Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.02.2017 klo 15:00 / Tarkastettu

 Pykälä   Otsikko   Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajat
  3 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2017 ja valvontaohjelma vuodelle 2017
  4Vuoden 2017 työohjelma / Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
  5Vastine valitukseen/Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös15.12.2016 § 127 / Kiinteistön 297:501:5:9 haltijat
  6 Moottorikelkkareitin hyväksyminen reitille Annamarintie - Suuri-Pieksä, Kuopio
  7 Oikaisuvaatimus rakennusluvan 19.10.2016 § 952, lupatunnus 16-556-R maksusta / 297-37-125-6 / Luoderannankatu 21 A
  8 Oikaisuvaatimus rakennusluvan 07.11.2016 § 996, lupatunnus 16-677-R maksusta / 297-9-31-15 / Sandelsinkatu 4a
  9 Oikaisuvaatimus loppukatselmuspöytäkirjaan / 297-25-92-6 / Vasikankuja 13 / rakennuslupa 12.04.1999 § 177, lupatunnus 99-119-R
  10 Sähköjohdon sijoittaminen / 297-485-9-56 Kohomäki (VE 1 ja VE 2), 297-485-9-53, Mertala (VE 3), 297-485-9-16, Virmastaipale (VE 3 ja VE 4), 297-485-9-38, Virtala (VE 3 ja VE 4) / Savon Voima Verkko...
  11Alueellisen rakennusvalvonnan seurantakatsaus vuodesta 2016
  12Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Ari Tuomainen/ Jänissalo, Huhmari (297-460-3-116)
  13Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Juha Iivarinen / Soramonttu 297-449-14-43
  14 Vaatimus perua maa-aineslupa / kallionlouhinta Lintikon maa-ainesalueella tilalla Väinölä II 778-421-4-94 / ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 13.8.2015 § 74
  15 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2017

 Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
 
  6-9 Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus / ympäristö- ja rakennuslautakunta
  10 Liite F hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 1.9.2016 alkaen / ympäristö- ja rakennuslautakunta
  12-14 Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen

 Saapuvilla olleet jäsenet
 
  
Anna-Kaisa Eskelinen, varajäsen
Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja, toimi kokouksen puheenjohtajana
Markus Jukarainen
Tiina Kainulainen
Jouko Hänninen, poissa §:n 14 käsittelyn aikana kello 16:00 - 16:10
Markku Matilainen, varajäsen
Henri Ruuskanen

 Muut saapuvilla olleet
 
  
Jukka Pulkkinen
kaupunginhallituksen edustaja
Minna Kukkonen
Maaningan edustaja
Päivi Marttila
Juankosken edustaja
Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
poistui kokouksesta kello 15:20 §:n 6 käsittelyn jälkeen
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja
poistui kokouksesta kello 15:10 §:n 5 käsittelyn jälkeen
Niko Karvonen, rakennuslupainsinööri
 
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
pöytäkirjanpitäjä