Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 24.08.2017/Pykälä 11

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 11

Asianro 4229/10.03.01.02/2014

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 16.2.2017 § 6 tehdystä valituksesta, moottorikelkkareitin virallistaminen, Annamarintie – Suuri-Pieksä, dnro 00734/17/5156

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakuntaa

1.        antamaan lausuntonsa kaikista valituksessa esitetyistä vaatimuksista ja niiden perusteluista.

2.       liittämään asiakirjoihin alkuperäisenä tai jäljennöksenä kaikki asiassa kertyneet asiakirjat

3.       laatimaan luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista

 

Asian diaari hallinto-oikeudessa on  Dnro 00734/17/5156.

 

Valituksessa esitetyt vaatimukset:

 

Valituksen asiakohdassa mainitaan seuraavat päätökset.

Nilsiän ympäristölautakunnan valvontajaoston päätös 17.4.2012 § 26

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 7.5.2015 § 51

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 16.2.2017 § 6.

 

Jorma Miettinen, Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry, Anna ja Jorma Lappalaisen valtuuttamana vaatii, että Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan tekemä päätös hyväksyä reittisuunnitelma moottorikelkkareitille Annamarintie- Suuri-Pieksä ja päätös hyväksyä reitin pitäjäksi Kuopion kaupunki, on kumottava, koska reitin perustamisen edellytykset eivät täyty. Valituksessa puututaan päätöksen lisäksi perusteluihin:

1.       Päätökset on perusteltava.

2.       Mikä tahansa harkinta ei ole tarkkarajainen. Puuttumattomat perustelut eivät muodosta tarkkarajaista harkintaa.

 

                                                         

 

                                                         

 

 

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esittää lausuntonaan seuraavaa:

 

Valituksen alainen päätös on Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 16.2.2017 § 6. Muut valituksessa esitetyt päätökset; Nilsiän ympäristölautakunnan valvontajaoston päätös 17.4.2012 § 26 ja

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 7.5.2015 § 51

on jo käsitelty aikaisemmin eikä Kuopion kaupungin ympäristö ja rakennuslautakunta enää niihin puutu.

 

16.2.2017 § 6 tehty päätös koskee moottorikelkkareitin Annamarintie-Suuri-Pieksä reitin osuutta tilojen 297-495-6-15 kohdalta tilan 297-495-15-48 kohdalle. Näiden tilojen välillä reittiä muutettiin maanomistajien tekemien muutosesitysten perusteella uuteen paikkaan. Reitin uudesta linjauksesta ei ole valittanut yksikään maanomistaja, koska reitti on sijoitettu maanomistajien esityksen mukaisesti. Lisäksi päätöksessä edellytettiin noudattamaan 17.4.2012  § 26 Nilsiän kaupungin ympäristölautakunnan valvontajaoston päätöstä ja siinä annettuja määräyksiä.

 

Perusteluista esitettyihin vaatimuksiin todetaan, että

valituksessa on käsitelty aikaisempien päätösten (Nilsiän ympäristölautakunnan valvontajaoston päätös 17.4.2012 § 26 ja Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 7.5.2015 § 51) perusteluja, joihin ei tässä yhteydessä enää voi puuttua.

 

Moottorikelkkareitin perustaminen on päätetty jo aikaisemmin, kun Nilsiän kaupunki on päättänyt lähteä mukaan Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen, khall 3.4.2006 § 158. Tällöin on tehty harkinta reitin tarpeellisuudesta.

 

Jorma Miettinen, Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry, Anna ja Jorma Lappalaisen eivät omista maata alueella, jota valituksen alainen päätös 16.2.2017 § 6 koskee.

 

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävänä on käsitellä reittisuunnitelmien hyväksyminen. Ympäristönsuojeluviranomainen ei enää ota kantaa reittien perustamisen lähtökohtiin. Annamarintie-Suuri-Pieksä moottorikelkkareitistä on eritetty maastoliikennelain mukainen suunnitelma, jonka mukaan asiaa on käsitelty lautakunnissa ja tehty asianmukaiset päätökset.

 

Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että Jorma Miettisen, Kansalaisten maastoliikennevalvontayhdistys ry, Anna ja Jorma Lappalaisen valtuuttamana tekemä valitus on hylättävä.

 

Lausunnon liitteenä on luettelo asiaan liittyvistä asiakirjoista ja asiakirjat kopioina.

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirkko Nevalainen

puh. +358 44 748 2398

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta hyväksyy ympäristöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa