Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 27.05.2020/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunkirakennelautakunta

6 §

22.1.2020

 

§ 121

Asianro 163/10.00.00.01/2020

 

 

Savilahden Vanhan Varikon pohjoisosan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkirakennelautakunta 22.1.2020 6 §

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Ari Räsänen ja kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy

 

Savilahden uudistuvan kaupunginosan Vanhan Varikon itäosan uusi asemakaava sai lainvoiman 30.7.2019 ja seuraavat uudet kaavoitustarpeet liittyvät kyseisen kaava-alueen viereisiin uusiin alueisiin. Savilahden laajamittaisen etenemisen pohjaksi Kuopion kaupunki käynnistää suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun, jossa haetaan kumppaneita kehittämään Vanhan Varikon pohjoisosaa yhdessä kaupungin kanssa jo ennen asemakaavoitusta.

 

Tavoitteena on löytää sellainen kokonaisratkaisu (mm. asuminen, elinkeinoelämä, opiskelu, vapaa-aika, toiminnallinen sisältö, hyvinvointi, kaupunkikuva, liikkuminen, energia, älykkäät ratkaisut, resurssiviisaus, yhteiskäyttöisyys), joka vastaa vaikuttavuudeltaan parhaiten ja monipuolisimmin Savilahden alueen kehittämiselle asetettuihin tavoitteisiin. Erityisenä mielenkiinnonkohteena ovat alueen potentiaalin hyödyntäminen, toiminnallinen sisältö ja tulevaisuuden mahdollisuuksien lisäarvon tunnistaminen.

 

Kaupunginhallitus on evästänyt suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailua 5.2.2018. Kilpailukokonaisuutta on valmisteltu Savilahti-projektin koordinoimana laajassa yhteistyössä eri tavoin osallistaen sekä kaupunkiorganisaation että sidosryhmien edustajia. Asiaa on lisäksi käsitelty valmistelun aikana myös mm. Savilahti-projektin Johto- ja ohjausryhmässä, Kiinteistökehitysryhmässä ja Kaupunkisuunnitteluryhmässä.

 


 

 

Kuva 1.Kilpailualuen sijainti (koko n. 17 ha)

 

 

Kilpailu on luonteeltaan kaksivaiheinen ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely, joka tähtää kumppanuuskaavoitukseen ja kaupungin omistamien tonttien/maan luovutukseen. Ilmoittautumisvaiheessa valitaan osallistujat Kehitys- ja neuvotteluvaiheeseen. Yhteistyössä kunkin kilpailijan kanssa neuvotellen ja asteittain edeten kaupunki hakee parasta mahdollista suunnitelmaa sekä toteuttajakumppania.

 

Kilpailu suunnataan rakennusliikkeiden, rakennuttajien, suunnittelijoiden, eri kokoisten palvelu-, liike- ja/tai muiden alojen yhteisöjen ja yritysten muodostamille yhteenliittymille (konsortioille).

 

Kilpailun perusteella valitaan 0–2 parasta ehdotusta jatkokehittelyyn, joiden pohjalta pyritään kehittämään yhteistyössä asemakaavaratkaisu. Näille enintään kahdelle parhaalle rakennuttajataholle ensivaiheessa varataan ja myöhemmin luovutetaan vuokraamalla alueelta rakennusoikeutta. Tulevien kumppaneiden ja kaupungin yhteisenä tavoitteena on aloittaa rakentaminen mahdollisimman pian kilpailualuetta koskevan asemakaavan voimaantulon jälkeen.

 

Kilpailu ratkaistaan sen perusteella, kuinka ansiokkaasti konsortioiden ehdotukset täyttävät kokonaisarvioinnin perusteella asetetut arviointi- ja valintakriteerit. Kilpailuehdotuksissa arvioidaan konsortiota, suunnitelmaa, rakentamista sekä innovatiivisuutta ja kestävää kehitystä.

 

Kilpailualueelle on tavoitteena sijoittaa n. 80 000–100 000 kem2 eri rahoitus- ja hallintamuodoin toteutettavaa asuinrakentamista, sekä n. 15 000–25 000 kem2 toimitilarakentamista yrityksille. Lisäksi alueelle tavoitellaan n. 5 000 kem2 laajuista lähipalvelukeskusta alakoululle ja päiväkodille, sekä liikuntaan ja kohtaamisiin kannustavaa rannalta kalliotasanteelle johtavaa puistoakselia.

 

Kaupunkikuvallisena tavoitteena on muodostaa alueesta identiteetiltään omaleimainen, kaupunkimainen ja elävä.  Kilpailualueella on tärkeitä luontoarvoja, kuten liito-oravia ja lepakoita, joiden elinolosuhteet tulee turvata. Kulttuurihistoriallisina arvoina alueella on säilytettäviä entisiä asevarikon rakennuksia, sekä luolastoja joiden käyttö on tavoitteena suunnitella luontevaksi osaksi aluekokonaisuutta. Tavoitteet on kuvattu kilpailuohjelman tavoitteissa (liite 1) sekä periaatekaaviossa (liite 2).

 

Kilpailun kautta varataan enintään kahdelle voittajalle yhteensä enintään noin 50 % alueen asuinrakennusoikeudesta (sisältäen ARA-rakentamisen joko voittajan tai kaupungin toteuttamana) ja kaupunki jättää noin 50 % asuinrakennusoikeudesta normaaliin kaupungin tontinluovutusmenettelyyn. Mikäli molemmille voittajille varataan asuinrakennusoikeutta, alustava jakauma on: 

1.    Sija: noin 60 % voittajille varattavasta rakennusoikeudesta 

2.    Sija: noin 40 % voittajille varattavasta rakennusoikeudesta 

 

Voittajat saavat valita rakennuskohteensa sijoitusjärjestyksessä kaupungin kanssa neuvotellen. Lopullinen jakauma ja rakennusoikeuden määrä riippuu osaltaan voittajien lukumäärästä. Eli esitetyt määrät ja jakaumat lähtevät siitä oletuksesta, että voittajia on kaksi. Mikäli voittajia olisi vain yksi, niin määrä johon konsortio sitoutuu voi olla pienempikin. Yhdelle konsortiolle varattava rakennusoikeuden maksimimäärä on noin 25 000 k-m2. Mikäli voittaja on sitoutunut toteuttamaan yritys-/toimitilarakentamista esim. hybridikohteissa tulee toimitilarakennusoikeus erikseen asuinrakentamisen päälle lisänä, erikseen kaupungin kanssa sovittavassa laajuudessa.

 

Kilpailun ensimmäiseksi sijoittunut saa hyvän kilpailusuorituksen myötä mahdollisen kiinnityksen hankkia tontin tämän kilpailualueen jälkeen myöhemmältä kaavoitettavalta pohjoisemmalta kaupungin hallussa olevalta alueelta. Tämä rakennusoikeusoptio kattaa yhden asuinkerrostalotontin (rakennusoikeus n. 3 500–4 000 k-m2) kaupungin osoittamalta paikalta ns. Marikon rannan alueelta.  

 

Vanhan Varikon rakentumisen edistämiseksi kaupungin tahtotila on edetä Savilahden seuraavalle uudelle kaupungin omistamalle asuntorakentamisalueelle (ns. Marikon ranta) vasta, kun nyt kyseessä olevan Vanhan Varikon rakentaminen on edennyt pitkälle. Tämä tarkoittaa tavoitteellisesti Marikonrannan asemakaavoituksen aloittamista aikaisintaan noin vuonna 2024 (annetaan rakentumisaikaa noin 4–5 vuotta).

 

Tavoitteiden toteutuminen ratkeaa kuitenkin vasta asemakaavaprosesseissa. Asemakaavan sisältö määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen kaavoitusprosessin ja mainitun lain kaavan sisältövaatimusten mukaisesti.

 

Kilpailun tavoiteaikataulu on tammikuu 2020 – tammikuun 2021. Asemakaavalle tavoitellaan lainvoimaisuutta vuoden 2021 loppuun mennessä. Alueen rakentamisen on tarkoitus alkaa 2022.

 

 

Vaikutusten arviointi        Päätösesitys on yritys- ja ympäristövaikutuksiltaan positiivinen.

 

 

Esitys                          Esitämme, että

1.    kaupunkirakennelautakunta hyväksyy kilpailun käynnistämisen ja kilpailuohjelman

2.    kaupunkirakennelautakunta nimeää edustajansa kilpailun arviointiryhmään

Lisäksi esitämme, että

3.    hyväksytty ohjelma toimii kilpailun läpiviennin pohjana ja siihen voidaan tehdä virkamiestyönä sellaisia muutoksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä, jotka eivät muuta sen pääperiaatteita ja –tarkoituksia, mutta ovat tärkeitä kilpailun tavoitteiden saavuttamiseksi

 

 

Liitteet

 

163/2020 Kilpailuohjelma

 

 

 163/2020 Kilpailun tavoitteet, liite 1

 

 

 163/2020 Kilpailun periaatekaavio, liite 2

 

 

 

 

                                   Valmistelija                                  

Annika Korhonen

puh. +358 44 718 5074

Antti Niskanen

puh. +358 44 718 5120

                                   etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan ja kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                         Merkitään, että tämä asia käsiteltiin asian nro 7 käsittelyn jälkeen.

 

Merkitään, että kaavoitusarkkitehti Annika Korhonen ja hankejohtaja Antti Niskanen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn ajaksi.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta nimesi Jukka Pulkkisen edustajakseen kilpailun arviointiryhmään.

 

Merkitään, että tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 8.

 

 


 

 

Kaupunkirakennelautakunta 27.5.2020

 

 

Henkilöstö- ja talouspäällikkö Anne Simonen-Ruuskanen
Kaupunkiympäristön johdon tukipalvelut

 

Kaupunkirakennelautakunta on nimennyt 22.1.2020 kokouksessaan Jukka Pulkkisen edustajakseen Savilahden Vanhan Varikon pohjoisosan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun arviointiryhmään.

 

Jukka Pulkkinen on pyytänyt kaupunkirakennelautakuntaa nimeämään toisen henkilön tilalleen.

 

 

Esitys                                                Esitän, että kaupunkirakennelautakunta nimeää edustajansa Jukka Pulkkisen tilalle kilpailun arviointiryhmään.

 

Alla olevia liitteitä ei liitetä pöytäkirjaan uudestaan.

 

24

163/2020 Kilpailuohjelma

 

25

 163/2020 Kilpailun tavoitteet, liite 1

 

26

 163/2020 Kilpailun periaatekaavio, liite 2

 

 

 

Päätösehdotus                               Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen

 

Lautakunta hyväksyy henkilöstö- ja talouspäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti ja lautakunta valitsi lautakunnan puheenjohtaja Aleksi Eskelisen edustajakseen ja varapuheenjohtaja Matti Sariolan varaedustajakseen kilpailun valintaryhmään.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa