Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 20.04.2017 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
29   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
30   Pöytäkirjantarkastajat
31   Kuopion resurssiviisauden tavoitetyön käynnistäminen
32 Rakennusjärjestyksen uudistaminen / Tiedonanto vireilletulosta
33   Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristölupa- ja toiminnan aloittamislupa- sekä vesitalouslupa- ja valmistelulupahakemuksesta / Finnpulp Oy, biotuotetehdas, Sorsasalo
34   Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta / Savon Sellu Oy, aallotuskartonkitehdas, Sorsasalo
35   Velvoitteen ja uhkasakon asettaminen / kiinteistö 778-421-15-5, Vehviläntie 136, 77600 Suonenjoki
36 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Lemminkäinen Infra Oy / Lohilahti, Tölpäkkö (279-443-5-3)
37 Eläinlääkäripalvelujen järjestäminen ostopalveluna / pieneläinpäivystyksen kilpailutus
38 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasääntömuutokset / ympäristö ja rakennuslautakunta
39 Sähköjohdon sijoittaminen / 174-416-3-108 / Killinkallio / Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
40 Kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvontojen toiminnan vertailu 2016
41   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2017
42 Itä-Suomen hallinto-oikeuden selvityspyyntö, dnro 00734/17/5156, Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 16.2.2017 § 6, moottorikelkkareitti Annamarintie-Suuri-Pieksä hyväksyminen

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
35, 39   Liite F hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 1.9.2016 alkaen / ympäristö- ja rakennuslautakunta
36   Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen
37, 38   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Pirjo Lind, puheenjohtaja
Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja
Jouko Hänninen
Markus Jukarainen
Tiina Kainulainen
Sakari Pääkkö
Henri Ruuskanen

Muut saapuvilla olleet
Jukka Pulkkinen
kaupunginhallituksen edustaja
Minna Kukkonen
Maaningan edustaja
 
 
Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja
poistui kokouksesta kello 16.30 §:n 41 käsittelyn jälkeen
Minna Kuuluvainen, projektivastaava
poistui kokouksesta kello 15:30 §:n 32 käsittelyn jälkeen