Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.05.2017/Pykälä 165

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 165

Asianro 3576/00.01.01/2017

 

 

Hallintosäännön uudistaminen

 

 

Kaupunginlakimies Vesa Toivanen
Kaupunginkanslia

 

 

                           Uusi kuntalaki (410/2015) edellyttää (90 §), että kaikki aiemmin eri joh                                                       tosäännöillä määrätyt asiat kootaan yhteen johtosääntöön, eli hallintosään                                töön 1.6.2017 lukien.

 

                           Uudella sääntelyllä siirrytään keskitettyyn johtosääntö-                                                                järjestelmään. Hallintosääntöön on koottu kaupunginvaltuuston työjärjestys,                                kaupunginhallituksen johtosääntö, palvelualueiden johtosääntö, tarkastus                                      sääntö, johtosääntö henkilöstöasioissa, johtokuntien (Kallaveden työterveys,                                  kuntatekniikkaliikelaitos, Kuopion Vesi)  johtosäännöt, alueellis                                                                                  ten lautakuntien (Savo-Pielisen jätelautakunta, Kuopion kaupunkiseudun                                                     joukkoliikennelautakunta, Pohjois-savon aluepelastuslautakunta) johtosään                                              nöt sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö.

 

Hallintosäännön rakenne noudattaa kuntalain määrittelemää rakennetta ja                        Kuntaliiton ohjeistusta. Samalla hallintosääntöön on tehty lainsäädännön                  edellyttämiä tarkistuksia. Toimielinrakenne ja päätösvaltasuhteet määräyty    vät aiemmin voimassa olleen säännöstön mukaisesti. Luottamushenkilöille                             maksettavien palkkioiden osalta sääntöön on tehty poliittista johtamisjärjestelmää uudistaneen ohjausryhmän määrittelemät tarkistukset. Vuoden 2017 talousarviossa on varauduttu mahdollisiin palkkiotarkistuksiin (viiteaineistona jaetaan vertailutaulukko ehdotetuista palkkiomuutoksista).

 

                           Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä.

 

 

Esitys                                            Esitän kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

 

1.      liitteenä oleva hallintosääntö hyväksytään;

 

2.      samalla kumotaan aiemmin voimassa olleet kaupunginvaltuuston työjärjestys, kaupunginhallituksen johtosääntö, palvelualueiden johtosääntö, tarkastussääntö, johtosääntö henkilöstöasioissa, johtokuntien johtosäännöt, alueellisten lautakuntien johtosäännöt sekä luottamushenkilöiden palkkiosääntö;

 

3.      muutokset tulevat voimaan 1.6.2017 lukien.

 

 

Liitteet

39

3576/2017 hallintosääntö

 

40

3576/2017 Palkkiosääntövertailu

 

                                                     

 

                                                      Valmistelija                                                         

Vesa Toivanen

puh. +358 44 718 2041

                                                      etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

 

 

Päätösehdotus                          Vs. kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen

 

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle kaupunginlakimiehen esityksen hyväksyttäväksi.

 

 

Päätös                                          Keskustelun kuluessa jäsen Minna Reijonen teki seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

 

                                                      " kohta 1. Esitän, että liitteenä oleva hallintosääntö hyväksytään lukuun ottamatta luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ja vuosipalkkioita. Esitän, että kokouspalkkiot ja vuosipalkkiot pidetään ennallaan.

 

                                                      kohta 2. Esitän, että hyväksytään muutoin, paitsi ei luottamushenkilöiden palkkiosäännön osalta."

 

                                                      Jäsen Minna Reijosen tekemää muutosehdotusta ei kannatettu, joten puheenjohtaja totesi esityksen rauenneeksi. 

 

                                                      Tämän jälkeen kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.

 

                                                      Jäsen Minna Reijonen jätti päätökseen eriävän mielipiteensä.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa