Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 117

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 117

Asianro 8467/10.02.03/2014

 

 

Tiedonanto valmistelusta / Asemakaavan muutos / Särkiniemen srk-talo ja Sammallahden kenttä

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Kuopion evankelisluterilaisen seurakunnan ja Niiralan Kulma Oy:n hakemuksesta valmistellaan Särkiniemen srk-talon tonttia sekä Sammallahden kenttää koskevaa asemakaavan muutosta.

 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa suunnittelualueen kehittäminen asuinkäyttöön. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään myös Särkiniementien varren täydennysrakentamismahdollisuuksia sekä päivitetään Särkiniemen keskuspuiston liito-oravamerkintöjä ja Sammalniemenpuiston hulevesi- ja kulkuyhteysmerkintöjä.

 

 

Vaikutusten arviointi                Kaavamuutos monipuolistaa Särkiniemen asuntotarjontaa ja luo edellytyksiä asuinalueen sisäiselle asukasjakaumaa tasapainottavalle muuttoliikkeelle. Uusi asuntorakentaminen eheyttä aluerakennetta sekä tukee lähipalvelujen säilymistä ja vahvistumista alueella. Täydennysrakentaminen sijoittuu hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Hankkeen yritys- ja ilmastopoliittiset vaikutukset ovat positiivisia.

 

Jatkotoimenpiteet                    Valmisteluaineistoa esitellään yleisötilaisuudessa kesäkuussa 2017.

 

 

Esitys                                              MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville tuleva valmisteluvaiheen aineisto annetaan kaupunkirakennelautakunnalle tiedoksi.

 

 

Liitteet

44

8467/2014 kaavaluonnoksen havainneaineisto

 

45

8467/2014 kaavaselostusluonnos (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

46

8467/2014 kaavaselostuksen liite1, havainneaineistot (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

47

8467/2014 kaavaselostuksen liite2, liito-oravatarkastus -raportti (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

48

8467/2014 kaavaselostuksen liite3, PIMA-tutkimus ja maaperälausunnot (ei jaeta, julkaistaan internetissä)

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jaana Keränen

puh. +358 44 718 5446

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 


 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa