Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Savo-Pielisen jätelautakunta
Pöytäkirja 23.03.2017/Pykälä 8

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 8

Asianro 2065/02.02.02/2017

 

 

Jätelautakunnan toiminnan ja talouden seuranta 2016

 

 

Palvelupäällikkö Saija Pöntinen
Alueelliset jätehuollon viranomaispalvelut

 

 

Toiminta                                        Jätelautakunnan vuoden 2016 toiminnalle asetetuista tavoitteista pääosa saavutettiin. Tavoitteeksi oli asetettu ensinnäkin, että jätelautakunnan toimialueen laajenemiseen liittyvät toimenpiteet saadaan tehtyä. Tätä varten jätelautakuntasopimus uudistettiin kesällä 2016. Muutoksen jälkeen Outokummun kaupungin jätehuollon viranomaistehtävät on hoidettu jätelautakunnassa. Jätelautakunta teki loppuvuonna 2016 päätökset Outokummun jätehuoltomääräysten ja taksan uudistamisesta, jotta kunnan jätehuollon järjestelyjä saadaan yhtenäistettyä muun alueen kanssa.

 

Muulla toimialueella uudistetut jätehuoltomääräykset tulivat voimaan vuoden 2016 alussa. Jätelautakunnan toiminnan yhtenä tavoitteena oli näiden uusien määräysten toimeenpano. Keskeisimmistä muutoksista tiedotettiin asiakkaita. Lisäksi käyttöön otettiin uusien määräysten mukaiset ratkaisulinjat, joiden avulla menettelyjä on saatu jätehuoltoviranomaisessa kevennettyä ja viranhaltijapäätösmääriä pienennettyä. Entistä kevyempien menettelyjen lisäksi jätelautakunnassa asiointia kehitettiin uudistamalla internet-sivut selkeämmiksi ja asiakasystävällisemmiksi. Lisäksi asiakkaille mahdollistettiin sähköinen asiointi verkkolomakkein tyypillisimmissä hakemustilanteissa.

 

Jätelautakunnan toiminnan yksi keskeisimmistä tavoitteista oli jätepoliittisen ohjelman seuranta- ja laadintatyön valmiiksi saaminen vuoden aikana. Aikaisemman jätepoliittisen ohjelman toteutuminen tarkasteltiin ja siitä laadittiin seurantaraportti. Uuden jätepoliittisen ohjelman ehdotus saatiin hyväksyttyä jätelautakunnassa ja se lähetettiin loppuvuonna 2016 kuntiin hyväksyttäväksi.

 

Jätehuollon seurannan painopisteinä oli taloyhtiöiden hyötyjätehuolto sekä uusien asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen liittyminen kunnalliseen jätehuoltojärjestelmään. Kaikille rivi- ja kerrostaloille, joilla oli puutteita hyötyjätteiden keräyksessä, lähetettiin kehotukset vuoden 2016 aikana. Lisäksi tarkasteltiin vuosina 2011–2015 valmistuneiden asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuoltoon liittymistä. Tarkastelut saatiin tehtyä koskien kaikkia muita kuntia paitsi Kuopiota, Siilinjärveä ja Suonenjokea. Näiden kuntien osalta seuranta tehdään vuonna 2017. Loppuvuonna 2016 asuinhuoneistojen ja vapaa-ajan asuntojen liittymisaste jätehuoltoon oli noussut 97,7 %:iin (vrt. viime vuonna liittymisaste oli 96,4 % ja vuonna 2011 jätelautakunnan toiminnan alkaessa 92,3 %).

 

 

 

 

Talous                                             Jätelautakunnan kustannukset toteutuivat hieman arvioitua pienempinä. Talousarviossa kustannuksiksi arvioitiin 328 000 euroa, mutta toteutuma oli noin 298 000 euroa. Isäntäkunnan kannalta nettotulos on kuitenkin nolla, sillä jätelautakunnan kulut katetaan toteutuneiden kustannusten mukaan jätemaksuilla.

 

Tarkemmat seurantaraportit toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2016 ovat liitteenä.

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Jätelautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2016 toiminnan seurantaraportin ja tuloslaskelman.

 

 

Liitteet

5

2065/2017 Toiminnan seuranta 2016

 

6

2065/2017 Tuloslaskelma 2016

 

                                                          Valmistelija                                                           

Saija Pöntinen

puh.  044 718 5066

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

 

Lautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa