Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 23.01.2017 Pykälä 34 

 

§ 34

Asianro 2149/10.02.02/2016

 

 

Oikaisuvaatimus/Maaseuturakentamisen periaatteet

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kansliapalvelu

 

 

Kaupunginhallitus on päätöksellään 19.12.2016 § 397 hyväksynyt 19.12.2016 päivätyn Maaseuturakentamisen periaatteet valmisteluohjeeksi maaseuturakentamisen ohjaamiseen, suunnitteluun ja lupa-asioiden valmisteluun.

 

Kuntalainen on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus jaetaan esityslistan liitteenä.

 

Kaupunginhallituksen päätökseen on liitetty kuntalain 91 §:n perusteella valituskielto. Kuntalain 91 §:n mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

 

Kaupunginhallituksen kokouksessaan 19.12.2016 hyväksymät maaseuturakentamista koskevat periaatteet ovat ohjeellisia ja kaupunginhallituksen päätös koskee siten valmistelua. Maaseuturakentamisen ohjauskeinoja ovat mm. tonttien luovuttaminen edullisimmilta alueilta, hajarakentamisen määrän mitoitus ja kaavallinen ohjaus. Rakentamisen luvanvaraisuus ja siihen liittyvät ehdot tulevat puolestaan lopullisesti ratkaistavaksi maankäyttö- ja rakennuslain määrittämässä menettelyssä. Kaavoitusta ja rakennuslupaa sekä maa-alueiden luovutusta koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta erikseen.

 

Edellä esitetyin perustein asiassa on tässä vaiheessa kysymys kuntalain 91 §:ssä tarkoitetusta vain valmistelua koskevasta päätöksestä, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

 

Oikaisuvaatimus tulee siten jättää tutkimatta.

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

 

 

Liitteet

3

2149/2016 Oikaisuvaatimus

 

4

2149/2016 Kaupunginhallituksen päätös 19.12.2016

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh.  044 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Kaupunginjohtaja Petteri Paronen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginlakimiehen esityksen.

 

 

Päätös                                          Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.