Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 119

Asianro 7933/10.02.03/2016

 

 

Tiedonanto vireilletulosta, asemakaavan muutos / Rajalan Aitta / Puijonlaakso 12-43

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Asemakaavan muutostyössä päivitetään alueella voimassaolevia vuosina 1963, 1971 ja 1978 vahvistuneita asemakaavoja ja tutkitaan alueella olevien korttelialueiden täydennysrakentamismahdollisuudet. Asemakaavamuutos koskee kiinteistöjä 297–12-43-1, 297–12-43-2 ja 297–12-42-3 sekä Suunnistajantien katualuetta. Asemakaavan muutoksessa liikerakennusten korttelialue, sen pohjoispuolinen urheilualue sekä mahdollisesti autopaikkojen korttelialue muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavatyössä tutkitaan autopaikkojen uudelleenjärjestelyt.

 

 

Vaikutusten arviointi                Hankkeen toteutuminen lisää ja monipuolistaa Puijonlaakson asuntotarjontaa. Uudet asukkaat vilkastuttavat ja elävöittävät aluetta ja parantavat Puijonlaakson yritysten ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.

 

Liikenne ja autopaikkojen tarve lisääntyvät. Kaavassa selvitetään myös pysäköintialueen täydennysrakentamista. Mikäli alueen täydennysrakentaminen on mahdollista, olevat maanpäälliset pysäköintipaikat (159 ap) korvattaisiin tällöin uusilla rakenteellisilla tai osittain maanpäällisillä pysäköintipaikoilla.

 

Suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla lähiympäristön kaupunkikuvassa ja hanke vaikuttaa koko alueen luonteeseen. Nykyistä korkeammilla rakennuksilla on vaikutuksia naapuruston näkymiin ja mahdollisesti varjostukseen. Korkeat rakennukset myös näkyisivät maisemassa.

 

Vaikutukset ilmastoon ovat positiivisia kaupungin yhdyskuntarakenteen tiivistyessä. Rakentaminen tukeutuisi olemassa olevaan kunnallistekniikkaan ja muuhun infrastruktuuriin, jolloin se on ekologisempaa ja taloudellisempaa kuin täysin uudelle alueelle rakentaminen. Yhdyskuntarakenteen eheytymisen hyödyt tasapainottaisivat rakentamisesta koituvia ympäristövaikutuksia.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

51

7933/2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

                                                          Valmistelija                                                           

Sonja Tilaeus

puh. +358 44 718 5047

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa