Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.11.2021 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
21   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
22   Pöytäkirjantarkastajat
23 Ympäristö- ja maa-aineslupa / V.P. Airaksinen Oy / Jokiniemen sora-alue /297-499-28-1 (Jokiniemen sora-alue) ja 297-499-125-1 (Tiehalli)
24 Maa-aineslupa / Kuljetus Taattola Oy / Halssi (297-499-15-479)
25   Päätös ympäristölupahakemuksesta / uusi ympäristöluvanvarainen toiminta (YSL 27 §) /kuivikelannan kompostointi / Pasi Ihalainen, Lehostenlampi 21, Riistavesi
26   Lausunto ympäristölupahakemuksesta / Fortum Waste Solutions Oy, Kuopion materiaalikeskuksen toiminnan olennainen muuttaminen ja ympäristöluvan tarkistaminen jätteiden käsittelyn parhaan käyttökelpo...
27   Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi
28   Oikaisuvaatimus / 297-2-9906-1 / Makasiininkatu 1 / tarkastusarkkitehdin rakennuslupapäätös 14.6.2021 § 651 (d 21-571-RM) / muutos rakennuslupaan 20.01.2020 § 31(d 20-0020-R): terassin laajennus
29 Oikaisuvaatimus / 297-1-41-6 / Satamakatu 1 / toimenpidelupa 13.9.2021 § 933 / 21-935-T / kaksi padel kenttää
30   Sähköjohdon sijoittaminen tilojen 174-440-3-31 Mäntyrinne, 174-440-3-57 Tira, 174-440-3-34 Purola ja 174-440-3-58 Raitala alueille / Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n hakemus
31 Kaupunkiympäristön palvelualueen toimintasäännön muuttaminen / Alueellinen rakennusvalvonta 13 c §
32   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2021

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
23 ja 25 §   Liite V hallintovalitus / ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset
24 §   Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen
28 ja 29 §   Liite M Valitusosoitus rakennus- ja toimenpidelupapäätökseen
30 §   Liite F hallintovalitus
31 §   Liite A2 kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Nina Hakokivi, puheenjohtaja
Mikko Suihkonen, varapuheenjohtaja
Viljo Herranen, jäsen klo 16:20 saakka §:t 21-26
Jarmo Nykänen, jäsen
Juho Oikarinen, jäsen
Anna-Maija Pyykönen, jäsen
Tiina Viljakainen, jäsen

Muut saapuvilla olleet
Tanja Ahonen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Markus Jukarainen
kaupunginhallituksen edustaja
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja
klo 17:09 saakka, §:t 21-27
Jouni Hoffren, ympäristötarkastaja
klo 17:09 saakka, §:t 21-27
Mikko Sokura, ympäristötarkastaja
klo 15:37 saakka, §:t 21-24
Leena Karppinen, ympäristötarkastaja
klo 16:10 saakka, §:t 21-25
Kari Jäkkö, tarkastusarkkitehti
klo 17:11 saakka, §:t 21-29
Niko Karvonen, rakennuslupainsinööri
 
Kari Pasanen, tarkastusinsinööri
 
Satu Hassinen, hallintosihteeri
pöytäkirjanpitäjä