Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 05.10.2020/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kaupunginhallitus

230 §

31.8.2020

 

§ 70

Asianro 8278/10.02.03/2016

 

 

Asemakaavan muutosehdotus / Multimäki 4-16-6 ja katualue (Sampotalo)

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 31.8.2020 230 §

 

Apulaiskaupunginjohtaja Jari Kyllönen
Kaupunginhallitus

 

 

Asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyvaiheet 

 

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 17.6.2020. Muutosehdotus on ollut MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävänä 25.6.–31.7.2020. Aineisto on lähetetty tiedoksi mahdollista lausuntoa varten ympäristö- ja rakennuslautakunnalle sekä Pohjois-Savon pelastuslautakunnalle. Lisäksi aineisto lähetettiin tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelle.

 

Lausunnot ja muistutukset

 

Pohjois-Savon pelastuslaitos ilmoitti lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen. Muutosehdotuksesta ei saatu muita lausuntoja eikä siitä jätetty muistutuksia.

 

 

Jatkotoimenpiteet           Kaavamuutoksen hakijan kanssa laaditaan sopimus MRL 12 a luvun mukaisesti yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksesta.

 

 

Vaikutusten arviointi       Hanke vaikuttaa kaupunkikuvaan ja luo osaltaan mielikuvaa Kuopion rakennetun ympäristön laadusta. Hankkeella on myös mahdollisuus kohentaa Kuopion rännikatumiljöötä. Rakentaminen vaikuttaa naapurirakennusten asunnoista aukeaviin näkymiin. Uudisrakentaminen parantaa kuitenkin rakennetun ympäristön laatua. Alueelle on mahdollista toteuttaa myös perheasuntoja, mutta erityistä muutosta perheasumisen osalta ei ole odotettavissa. 

 

Hanke ei hajauta yhdyskuntarakennetta, vaan tiivistää keskustatoimintoja, ja näin ollen hankkeen ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia. Liikenteen lisäys ei ole merkittävä.

 

Kaupunkikeskustaan sijoittuvat liike- ja toimistotilat tukevat keskustan elinvoimaisuutta sekä lisäävät sen asunto- ja palvelutarjontaa. Ydinkeskustaan sijoittuva asuminen puolestaan lisää keskustan palvelujen kysyntää. Hankkeen yritysvaikutukset ovat positiiviset.

 

 

 

Esitys                           Kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle esitetään, että se hyväksyy kaavaehdotuksen.

 

 

Liitteet

 

8278/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

 

8278/2016 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

 

8278/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2

 

 

8278/2016 Havainneaineisto, liite 3

 

 

8278/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistuva asemakaava, liite 4

 

 

8278/2016 Luonnosvaihtoehdot, liite 5

 

 

8278/2016 Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot vastineineen, liite 6

 

 

8278/2016 Meluselvitys, liite 7

 

 

8278/2016 Rakennusinventointikortti, liite 8.

 

 

 

 

 

                                   

                                    Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

 

                                    Valmistelija                                   

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                    etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus             Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy apulaiskaupunginjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                          Kaavoitusinsinööri Anne Turkia oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Hän poistui kokouksesta kuulemisen jälkeen.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 


 

 

Liitteet

5

8278/2016 Kaavaselostus ilman liitteitä

 

6

8278/2016 Asemakaavan muutoksen seurantalomake, liite 1

 

7

8278/2016 Pienennös kaavakartasta merkintöineen ja määräyksineen, liite 2

 

8

8278/2016 Havainneaineisto, liite 3

 

9

8278/2016 Ote ajantasa-asemakaavasta ja poistuva asemakaava, liite 4

 

10

8278/2016 Luonnosvaihtoehdot, liite 5

 

11

8278/2016 Valmisteluvaiheesta saadut lausunnot vastineineen, liite 6

 

12

8278/2016 Meluselvitys, liite 7

 

13

8278/2016 Rakennusinventointikortti, liite 8.

 

                                                     

                                                      Liiteaineistot jaetaan sähköisesti.

                                                      Valmistelija                                                          

Anne Turkia

puh. +358 44 718 5415

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                            Kaupunginhallitus

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyy esitetyn asemakaavan muutosehdotuksen.

 

 

 

Päätös                                           Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen tekemän päätösehdotuksen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa