Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

43 §

18.8.2020

Kaupunginhallitus

238 §

14.9.2020

 

§ 69

Asianro 7767/00.01.02.00/2019

 

 

Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

 

 

Päätöshistoria

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 18.8.2020 43 §

 

Pelastusjohtaja Jukka Koponen
Pohjois-Savon pelastuslaitoksen hallinto

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunnan 19.6.2019 asettama työryhmä valmisteli alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen päivittämisen ja esitti kunnille sen hyväksymistä. Yhteistoimintasopimus on tehty vuonna 2003 (liite 1) ja päivitys koski lähinnä tekstin ajantasaistamista. Työryhmä esitti, ettei pelastustoimen maksuosuusperustetta muuteta nykyisestään. Yhteistoimintasopimuksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta (Kuntalaki 57 §).

 

Työryhmä on pyytänyt kunnilta lausuntoa yhteistoimintasopimusehdotuksesta 31.1.2020 mennessä. 17 kuntaa 18:sta antoi lausunnon pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja maksuosuusperusteen tarkistamisesta. Lausuntojen perusteella 14 kunnalla ei ollut huomautettavaa yhteistoimintasopimukseen, 1 kunta halusi muutoksen kohtaan Taloudenhoito (maksuosuusperuste), 1 kohtaan Kiinteistöt, 1 kunta ei maininnut lausunnossaan yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Maksuosuusperusteen muuttamista esitti 9 kuntaa, joka on alle 2/3 alueen kuntien määrästä eli 12:sta, eikä niiden asukaslukumäärä 53 257 ole puolta alueen kokonaisasukasluvusta.

 

Enemmistö kuntien lausunnoista tukee työryhmän tekemää esitystä pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen päivittämiseksi, mutta maksuosuusperusteen muuttaminen ei saanut muutoksen edellyttämää kannatusta. Työryhmä päätti esittää aluepelastuslautakunnalle yhteistoimintasopimusehdotuksen jatkokäsittelyä työryhmän esityksen mukaisena.

 

Valtioneuvosto teki 25.6.2020 päätöksen (528/2020) pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta (liite 2). Päätöksen mukaan Joroisten kunta kuuluu 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon pelastustoimen alueeseen. Pelastuslain 24 § mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvilla kunnilla tulee olla sopimus pelastustoimen järjestämisestä. Määräaika yhteistoimintasopimuksen muuttamiselle on 31.10.2020 ja sopimus tulee saattaa voimaan viimeistään 1.1.2021. Sopimuksella sovitaan pelastustoimen järjestämisestä sisältäen mm. kustannusten jaon, hallintomallin, virkojen ja tehtävien järjestämisen perusteet sekä muut yhteistoiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat.

 

Aluejakomuutoksen myötä Joroisten pelastusaseman henkilöstö, ajoneuvot, kalusto ja varusteet sekä vastuu pelastustoimen tehtävien hoitamisesta siirtyy 1.1.2021 Etelä-Savon pelastuslaitokselta Pohjois-Savon pelastuslaitokselle. Pohjois-Savon pelastuslaitos vuokraa pelastusasemakiinteistön Joroisten kunnalta. Joroisten kunta siirtyy esityksen mukaan 1.1.2021 alkaen Pohjois-Savon alueellisen pelastustoimen sopijaosapuoleksi ja muutetun yhteistoimintasopimuksen piiriin. Joroisten kunta on lisätty uuteen yhteistoimintasopimusehdotukseen (liite 3).

                                   

Vaikutusten arviointi       -

 

 

Esitys                           Aluepelastuslautakunta päättää lähettää alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen Pohjois-Savon kuntien ja Joroisten kunnan valtuustoille hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuustojen käsittelyn jälkeen sopimus tulee allekirjoittaa ennen Valtioneuvoston asettamaa sopimusmuutoksen määräaikaa 31.10.2020. Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2021.

 

Liitteet

 

Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta.pdf

 

 

Yhteistoimintasopimus 2003.pdf

 

 

Pelastustoimen yhteistoimintasopimus päivitys_5.8.2020.docx

 

Viiteaineisto

-

 

 

 

                                    Valmistelija                                   

Jukka Koponen

puh. +358 17 18 8101

                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Pelastusjohtaja Jukka Koponen

 

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta toteaa, että pelastustoimen maksuosuusperuste säilyy entisellään. Yhteistoimintasopimukseen lisätään sopimusosapuoleksi Joroisten kunta ja sopimukseen tehdään tekniset korjaukset. Aluepelastuslautakunta päättää lähettää alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen Pohjois-Savon kuntien ja Joroisten kunnan valtuustoille hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuustojen käsittelyn jälkeen sopimus tulee allekirjoittaa ennen Valtioneuvoston asettamaa sopimusmuutoksen määräaikaa 31.10.2020. Uusi sopimus tulee voimaan 1.1.2021.

 

 

Päätös                          Päätösehdotus hyväksyttiin.

 


 

Kaupunginhallitus 14.9.2020 238 §

 

Liitteet

 

7767/2019 Saatekirje

 

 

7767/2019 Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

 

 

7767/2019 Yhteistoimintasopimus 2003

 

 

7767/2019 Pelastustoimen yhteistoimintasopimus päivitys 5.8.2020

 

Viiteaineisto

-

 

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen aluepelastuslautakunnan esittämässä muodossa.

 

 

Päätös                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 


 

 

Liitteet

1

7767/2019 Saatekirje

 

2

7767/2019 Valtioneuvoston päätös pelastustoimen alueista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

 

3

7767/2019 Yhteistoimintasopimus 2003

 

4

7767/2019 Pelastustoimen yhteistoimintasopimus päivitys 5.8.2020

 

 

                                                     

Päätösehdotus                            Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimusehdotuksen aluepelastuslautakunnan esittämässä muodossa.


Päätös                                           Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa