Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2017/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

§ 53

Asianro 166/00.02.03/2017

 

 

Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2017

 

 

Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen
Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut

 

Suonenjoen kaupunginhallituksen päätös 10.4.2017 § 90 Maa-ainesten otto-oikeussopimus / Lintharjun kukkula 778-403-2-9.

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös Dnro ISAVI/2545/2015/ 20.4.2017:

Ympäristölupa on myönnetty Vapo Oy:lle Nuutilansuon turvetuotantoon auma-alueineen yhteensä 36,9 hehtaarin alalla Suonenjoen kaupungissa. Lupa on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Lupa on myönnetty toiminnan jatkamiseen muutoksenhausta huolimatta. Ennen päätöksen lainvoimaisuutta on luvan saajan asetettava 5000 €:n suuruinen vakuus ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta

 

 

Alueellisen rakennusvalvonnan viranhaltijoiden päätökset:

-         Kuopion ja Suonenjoen rakennustarkastajan sekä rakennuslupainsinöörien päätökset lupa-asioissa ajalta 10.4.2017–8.5.2017 (Päätösluettelot löytyvät internetistä osoitteesta www.kuopio.fi kohdasta Asuminen ja ympäristö > Rakentaminen > Rakentamisen luvat > Lupapäätökset).

 

Rakennustarkastajan päätöspöytäkirjat

-         Rakennusvalvonta-asiat § 2 /4.5.2017

-         Henkilöstöasiat § 1 / 3.5.2017                   

 

Ympäristöjohtajan päätöspöytäkirjat

-         Lupa- ja ilmoitusasiat §:t 26-36/ 24.3.-8.5.2017

-         Hankinta- ym. sopimukset § 5/ 28.4.2017.

 

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

 

                                                          Valmistelija                                                           

Pirjo Pääkkönen

puh. +358 17 18 2189

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen

 

Lautakunta merkitsee asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ympäristöjohtajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa