Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 23.03.2017 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
16   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
17   Pöytäkirjantarkastajat
18   Rakennusjärjestyksen uudistaminen
19   Kuopion ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen
20   Suonenjoen ympäristönsuojelumääräysten tarkistaminen
21   Oikaisuvaatimus / rakennustarkastajan päätös valvonta-asiassa 23.1.2017 § 1 / 297-37-72-3 ja 297-37-72-2 / Kattilarinne 5 ja Kattilarinne 3 / raja-alueen rakentaminen
22 Sähköjohdon sijoittaminen / 297-511-3-54 (Varislahti) / Varislahdentie 57 / Savon Voima Verkko Oy:n hakemus
23   Rakennustyön keskeyttäminen / 297-484-1-27 / Salintie 115
24   Vaatimus jäärata-ajon kieltämisestä Nilsiän tahkolahdella
25 Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Heikki Tuomainen / Kurolanlahti, Erälä 476-404-12-108
26 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2016
27 Eläinlääkintähuollon suunnitelma 2015 - 2019, päivitys 2017
28   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2017

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
21-24   Liite F hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 1.9.2016 alkaen / ympäristö- ja rakennuslautakunta
25   Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen

Saapuvilla olleet jäsenet
Jouko Hänninen, toimi kokouksen puheenjohtajana
Markus Jukarainen
Tiina Kainulainen, saapui kokoukseen kello 15:05 §:n 18 käsittelyn aikana
Sakari Pääkkö
Henri Ruuskanen
Anna-Kaisa Eskelinen, varajäsen
Kirsi Nuutinen, varajäsen