Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 109

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 109

Asianro 3929/02.05.01.00/2017

 

 

Talkoorahan myöntäminen Vehmersalmen frisbeegolf -radalle

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Talkoorahan hakija                    Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry toimii alueellaan asukkaiden, yhteisöllisyyden ja alueen kehittämisen hyväksi ja sen tavoitteena on edistää Kuopion maaseutualueella sijaitsevan Vehmersalmen kaupunginosan asukkaiden ja osavuosiasukkaiden hyvinvointia, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja alueella toimivien julkisten laitosten toimintamahdollisuuksia ja elinkelpoisuutta sekä vaalia ja edistää Vehmersalmen kulttuuriperintöä ja liikuntakulttuuria. Yhdistyksen tarkoituksena on toteuttaa frisbeegolf -rata Vehmersalmen kuntopolun maastoon. Tavoitteena on parantaa Vehmersalmen alueen käytettävyyttä ja viihtyvyyttä.

 

Talkoorahahanke                       Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry haluaa toteuttaa talkoohankkeena
9-väyläisen frisbeegolf -radan Vehmersalmelle ja lisäksi 3 frisbeegolfväylää liikuntarajoitteisille, mitkä toimivat samalla opetusratana harrastusta aloitteleville. Ratasuunnittelu on tehty yhteistyössä Vehmersalmen koulun ja sen oppilaiden kanssa. Frisbeegolf -rata on suunniteltu rakennettavaksi kaupungin omistamalle kiinteistölle Vehmersalmen kuntopolkua ympäröivään maastoon, joka todettiin soveltuvan hyvin kyseiseen käyttöön kaupungin kanssa tehdyssä katselmuksessa. Frisbeegolf -radan maankäytöstä kyläyhdistys on sopinut kaupungin kanssa (Asianro 1305/2017) ja solminut kyseiseen tarkoitukseen käytettävästä alueesta tilapäisvuokrasopimuksen kaupungin kanssa.

 

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry hakee frisbeegolf -ratahankkeeseen talkoorahaa 9 000 euroa. Yhdistys on arvioinut hankkeen kustannuksia frisbeegolf -radan tarvikkeiden toimittajan tarjouksen perusteella. Frisbeegolf-ratatarvikkeet ovat yhteensä 7 564,00 euroa. Kiviainesten, konetöiden ja pientarvikkeiden kustannuksiksi yhdistys on arvioinut yhteensä 1 326,80 euroa. Talkoohankkeen kokonaiskustannusarvio on 8 890,80 euroa.

 

Kyläyhdistys on toimittanut talkoorahahakemuksen liitteenä hankesuunnitelman, frisbeegolf -radan tarviketarjouksen, kustannusarvion sekä alustavan frisbeegolf -ratasuunnitelman. Talkoorahat käytetään talkoorahahakemuksen mukaisiin tarvikkeisiin. Radan rakentaminen tehdään talkootyönä ja yhdistys on sitoutunut radan hoitoon ja ylläpitoon. Talkootyön osuudeksi yhdistys on arvioinut yhteensä 100 henkilötyötuntia.

 

Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry esitti talkoorahahakemuksessaan toiveen, että talkoohankkeen ratatarvike- ja kiviainestoimittajat sekä konetyöntekijän laskut (yhteensä 3 laskua) voitaisiin ohjata suoraan kaupungille, mikäli talkoorahapäätös on myönteinen. Talkoohankkeen pientarvikehankinnat yhdistys pystyy maksamaan yhdistyksen varoista ja tältä osin talkooraha haetaan kuitteja vastaan. Talkoorahan hakija perustelee ehdotusta sillä, että yhdistyksen käyttövarat eivät riitä kyseisten talkoohankeen laskujen maksamiseen ennakkoon niin kuin talkoorahan käyttö- ja jakoperusteissa mainitaan.

 

Talkoorahan myöntämisen edellytykset

 

Rakentamisen ja kunnossapidon palvelut edellyttää, että ennen talkootöiden aloittamista Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry selvittää mahdolliset tarvittavat lupa-asiat. Talkoorahan myöntämisen edellytyksenä on, että yhdistys vastaa frisbeegolf -radan hoidosta ja ylläpidosta.

 

Talkoorahan hakija vastaa talkoohankkeen laskujen oikeellisuudesta, laskut täytyy olla yhdistyksen asia- ja sisältötarkastettuina ennen laskujen osoittamista kaupungille. Laskujen toimittamisesta yhdistyksen tulee sopia rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvoja Jani Paanasen kanssa.

 

Lisäksi yhdistyksen tulee noudattaa frisbeegolf -hankkeessaan Kuopion kaupungin kanssa solmiman tilapäisvuokrasopimuksen ehtoja.

 

Vaikutusten arviointi                Frisbeegolf -radan rakentamisella parannetaan yleistä virkistyskäyttöä ja se tarjoaa mitä parhaimman ja monipuolisen terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikuntamahdollisuuden kaikenikäisille ja tasoisille Vehmersalmen alueen asukkaille ja vierailijoille. Radassa on huomioitu myös liikuntarajoitteisten osallistumismahdollisuudet.

 

Talkoohankkeen toteutuminen edistää lähialueiden ja erityisesti Vehmersalmen palveluita ja elinkelpoisuutta sekä kehittää paikallista elinympäristöä ja elävöittää kylän raittia. Frisbeegolf -rata tulee olemaan kaikille avoin ja käyttö on maksutonta. Frisbeegolf -rata tuo myös uusia mahdollisuuksia Vehmersalmen koulun oppilaille.

 

Vehmersalmen frisbeegolf -rata parantaa alueen viihtyisyyttä sekä harrastemahdollisuuksia kyläläisille, vapaa-ajan asukkaille ja vierailijoille.

 

Esitys                                              Esitän, että Kaupunginosayhdistys Vehmersalmi ry:lle myönnetään talkoorahaa 9 000 euroa frisbeegolf -radan rakentamiseen Vehmersalmelle. Talkoohanke toteutetaan rakentamisen ja kunnossapidon palveluiden valvonnassa talkoorahan käyttö- ja jakoperusteiden mukaisesti. Lisäksi esitän, että myönnettyyn 9000 €:n talkoorahaan sisältyvistä kuluista 3 laskua (talkoohankkeen ratatarvikkeiden, kiviainesten ja konetyön) voi osoittaa suoraan Kuopion kaupungille.

 

Liitteet

21

3929/2017 Hakemus

 

22

3929/2017 Vuokrasopimus

 

23

3929/2017 Väyläsuunnitelma

 

24

3929/2017 Hankesuunnitelma

 

25

3929/2017 Kustannusarvio

 

26

3929/2017 Ratatarviketarjous

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jani Paananen

puh. +358 44 718 5673

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 


 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa