Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  6197/2016 Sijaintikartta

 

 

§ 123

Asianro 6197/10.02.06.03/2016

 

 

Juankosken ja Kuopion asemakaava-alueilla olevien samannimisten katujen nimimuutokset, Jokipolku

 

 

 

Va. kaupunkisuunnittelujohtaja Juha Romppanen

Kaupunkisuunnittelun tukipalvelut

 

 

Tiivistelmä:

Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa kadun nimen esityksen mukaisesti:

 

Nimen muutoksen perusteet

 

Kuntaliitosten yhteydessä teiden ja katujen nimet pyritään muuttamaan niin, ettei ongelmia syntyisi esimerkiksi hälytysajoneuvojen tilaustilanteissa. Nimen muuttaminen helpottaa myös taksien ja postin löytämistä oikeaan osoitteeseen.

 

Juankosken ja Kuopion kuntaliitoksesta aiheutuneet katunimimuutokset tehtiin vuoden 2016 aikana. Tällöin Juankosken kaupungilta jäi muuttamatta yksi samanniminen katu, Juankosken Säyneisen taajamassa oleva Jokipolku.

 

Maankäyttö ja rakennuslain 55 §:n 4 mom:n mukaan ”Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelin numero. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta”. Tämä menettely nopeuttaa katunimien muuttamista asemakaavan muutoksiin verrattuna.

 

Kunta päättää osoiteasioista, mutta nimimuutokset pyritään tekemään yhteistyössä asukkaiden kanssa. Siihen, kumman kunnan puolella nimi muutetaan, vaikuttaa kadun varrelle annettujen osoitteiden ja ympärivuotisten asuntojen sekä yritysten lukumäärä. Lisäksi ratkaisuun vaikuttaa mm. kadun nimen ikä ja nimihistoria.

 

Muutettava kadun nimi aiheuttaa jossain määrin hankaluuksia ja kustannuksia kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, etenkin kun on kysymys yritystoiminnasta, (mm. osoitemuutoksen ilmoittaminen ja painettujen esitteiden, kirjekuorien yms. uusiminen). Joillekin asukkaille nykyiset nimet saattavat sisältää myös tunnearvoja.

 

Nimen muutoksen jälkeen uudet nimet muutetaan mahdollisimman nopeasti opaskarttoihin. Siirtymävaiheessa saattaa kuitenkin syntyä sekaannuksia ennen kuin uudet nimet vakiintuvat käytössä. Esim. navigaattorien osoitetietojen päivittymiseen kaupunki ei pysty vaikuttamaan.

 

Osoitteessa kadun nimi vaihtuu, mutta numero pysyy pääsääntöisesti ennallaan. Uuden osoitteen voitte ottaa käyttöön, kun kadun nimikyltti on vaihdettu kunnan toimesta. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 

Käsittelyvaiheet ja tiedottaminen

 

Maaomaisuuden hallintapalvelut on tiedottanut puhelimitse Kuopion kaupungin 71. kaupunginosan (Säyneinen) Jokipolun varren asukkaita siitä, että nimi muutetaan, koska sen varrella on vain yksi omakotitalo / muutettava osoite.

 

Esitys katunimimuutokseksi:

 

71. kaupunginosan (Säyneinen) Jokipolun nimi esitetään muutettavaksi muotoon Jokitörmänpolku.

 

Perustelut:

 

Kuopion kaupungin 71. kaupunginosan (Säyneinen) Jokipolun nimi muutetaan, koska sen varrella on vain yksi omakotitalo / muutettava osoite. Kuopion kaupungin 50. kaupunginosan (Nilsiä) Jokipolun varrella on yksi omakotitalo ja kolme rivitaloa / 12 muutettavaa osoitetta.

 

Asukkaiden kannanotot:

 

Hei!

 

Tiemme nimi kuulemma muuttuu Juankoski-Kuopio -kuntaliitoksen vuoksi sittenkin.

 

Nykyisin tiennimi on Jokipolku ja talomme numero on 1. Haluamme tiennimeksi Jokitörmänpolku ja niin, että talomme numero on edelleen 1.”

 

Jatkotoimenpiteet                    Kadun nimen muutos aiheuttaa muutoksia osoite- ja opaskarttoihin, osoite- yms. rekistereihin sekä ajantasa-asemakaavaan. Lisäksi muutos aiheuttaa uuden kadun nimikyltin asentamisen. Osoitteessa kadun nimi vaihtuu, mutta numero pysyy ennallaan. Uuden osoitteen voitte ottaa käyttöön, kun kadun nimikyltti on vaihdettu kunnan toimesta. Kunta ilmoittaa kadun nimen muutoksesta pelastustoimelle, maistraattiin ja postiin.

 

Hyväksyvä viranomainen       

 

Kaupunkirakennelautakunta

 

Vaikutusten arviointi                -

 

 

Päätösesitys                                Kaupunkirakennelautakunnalle esitetään, että se päättää muuttaa katunimen edellä olevan esityksen mukaisesti.

 

Päätös tulee toimittaa tiedoksi Kuopion kaupungin 71. kaupunginosan (Säyneinen) Jokipolun varren asukkaille. Päätös toimitetaan tiedoksi ensimmäiselle allekirjoittajalle jonka tulee hallintolain 56 §:n mukaisesti ilmoittaa tiedoksisaannista muille asianosaisille.

 

Liitteet

60

6197/2016 Sijaintikartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Jussi Partanen

puh. +358 44 718 5416

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy va. kaupunkisuunnittelujohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa