Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 110

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  3937/2017 Karttaliite

 

 

§ 110

Asianro 3937/02.05.01.00/2017

 

 

Talkoorahan myöntäminen Vehmasmäen pururadan kunnostamiseen, vaihe 2

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Talkoorahan hakija                    Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry toimii alueellaan kylien asukkaiden, yhteisöllisyyden ja alueen kehittämisen hyväksi. Kyläyhdistyksen toimialueeseen kuuluvat Kuopion kaupungin alueella sijaitsevat Vehmasmäen, Pellesmäen ja Sotkanniemen kylät. Kyläyhdistyksen tavoitteena on kunnostaa Vehmasmäen pururataa parantamalla pururadan kuntoa ja käytettävyyttä. Kuopion kaupungilla on Vehmasmäen pururadasta ladunhoitosopimus Vehmasmäen Nuorisoseura ry:n kanssa.

 

Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry:lle on myönnetty viime vuonna talkoorahaa 10 580 euroa pururadan kunnostuksen ensimmäiseen vaiheeseen. Vuoden 2016 kunnostustyö käsitti pururadan pohjustustöitä mm. väylän levennys, raivaus, ojien kaivu ja rumpujen uusiminen. Tänä vuonna on tarkoitus toteuttaa kunnostuksen toinen vaihe.

 

Talkoorahahanke                       Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry hakee vuodelle 2017 talkoorahaa 10 525 euroa. Vehmasmäen seudun kyläyhdistyksen tarkoituksena on kunnostaa Vehmasmäessä sijaitseva huonokuntoiseksi mennyt kaupungin pururata. Kyläyhdistys on suunnitellut pururadan kunnostamisen toteutettavaksi kolmivuotisena projektina. Kunnostusprojektin ensimmäinen osa toteutettiin talkoorahakohteena viime vuonna. Vuoden 2017 talkoorahahakemus liittyy pururadan kunnostushankkeen toisen vuoden aikana tehtäviin kunnostustöihin. Vuoden 2017 aikana tehtävät työt eivät ole päällekkäisiä viime vuoden töiden kanssa, vaan jatkavat kunnostushanketta.

 

Pururadan kunnostamiseksi tehtäviä töitä ovat väylän epätasaisuuksien tasoitus, suodatinkankaan ja pintamateriaalien levitys sekä opaste- ja varoituskylttien pystytys. Kyläyhdistys on toimittanut talkoohakemuksessa arvion hankkeen kustannuksien muodostumisesta. Yhdistys on arvioinut hankkeen kustannukset siten, että konekustannukset ovat 4 845 euroa, suodatinkangas 3 080 euroa, kivituhka 1 000 euroa, kivituhkan kuljetus 800 euroa, opaste- ja varoituskyltit sekä tolpat 400 euroa ja muut tarvikkeet, puhelinkulut, matkakorvaukset yms. 400 euroa. Kokonaiskustannukset yhteensä ovat 10 525 euroa.

 

Talkoorahat käytetään talkoorahahakemuksen mukaisiin materiaaleihin, tarvikkeisiin ja konetyöhön ja kuluihin. Kaikki työt tehdään kyläyhdistyksen jäsenten toimesta talkootyönä.

Talkoorahan myöntämisen edellytykset

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut edellyttää, että ennen talkootöiden aloittamista Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry selvittää mahdolliset tarvittavat lupa-asiat. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että pururadan hoito- ja ylläpitovastuu säilyy kaupungin ja Vehmasmäen Nuorisoseura ry:n välisen hoitosopimuksen mukaisesti Vehmasmäen Nuorisoseura ry:llä. Pururadan kunnostushanke on suunniteltu kokonaisuudessaan kolmivuotiseksi projektiksi ja mikäli kyläyhdistys hakee talkoorahaa myös tulevana vuonna, tulee kyläyhdistyksen hakea talkoorahaa uudella hakemuksella.

 

Talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti yli 10 000 euroa ylittävältä osalta talkoorahaa myönnetään 50 %.

 

Puhelinkulut ja matkakorvaukset eivät ole talkoorahakelpoisia. Tarvike- ja materiaali- ja konekustannukset täyttävät talkoorahakelpoisuuden.

 

Vaikutusten arviointi                Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry on aktiivinen toimija alueellaan ja toimii alueensa asukkaiden hyväksi. Vehmasmäen pururadan kunnostamisella parannetaan yleisiä virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia Vehmasmäen seudulla olennaisesti. Pururadalla on paljon käyttäjiä ympärivuoden.

 

Talkoohankkeen toteuttaminen lisää Vehmasmäen seudun kylien yhteisöllisyyttä huomattavasti sekä parantaa pururadan harrastemahdollisuuksia kyläläisille, vapaa-ajan asukkaille ja alueen vierailijoille. Kunnostustöillä parannetaan pururadan käyttömahdollisuuksia, samalla väylän turvallisuus kohentuu ja lisäksi hyväkuntoinen pururata houkuttelee käyttäjiään entisestään.

 

 

Esitys                                              Esitän, että Vehmasmäen seudun kyläyhdistys ry:lle myönnetään talkoorahaa 10 262,50 euroa Vehmasmäen pururadan kunnostamiseen. Talkoohanke toteutetaan Rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti.

 

 

Liitteet

27

3937/2017 Karttaliite

 

28

3937/2017 Hakemus

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jani Paananen

puh. +358 44 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa