4-6 koskevan maankäyttösopimuksen 16.12.2019. Kaavanmuutosasia oli kaupunginvaltuuston kokouksen 10.2.2020 esityslistalla. Kaupunginhallitus poisti 10.2.2020 asian esityslistalta, koska muuttuneiden toteutussuunnitelmien takia asemakaavan kaavaehdotukseen oli vielä tarve tehdä lähinnä rakentamistapaohjeisiin ja pysäköintimerkintöihin liittyviä korjausluontoisia muutoksia.

 

Asemakaavan muutosehdotukseen on tehty asuntojen ja liiketilojen sijoittamiseen, leikki- ja oleskelualueiden järjestämiseen, rakentamistapaohjeiden sitovuuteen sekä autopaikkanormin keventämiseen ja autopaikkojen sijoittamiseen liittyviä täsmennyksiä. Lisäksi havaintoaineistoa on täydennetty lähinnä autopaikka- ja polkupyöräpaikkalaskelmien ja sijoittamisen osalta.

 

Muutokset eivät ole olennaisia eikä niillä ole vaikutusta osallisiin, joten kaavan muutosehdotusta ei tarvitse asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksilla ei ole vaikutusta kaupunginhallituksen 16.12.2019 hyväksymän maankäyttösopimuksen sisältöön.

 

 

Vaikutusten arviointi       -

 

 

Esitys                           Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen.

 

 

Liitteet

 

7144/2015 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

7144/2015 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset liite 2

 

 

7144/2015 Rakentamistapaohje liite 3

 

 

7144/2015 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistuva asemakaava liite 4

 

 

7144/2015 Valmisteluvaiheen vaihtoehdot liite 5

 

 

7144/2015 Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet liite 6.1

 

 

7144/2015 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet liite 6.2

 

 

7144/2015 Meluselvitys liite 7

 

 

7144/2015 Rakennusinventointikorttiotteet liite 8

 

 

7144/2015 Osallistumis-ja arviointisuunnitelma liite 9

 

 

7144/2015 Auto- ja polkupyöräpaikat liite 10

 

 

 

 

 

 

                                    Valmistelija                                   

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

 

 

 

Päätös                          Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa ylimääräisen asian käsiteltäväkseen. Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

 

 

Liitteet

14

7144/2015 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

15

7144/2015 Asemakaavan muutoskartta, merkintöjen selitykset ja asemakaavamääräykset liite 2

 

16

7144/2015 Rakentamistapaohje liite 3

 

17

7144/2015 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistuva asemakaava liite 4

 

18

7144/2015 Valmisteluvaiheen vaihtoehdot liite 5

 

19

7144/2015 Valmisteluvaiheen palaute ja vastineet liite 6.1

 

20

7144/2015 Ehdotusvaiheen palaute ja vastineet liite 6.2

 

21

7144/2015 Meluselvitys liite 7

 

22

7144/2015 Rakennusinventointikorttiotteet liite 8

 

23

7144/2015 Osallistumis-ja arviointisuunnitelma liite 9

 

24

7144/2015 Auto- ja polkupyöräpaikat liite 10

 

 

                                                     

Päätösehdotus                            Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn asemakaavan muutoksen koskien Kiinteistö Oy Kuopion Puijonkatu 22 / Multimäki 4-4 tontteja 5 ja 6.

 

 

 

Päätös                                           Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa