Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 101

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 101

Asianro 3917/02.05.00.00/2017

 

 

Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen

 

 

Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy
Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut

 

 

Kunnan kiinteistörekisterin pitäjän määräämästä kiinteistötoimituksesta ja muusta kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetusta toimenpiteestä perittävä maksu tai sen laskentaperusteet määrätään kiinteistötoimitusmaksutaksassa. Maksun määräämistä koskevat perusteet ovat laissa kiinteistötoimitusmaksusta (558/1995) ja asetuksessa kiinteistötoimitusmaksusta (1560/2001). Edellä mainitun lain 4 §:n mukaan kunnassa sovellettavasta kiinteistötoimitusmaksutaksasta päättää kunta. Lainkohta on muutettu 1.1.2017 alkaen. Siihen saakka päätöksentekijäksi oli määritelty kunnanvaltuusto, mistä johtuen aikaisemmat kiinteistötoimitusmaksutaksat ovat kaupunginvaltuuston hyväksymiä.

 

Voimassa oleva kiinteistötoimitusmaksutaksa on hyväksytty vuonna 2013. Laki kiinteistötoimitusmaksusta määrää, että maksun tulee vastata kunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia (omakustannusarvo). Uuden taksan laskennassa on hyödynnetty maaomaisuuden hallintapalveluissa käytössä olevaa tuotebudjetointia. Budjetoinnin perusteella laaditussa käyttösuunnitelmassa kaikki kustannukset (sekä henkilö- että yleiskustannukset) on jaettu suoraan eri tuoteryhmille tuotteisiin käytettävän työajan suhteessa.

 

Kiinteistötoimitusmaksutaksan kautta on viime vuosien aikana saatu tuloja kaupungille keskimäärin 150 000 - 160 000 euroa. Tuloista noin 80 % koostuu taksaehdotuksen kahdesta ensimmäisestä maksuluokasta eli alle 2000 m²:n ja yli 2 000 m²:n suuruisten tonttien lohkomisista. Uudessa taksaehdotuksessa alimman luokan lohkomisen hinnaksi on määritelty 1050 (entinen 990) euroa ja yli 2 000 m² suuruisten tonttien lohkomisen hinnaksi 1230 (entinen 1140) euroa. Aikaisemmassa tontin lohkomisessa ollut kolmas luokka yli 10 000 m² esitetään poistettavaksi, koska määrällisesti tähän luokkaan kuuluvia lohkomisia on erittäin vähän.

 

Uutena kohtana taksaesitykseen lisätään tontin halkominen. Halkominen on laskutettu tähän saakka tuntiveloituksen perusteella, mutta asiakkaan kannalta kiinteä hinta on selkeämpi. Selkeyttä on lisätty myös poistamalla rasitetoimituksesta ja lohkomisen yhteydessä käsiteltävistä rasitteista rasitteiden määrään sidottu maksuluokka.

 

Vaikutusten arviointi                Päätöksellä ei ole ilmastopoliittisia vaikutuksia ja taksan korotuksen aiheuttamat yrityspoliittiset vaikutukset ovat vähäiset.

 

 

Esitys                                              Esitän kaupunkirakennelautakunnalle päätettäväksi, että Kuopion kaupunkiin vahvistetaan liitteenä olevan luonnoksen mukainen kiinteistötoimitusmaksutaksa.

 

 

Liitteet

2

3917/2017 Liite Taksa 2013

 

3

3917/2017 Liite Uusi taksa 2017

 

                                                          Valmistelija                                                           

Lauri Lytsy

puh. +358 44 718 5505

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa