Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2017/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 164

Asianro 2160/02.02.02/2017

 

 

Talousarviomuutokset vuodelle 2017

 

 

Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen
Talous- ja omistajaohjaus

 

 

                                                      Käyttötalousosa

 

Elinvoima- ja konsernipalvelut

 

Työllisyyspalvelun hallinnoima Topi-työelämään ohjaavat palvelut –hanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen 1.2.2017 hankkeen laajentamiseksi Siilinjärvelle, Suonenjoelle ja Tuusniemelle. Hankkeen laajentamisella on tarkoitus tukea Kuopion alueen työllisyyskokeilun toteuttamista tuottamalla pitkäaikaistyöttömille työhönvalmentaja- ja työnetsijäpalveluja. Teknisenä talousarviomuutoksena esitetään hankkeelle sekä määrärahan että tuloarvion lisäykseksi 101.619 euroa.

 

Palkkatuetun työllistämiseen liittyvät säädökset ovat uudistuneet vuoden 2017 alusta lukien siten, että todennäköisesti palkkatuen suhteellinen osuus palkkauskustannuksista pienenee ja siten budjetoitua tukea ei ole mahdollista saavuttaa. Palkkatuetun työllistämisen tuloarviota esitetään alennettavaksi 633.400 euroa.

 

Investointiosa

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue

 

Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen käyttösuunnitelmassa oli varattu 35.000 euron määräraha Kuopio-hallin voimistelukanveesin hankintaan. Ennakoitua pidemmän tavaran toimitusajan vuoksi investointi siirtyi vuodelle 2017. Lautakunta esittää investointimäärärahan 35.000 euroa siirtoa vuodelle 2017.  (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 13.12.2016 113 §).

 

Pelastustoimi

 

Pelastustoimen vuoden 2016 kalustoinvestoinneista jäi toteutumatta 125.698 euroa. Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta esittää vuodelle 2017 investointimäärärahan lisäystä 384.379 euroa ja tuloarvion lisäystä 255.595 euroa käytettäväksi ICT-hankintoihin, öljyntorjunnan vahvistetun öljyntorjuntasuunnitelman mukaisiin kalustohankintoihin, joihin saadaan rahoitusta öljysuojarahastolta sekä viestiväline- ja kalustohankintoja. (Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta 1.3.2017 9 §). 

 

Tilakeskus

 

Seuraavien Kuopion Tilakeskuksen uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden suunnittelu- ja rakennustöiden loppuunsaattaminen siirtyi vuodelle 2017. Näiden kohteiden vuoden 2016 talousarviossa käyttämättä jääneet määrärahat esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017.

 

1.      Nilsiän terveys- ja palvelukeskus 2.019.500 euroa, kohde valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä.

2.      Lippumäen uusi kuplahalli 250.000 euroa.

3.      Hatsalan koulun ruokala 1.300.000 euroa, kohde valmistuu heinäkuussa 2017.

4.      Kuopiohallin vesikaton uusiminen, sadevesien ohjaus ja pihatyöt 850.000 euroa, kohde valmistuu syksyllä 2017.

5.      Nilsiän kirjasto 79.400 euroa, rakentaminen käynnistyy syyskuussa 2017 ja kohde valmistuu keväällä 2018.

 

Tilakeskuksen vuoden 2016 talousarviossa käyttämättä jääneet määrärahat yhteensä 4.498.900 euroa esitetään siirrettäväksi vuodelle 2017.

 

Rahoitusosa

 

Osayhteisvaltuusto päätti 12.12.2016 47 § myöntää Saimaa Capital Oy:lle velkakirjalainaa 501.427,65 euroa, joka rahoitetaan yhtiöstä kaupungille jaettavilla sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla. Päätöksen yhteydessä todettiin, että asian myöhäisestä esittämisajankohdasta johtuen vuoden 2017 talousarviossa ei ole varauduttu antolainaan ja siten kaupungin vuoden 2017 talousarviota muutetaan järjestelyn toteutuessa siten, että talousarvion rahoitusosaan lisätään antolainasaamisiin lainattavaa määrää vastaavat määrärahat. Rahoitusjärjestely on toteutunut päätöksen mukaisena. Esitetään määrärahalisäystä antolainasaamisiin 501.428 euroa.

 

Konserniyhteisöille asetetut tavoitteet

 

Kuopion Energia Oy konsernin tavoitteet

 

Talousarviokirjaan 2017 on tahattomasti jäänyt Kuopion Energia Oy konsernille asetettuihin tavoitteisiin kaksi edellisen vuoden tavoitetta, jotka esitetään poistettavaksi.

 

Tavoite 1. Tavoitteena on hankkia 200 ha lisää suopinta-alaa.

 

Tavoite 2. Sähköverkkotoimintaa säätelevä valvontamalli muuttuu 1.1.2016 alkaen. Muutosten vaikutus analysoidaan ja viedään osaksi yhtiön talouden- ja toiminnanohjausta. 

 

Yhtiö toteaa vuoden 2016 tilinpäätöksessä, että uusia kiinnostavia alueita ei ole löytynyt ja että töiden painopiste on tällä hetkellä omistuksessa olevien maa-alueiden luovutuksessa turvetuotantoon. Tavoite 2 on toteutunut vuonna 2016.

 

Yhteenveto talousarviomuutosesityksistä

 

Edellä esitetyt talousarviomuutokset vähentävät talousarviossa käyttötalousosan tuloarviota 531.781 euroa ja lisäävät menomäärärahoja 101.619 euroa. Siten talousarvion toimintakate heikkenee 633.400 euroa. Investointiosassa investointeihin saatava tuloarvio kasvaa talousarviossa 255.595 euroa ja menomäärärahat 4.918.279 euroa. Nettoinvestoinnit kasvavat siten 4.662.684 euroa. Rahoitusosassa antolainasaamisten lisäykseen varatut määrärahat kasvavat 501.428 euroa.

 

 

Merkitään, että asia on yritys- ja ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali.

 

 

                                                      Valmistelija                                                         

Pirjo Salmelainen

puh. +358 44 718 2807

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus hyväksyy

1.  elinvoima- ja konsernipalvelun sekä tilakeskuksen talousarviomuutosesitykset ja

2.  esittää edellä olevat talousarviomuutosesitykset edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa