Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Pöytäkirja 18.05.2017/Pykälä 47

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 47

Asianro 8870/10.03.00.00/2016

 

 

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 16.2.2017 § 9

 

 

Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen
Alueellinen rakennusvalvonta

 

Tiivistelmä

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on 16.2.2017 § 9 jättänyt tutkimatta oikaisuvaatimuksen tarkastusinsinöörin loppukatselmuspöytäkirjasta. Päätös on perustunut tulkintaan, jonka mukaan asiassa ei ole syntynyt sellaista uutta hallintopäätöstä, joka voitaisiin oikaisuvaatimuksella saattaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisen ratkaistavaksi.

 

Päätökseen on liitetty kunnallisvalitusosoitus eli asianosainen saa valituksellaan tutkittavaksi hallinto-oikeudessa vaan sen oliko oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämiselle lailliset perusteet.

 

Asianosaiset; rakennushankkeeseen ryhtyvät ja kohteen vastaava työnjohtaja ovat valittaneet päätöksestä edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka pyytää nyt lautakunnan lausuntoa asiaan.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Esitys                                              Lautakunta toteaa, että valitus tulee jättää hallinto-oikeudessa tutkimatta ja toistaa päätöksensä 16.2.2017 § 9 perustelut.

 

Lautakunta ei ota kantaa asiasisältöön, mutta oikaisee aiemman päätöksen perusteluissa olleen virheen seuraavasti:

 

Lautakunta on tutkinut valituksessa esitetyt väitteet rakennesuunnitelmien toimittamispyynnön esittämisestä useilla eri katselmuksilla. Luvan myöntämisen aikaan vuonna 1999 rakennusvalvonnassa on ollut käytössä eri asianhallintajärjestelmä kuin nykyisin. Verratessa katselmustietoja ohjelman ja paperipöytäkirjan merkintöihin on havaittu, että rakennekatselmuksen 2.6.1999 huomautukset ovat konvertoituneet uudessa ohjelmassa osittaisen loppukatselmuksen 30.7.1999 huomautus-kenttään. Tältä osin tarkastusinsinöörin vastineessa ja lautakunnan päätöksen perusteluissa on ollut virhe. Rakennesuunnitelmien toimittamista on vaadittu vain rakennekatselmuksella 2.6.1999. Lopputuloksen kannalta virheellä ei ole merkitystä koska, lupamääräyksenä olevia erityissuunnitelmia ei ole toimitettu rakennusvalvontaan eikä myöskään ole esitetty erikseen tarkastusinsinöörille katselmuksen yhteydessä hyväksyttäväksi. 

 


 

Lausunnon liitteenä hallinto-oikeuteen toimitetaan:

 

        Otteet lautakunnan päätöksestä 16.2.2017 § 9 (sisältävät selvityksen tiedoksiannoista)

        Lautakunnan päätös 16.2.2017 § 9 muutoksenhakuohjeineen ja liitteineen

        Kuuleminen 9.1.2017

        Kuulemispyynnöt 30.12.2016

        Vastine oikaisuvaatimukseen 21.12.2016

        Vastaanottokuittaus 15.12.2016

        Oikaisuvaatimus 15.12.2016

 

 

Liitteet

3

8870/2016 Valitus liitteineen (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

4

8870/2016 Tarkastuskooste lupatunnus 99-1109-R  (ei julkaista internetissä, jaetaan lautakunnan jäsenille)

 

Viiteaineisto

*

8870/2016 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätös 16.02.2017 § 9

 

                                                          Valmistelija                                                           

Ilkka Korhonen

puh. +358 44 718 5172

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Rakennustarkastaja Ilkka Korhonen

 

Lautakunta hyväksyy edellä mainitun esityksen.

 

 

Päätös                                            Lautakunta yksimielisesti hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa