Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2017 klo 15:00 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
43   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
44   Pöytäkirjantarkastajat
45 Puijon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmaehdotus
46 Lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle / Veden ottaminen Iso-Valkeisesta lumetuskäyttöön, vedenottolaitteiden rakentaminen sekä poikkeaminen lähteen ja noron luonnontilan vaarantamiskiellosta A...
47 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 16.2.2017 § 9
48   Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 23.3.2017 § 24 tehtyyn valitukseen, dnro 01058/17/5156
49 Päätös maa-aineslain mukaisesta hakemuksesta maa-ainesten ottamiseksi / Maansiirto Miettinen Oy / Riistavesi, tila Kantola II 297-442-3-40
50 Ympäristölupapäätös eläinsuojalle, tila Anttila, 297-440-0001-0036-F, Mäentie 40, Vartiala
51 Kuopion alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
52 Maa-aineslupia ja maisematyölupia koskevien tarkastus- ja valvontamaksujen tarkistaminen
53   Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2017
54   Velvoitteen ja uhkasakon poistaminen /kiinteistö 778-421-15-5, Vehviläntie 136, 77600 Suonenjoki

Pykälä   Muutoksenhakuohjeet  
45,52   Liite A Kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / Ympäristö- ja rakennuslautakunta
49   Liite X Valitusosoitus maa-aineslain mukaiseen lupapäätökseen
50   Liite V Valitusosoitus ympäristönsuojelulain mukaiset luvat ja ilmoitukset
51   Liite B kuntalain mukainen valitusosoitus / ympäristö- ja rakennuslautakunta
54   Liite F hallintovalitus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 1.9.2016 alkaen / ympäristö- ja rakennuslautakunta

Saapuvilla olleet jäsenet
Pirjo Lind, puheenjohtaja
Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja
Jouko Hänninen
Markus Jukarainen
Tiina Kainulainen
Sakari Pääkkö
Henri Ruuskanen

Muut saapuvilla olleet
Jukka Pulkkinen
kaupunginhallituksen edustaja
saapui kokoukseen kello 15:05 §:n 46 aikana
Minna Kukkonen
Maaningan edustaja
Päivi Marttila
Juankosken edustaja
Tanja Leppänen, ympäristöjohtaja
esittelijä
Ilkka Korhonen, rakennustarkastaja
esittelijä
Pirkko Nevalainen, ympäristötarkastaja
 
Timo Perätie, ympäristönsuojelusuunnittelija
poistui kokouksesta kello 15:10 §:n 46 käsittelyn jälkeen
Erkki Pärjälä, ympäristönsuojelutarkastaja
 
Pirjo Pääkkönen, ympäristöpalvelusihteeri
pöytäkirjanpitäjä