Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 16.02.2017 Pykälä 6


 

 

§ 6

Asianro 4229/10.03.01.02/2014

 

 

Moottorikelkkareitin hyväksyminen reitille Annamarintie - Suuri-Pieksä, Kuopio

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Aikaisempi käsittely

 

Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto 17.4.2012 § 26

Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto on 19.6.2012 § 33

Kuopion kaupunginhallitus on 18.8.2014 § 279

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 7.5.2015 § 51

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 22.11.2016 § 99

 

 

Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto on 17.4.2012 § 26 hyväksynyt Annamarintie- Suuri-Pieksä moottorikelkkareitin.

 

Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaosto on 19.6.2012 § 33 pyytänyt vastineet hakijalta päätöksestä tehtyihin oikaisuvaatimuksiin.

 

Kuopion kaupunginhallitus on 18.8.2014 § 279 antanut pyydetyt vastineet. Vastineiden perusteella hakija on linjannut reitin uudelleen

tilan 297-495-6-15 kohdalta tilan 297-495-15-48 kohdalle.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 7.5.2015 § 51 hyväksynyt uuden linjauksen.  

 

Päätöksestä tehtiin kaksi oikaisuvaatimusta lautakunnalle. Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta antoi oikaisuvaatimuksista vastineensa 22.11.2016

§ 99. Lisäksi maanomistajaa kuultiin vielä asiasta erikseen kirjeellä 5.12.2016. Maanomistaja hyväksyi ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksessä 7.5.2015 § 51 esitetyn linjauksen reitille.

 

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy moottorikelkkareitin Annamarintie – Suuri - Pieksä päivitetyn reittisuunnitelman mukaisesti tilan 297-495-6-15 kohdalta tilan 297-495-15-48 kohdalle.

Lisäksi on noudatettava Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaoston 17.4.2012 § 26 antamaa päätöstä ja siinä annettuja määräyksiä.

 

Reitin pitäjäksi hyväksytään Kuopion kaupunki.

 

 

 


 

Reittisuunnitelman voimassaolo

 

Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Jos moottorikelkkareitti tai sen osa muuttuvat olennaisesti, on toiminnanharjoittajan haettava Kuopion kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta hyväksyntä reittisuunnitelman muutokselle (MaastlL 22 §)

 

Kuulutuskustannukset

 

Maastoliikenneasetuksen 10 § :n mukaisesti reitin pitäjältä peritään reittisuunnitelman hyväksymismenettelyyn liittyvät kuulutus- ja kuulemiskustannukset erillisen laskun mukaisesti.

 

Sovelletut säännökset

 

Maastoliikennelaki (MaastL) 1, 13, 14,15, 16, 20, 21, 22, 23 §

Maastoliikenneasetus (MaastA) 2,3,5,6,7,8,9,10 §

Hallintilainkäyttölaki (HkL) 8 §

Kuntalaki (KL) 89, 92 ja 95 §

 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan maastoliikenneasetuksen ja kuntalain mukaisesti.

 

Päätöksestä kuulutetaan ilmoitustaululla ja kuulutus julkaistaan Kuopion kaupunki-lehdessä ja Pitäjäläinen -lehdessä

 

Päätös lähetetään

        Hyvinvointilautakunta

Jäljennös päätöksestä lähetetään

        maanomistajat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

 

 

Liitteet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

4229/2014 Reittikartta 1 (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

6

4229/2014 Karttaliite melu (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

7

4229/2014 Karttaliite Pajulahti (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

8

4229/2014 Karttaliite uusi linjaus (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

9

4229/ 2014 Maanomistajat uusi linja (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

                                                         


 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen

puh.  044 748 2398

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

Merkitään, että ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.