Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2017 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   Pöytäkirjantarkastajat
3   Esittelijän nimeäminen ympäristö- ja rakennuslautakuntaan 12.6.-31.5.2021
4   Pöytäkirjanpitäjä ympäristö- ja rakennuslautakunnassa 12.6.2017 - 31.5.2021
5   Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouspäivät 12.6.-31.12.2017
6   Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouskutsu / esityslistan toimittaminen 12.6. 2017 - 31.5.2021
7   Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokouksissa läsnäolo-oikeutetut 12.6.2017 - 31.5.2021
8   Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen 12.6.2017 - 31.5.2021
9 Oikaisuvaatimus / 297-33-2-7 / Kukkaroniemenkatu 2 / rakennustarkastajan päätös 10.7.2017 § 671 (D 17-659-R) / Rakennuslupa ja aloittamisoikeus ennen päätöksen lainvoimaisuutta/ viisi luhtitaloa, k...
10   Jäsenen nimeäminen rakennusjärjestyksen uudistamistyöryhmään
11   Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 16.2.2017 § 6 tehdystä valituksesta, moottorikelkkareitin virallistaminen, Annamarintie - Suuri-Pieksä, dnro 00...
12 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Premium Board Finland Oy, selvitys parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä
13   Päätös maa-ainesluvan siirtämisestä Kuljetus Tissari Oy:ltä Savon Kuljetus Oy:lle / Savon Kuljetus Oy / Kuopio, Käärmelahti, Käkelä 476-405-35-2
14   Kuopion ilmanlaatu vuonna 2016 ja selvitys autoliikenteen vaikutuksesta Kuopion kaupunkialueen ilmanlaatuun
15   Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016
16   Kuopion yhteismeluseurannan tulokset vuodelta 2016
17 Valvontaeläinlääkärin toimivalta toisen kunnan alueella
18   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2017

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
9   Liite F Hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
13   Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Antero Peiponen, puheenjohtaja
Hanna Luukkonen, varapuheenjohtaja
Viljo Herranen
Jarmo Malinen
Laura Pulkka
Marko Rytkönen
Tiina Viljakainen

Muut saapuvilla olleet
Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Allu Koskinen
kaupunginhallituksen edustaja
poissa klo 16:45-16:50 asian 15 käsittelyn aikana
Hannu Kirjavainen, ympäristöterveyspäällikkö
 
asia 17
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja
asiat 12-16
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
asia 11, klo 16:20 saakka
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
pöytäkirjanpitäjä