Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 111

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 111

Asianro 3963/02.05.01.00/2017

 

 

Talkoorahan myöntäminen Valkeisenjärven kunnostamiseen

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Talkoorahan hakija                    Tavinsalmen kalastusalue toimii Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden alueella asukkaiden, yhteisöllisyyden ja alueella sijaitsevan Valkeisenjärven hyväksi. Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden taajamien asukkaat havahtuivat Valkeisenjärven nopeutuneeseen kunnon alenemiseen ja veden happikatoon vuonna 2013. Yleishyödyllisenä kohteena Valkeista alettiin kunnostaa talkoovoimin, jotta seuraavatkin sukupolvet voisivat nauttia järven ranta-alueista, järvestä ja ympärivuotisesta virkistysalueesta sekä sen maisema-arvosta. Valkeisenjärvi on Natura 2000 -alue ja sille on suunniteltu kunnostushanke vuosille 2015-2018. Kuopion kaupunki on tehnyt järvestä kasvillisuuskartoituksen ja valvovana viranomaisena ottanut vesistöstä näytteitä. Tavinsalmen kalastusalue ja alueen motivoituneet talkoolaiset ovat tehneet Valkeisenjärven kunnostamisen eteen hoitotyötä usean vuoden ajan.

 

Yhdistyksen tavoitteena on kunnostaa Valkeisenjärven tilaa ja ympäristöä. Tavinsalmen kalastusalueelle on myönnetty viime vuonna talkoorahaa 5 000 euroa. Vuoden 2016 talkoohankkeena tehdyt työt käsitti biomassan jälkikäsittelyvaiheen konetöitä.

 

Talkoorahahanke                       Tavinsalmen kalastusalue hakee vuodelle 2017 talkoorahaa 11 500 euroa. Tavinsalmen kalastusalueen tarkoituksena on jatkaa vesistön kunnostusta Maaningan Kinnulanlahden ja Käärmelahden Valkeisenjärven vesialueella ja järvelle johtavilla väylillä. Vuoden 2017 aikana tehtävät työt eivät ole päällekkäisiä viime vuoden töiden kanssa, vaan jatkavat kunnostushanketta. Tavinsalmen kalastusalueen nimissä on tehty muita kunnostustoimenpiteitä varten vesistönkunnostustoimenpiteen avustushakemushakemus Pohjois-Savon ELY-keskukselle syksyllä 2016 ja siihen on saatu avustuspäätös 14 000 euroa 3.1.2017.

 

Tänä vuonna talkooavustuksella tehtäviä Valkeisenjärven kunnostustöitä ovat Mustalahden Lamposaaren väylän pienimuotoinen maamassojen ruoppaus ja Valkeisenjärven alueiden ylläpitoniitto. Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut Tavinsalmen kalastusalueelle lausunnon, jonka mukaan niitto tulee tehdä aikaisintaan 15.7.2017 alkaen ja ruoppaus tulee tehdä 1.9.2017 jälkeen.

 

Talkoorahanhakija on toimittanut talkoohakemuksen liitteenä hankesuunnitelman ja hankkeen kustannusarviolaskelman. Yhdistys on arvioinut hankkeen kustannukset siten, että maamassojen ruoppauskustannukset ovat 6 008,00 euroa ja kasvillisuuden niitto 5 456,00 euroa. Kokonaiskustannusarvio on yhteensä 11 464 euroa.

 

Talkoorahat käytetään talkoorahahakemuksen mukaiseen konetyöhön. Kaikki muu työ tehdään talkoorahanhakijan sekä alueen asukkaiden toimesta talkootyönä.

 

Talkoorahan myöntämisen edellytykset

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut edellyttää, että ennen talkootöiden aloittamista Tavinsalmen kalastusalue selvittää mahdolliset tarvittavat lupa-asiat. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että tarvittavat talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti hoito- ja kunnossapitovastuut säilyvät talkoorahanhakijalla. Valkeisjärven kunnostushanke on suunniteltu kokonaisuudessaan useampi vuotiseksi projektiksi ja mikäli yhdistys hakee talkoorahaa myös seuraavina vuosina, tulee kyläyhdistyksen hakea talkoorahaa uudella hakemuksella. Talkoohankkeessa tehtävät työt eivät saa olla päällekkäisiä aikaisempien töiden kanssa, vaan jatkavat kunnostushanketta. Esimerkiksi seuraavana vuonna talkoorahaa ei voida myöntää enää ylläpitoniittoa varten, koska tuolloin se luetaan hoitoluonteiseksi työksi, jota talkoorahalla ei voida avustaa säännöllisesti.

 

Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti yli 10 000 euroa ylittävältä osalta talkoorahaa myönnetään 50 %.

                            

Vaikutusten arviointi                Yhdistyksen ja alueen asukkaiden talkootyöpanos järven kunnostamiseksi on ollut huomattava ja tavoitteena on saavuttaa onnistunut Valkeisenjärven kunnostus. Suunnitellut järven maamassojen ruoppaus ja kasvillisuuden niitto on yleishyödyllinen talkoohanke ja samalla se on osa suurempaa Valkeisenjärven kunnostushanketta.

 

Valkeisjärven kunnostamisella on pitkäaikaiset vaikutukset alueella asuvien ja tulevien sukupolvien viihtyvyyteen, maisema- ja luontoarvoihin ja kunnostus parantaa alueen virkistyskäyttöä kesä- ja talvikausina. Valkeisenjärven yhteiset kunnostustyöt lisäävät myös alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Tavinsalmen kalastusalueelle myönnetään talkoorahaa 10 750,00 euroa Valkeisjärven kunnostamiseen. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti.

 

 

Liitteet

29

3963/2017 Hakemus

 

30

3963/2017 Hankesuunnitelma

 

31

3963/2017 Kustannusarvio

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jani Paananen

puh. +358 44 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa