Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 118

Asianro 3932/10.02.03/2017

 

 

Tiedonanto vireilletulosta / Asemakaava ja asemakaavan muutos / Vanhan varikon itäosa

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa oppilaitosten siirtyminen Savilahteen, sekä työpaikka- ja asuinrakentaminen.

 

Tavoitteena on Savon koulutuskuntayhtymän (SAKKY) ja Savonia-ammattikorkeakoulun toimintojen keskittäminen Savilahden alueelle. Asemakaavan muutos koskee nykyistä Senaatti-kiinteistöjen omistamaa tutkimuskeskus Neulasen korttelialuetta (13-21), jossa tarkoitus on muuttaa nykyinen käyttötarkoitus ja lisätä rakennusoikeutta. SAKKY ja Savonia AMK valmistelevat kiinteistökauppaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Oppilaitoksen tarpeisiin on tarkoitus varata alueita myös korttelin 13-21 lounaispuolelta kaupungin omistamasta asevarikon kiinteistöstä (407-2-22), jolle laaditaan asemakaava.

 

Kaupungin omistamaa entisen asevarikon kiinteistöä (407-2-22) on tarkoitus tutkia osayleiskaavan pohjalta laajemminkin, pääasiassa työpaikka- ja asuinalueena. Kaavatyössä tutkitaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyt sekä infraverkostot ja pyritään turvaamaan luontoarvojen säilyminen. Kaavatyössä tutkitaan myös jo asemakaavoitettuja katu- ja viheralueita.

 

 

Vaikutusten arviointi                Asemakaava ja asemakaavan muutos toteuttaa kaupungin ilmastopoliittista ohjelmaa mm. mahdollistamalla Savilahden alueen uusien oppilaitos-, työpaikka- ja asuinalueiden syntymisen lähelle olemassa olevaa infraa ja palveluja. Sijoittamalla monipuolisesti toimintoja samalle alueelle vähennetään liikkumistarvetta. Savilahti-projektissa pyritään hillitsemään ajoneuvoliikenteen määrä kasvua ja panostamaan kevyen- ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseen ja houkuttelevuuteen, ja näin ollen vähentämään liikenteestä aiheutuvia kasvihuonepäästöjä.

 

Asemakaava ja asemakaavan muutos toteuttaa Kuopion kaupungin yritysstrategiaa lisäämällä yritystonttitarjontaa lähellä keskustaa.  Kaavalla on positiivisia vaikutuksia kaupungin kilpailukykyyn, vetovoimaan ja yritystoimintaan.

 

Uudella rakentamisella ja liikennejärjestelyillä on vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Luontoarvojen säilyminen pyritään turvaamaan kaavatyössä mahdollisimman hyvin.

 

 

Esitys                                              MRL 63 §:n sekä MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva vireilletuloaineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi

 

 

Liitteet

49

3932/2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

50

3932/2017 ote ajantasa-asemakaavasta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Mari Piipponen

puh. +358 44 718 5413

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Merkitään, että puheenjohtaja Iris Asikainen, Markku Söderström ja Juankosken edustaja Ensio Vatanen poistuivat esteellisinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän kokouksen ajan puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Keijo Voutilainen.

 

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa