Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 103

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

§ 103

Asianro 3976/02.05.00.00/2017

 

 

Taksa Kuopion kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden vuokrauksesta perittävistä maksuista, muutokset tapahtumilta perittäviin maksuihin sekä maksujen tarkistus

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Yleistä                                             Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978 muutoksen 547/2005 14 b §:n mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisellä alueella tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä sekä niillä järjestettävistä tapahtumista.

 

Maksun perusteena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. Alueen keskeisyyden ottaminen yhdeksi maksun perusteeksi mahdollistaa syrjäisemmillä tai hiljaisemmilla kaduilla ja yleisillä alueilla keskeisiä alueita alemman yksikkömaksun. Maksun tavoitteena on katujen ja yleisten alueiden pysyminen niille varatussa yleisessä käytössä, kaivantojen lyhyt aukioloaika ja töiden yhteensovittaminen.

 

Kaupunki perii tällä hetkellä omistamistaan maa-alueista vuokraa usealla eri toiminta-alueella. Luvan hakemisen käytännössä pyritään nk. yhden luukun periaatteeseen, jossa luvan hakija saa yhdellä hakemuksella luvat kaikkiin kaupungin omistamiin alueisiin. Kaivu- ja sijoituslupien sekä aluevaltausten hakeminen Lupapiste.fi -palvelun kautta on ollut käytössä noin vuoden ajan ja urakoitsijat ovat ottaneet palvelun hyvin käyttöönsä.

 

Tapahtumia koskevat maksut

 

Tapahtumille on määritelty omat maksuluokkansa.  Tapahtumamaksujen suuruus ja maksuperusteet säilyvät ennallaan. Pieniin tapahtumiin riittää pelkkä ilmoitus. Tapahtumia koskevat maksut on esitelty liitteenä olevassa taulukossa. Maksu peritään kaikista päätöksistä (niin myönteiset kuin kielteiset päätökset).

 

Vuoden 2017 huhtikuun alusta siirtyi Kauppatorin ja Satamatorin tapahtumien lupien myöntäminen Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry:lle. Kehittämisyhdistys saa myöntää tapahtumalupia torin kohdalla myös Puijonkadun ja Kauppakadun kävelykatuosuuksille.

 

Eräille lähinnä puistoihin sijoittuville tapahtuma-alueille on määritelty kiinteät vuokrat, jotka käyvät ilmi tapahtumamaksuluettelosta ja sen karttaliitteestä. Näitä vuokria käytetään kaupallisissa tapahtumissa, kun alue suljetaan yleisöltä ja paikalle pääsystä peritään pääsymaksu.

 


 

Katujen ja yleisten alueiden tilapäistä vuokrausta koskevat maksut (katuvaltausmaksut)

 

Katuvaltausmaksu peritään työmaalta vain kerran, vaikka samanaikaisesti työn tarkoituksena olisi useamman johdon tai laitteen rakentaminen ja työstä vastaavia olisi useita. Tällaisessa tapauksessa työstä vastaavat maksavat maksun yhdessä.

 

Maksua ei peritä, jos työ tehdään kadun rakentamiseen liittyvän muun työn yhteydessä. Tällainen voi olla kadun uudisrakentaminen tai sen peruskorjaaminen, jolloin johdot tai laitteet voidaan sijoittaa kadun rakenteisiin samalla kertaa. Myös kunnallisteknisissä yhteisrakentamiskohteissa ei maksua peritä, kun kaupunki osallistuu niihin.

 

Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana työstä vastaavasta riippumattomasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi muinaismuisto, jonka olemassaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on suojeltu, tai kunta edellyttää samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja työmaata ei voida sulkea tai työssä edetä näiden syiden vuoksi.

 

Taksa määriteltiin Kuopiossa lain tultua voimaan teknisen lautakunnan päätöksellä 8.1.2007. Maksuja on tarkastettu kahdesti sen jälkeen teknisen lautakunnan päätöksellä 7.6.2011 ja kaupunkirakennelautakunnan 19.3.2014. Tällä esityksellä halutaan ensisijaisesti ohjata hakijoita tekemään ilmoitukset oikea-aikaisesti. Samalla tuodaan kustannuksia lähemmäksi todellisia valvonnasta aiheutuvia kustannuksia. Taksojen keskimääräinen korotus on 20 %

 

Maksut määräytyvät seuraavien taulukkojen mukaisesti. Tapahtumille on oma taulukkonsa. Tarkastus- ja valvontamaksua voidaan käyttää myös tapahtumien valvonnassa, mikäli katsotaan, että tapahtuman valvonnasta aiheutuu ylimääräistä työtä.

 

Tarkastus- ja valvontamaksu on sama koko kaupunkialueella

 

Maksuun sisältyy kolme (3) valvontakäyntiä kohteessa sekä liikenteenohjaussuunnitelman tarkistaminen.

 

 

Esitetty/uusi/ €

Entinen/€

Tarkastus- ja

valvontamaksu

170,00

140,00

 

Ylimääräisestä valvontakäynnistä peritään erillinen maksu (€/käynti).

                                     

 

Esitetty uusi/ €/käynti

Entinen/€/käynti

Ylimääräinen

valvontakäynti

85,00

71,00

 

Maksu ilmoituksen tarkastamisesta ja siihen liittyvästä työn valvonnasta koskee viranomaistoimintaa, joten siitä ei peritä arvonlisäveroa.

 

Maksu kadun tai yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaaksi pois yleisestä käytöstä

                                                         


 

Maksuluokka I

 

Maksuluokkaan I kuuluvat katumaksukarttaan punaisella (näkyy internetissä värillisenä) merkityn alueen sisällä olevat ydin keskustan kadut, jalkakäytävät, kevyenliikenteen väylät, puistot ja yleiset alueet.

 

Maksuluokka I

Esitetty uusi/€/vrk

Entinen/€/vrk

 alueen koko

 

 

alle 30 m2

8,64

7,20

31 -60 m2

17,16

14,30

61 -120 m2

34,32

28,60

121 -240 m2

66,00

55,00

yli 241 m2

66+0,18 €/m2

 

55,00+0,15 €/m2

 

 

Maksuluokkaan II kuuluvat katumaksukarttaan vihreällä tai sinisellä (näkyy internetissä värillisenä) merkityt pää- ja kokoojakadut (kunnossapitoluokka 1, vihreä ja kunnossapitoluokka 2, sininen) ja niihin liittyvät jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät ja muut yleiset alueet.

 

Maksuluokka II

 

Maksuluokka II

Esitetty uusi/ €/vrk

Entinen/€/vrk

alueen koko

 

 

alle 30 m2

4,20

3,50

31 -60 m2

8,64

7,20

61 -120 m2

17,16

14,30

121 -240 m2

34,32

28,60

yli 241 m2

34,32 + 0,96 €/m2

 

28,60+0,08 €/m2

 

 

Maksuluokka III

 

Maksuluokkaan III kuuluvat ne kadut, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät sekä puistot ja muut yleiset alueet, jotka eivät kuulu maksuluokkaan I tai II.

 

Maksuluokka III

Esitetty uusi/€/vrk

Entinen/€/vrk

alueen koko

 

 

alle 30 m2

2,16

1,80

31 -60 m2

4,20

3,50

61 -120 m2

8,64

7,20

121 -240 m2

17,16

14,30

yli 240 m2

17,16+0,06 €/m2

 

14,30+0,05 €/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan.

 

Maksua ei peritä, jos työ tehdään kadun rakentamisesta vastaavan päätoteuttajan tai urakoitsijan urakkaan kuuluvien töiden yhteydessä.

 

Maksu kadun tai yleisen alueen käytöstä työmaana on viranomaistoimintaa, joten siitä ei peritä arvonlisäveroa.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Kauppatorin, torin kohdalla Puijonkadun ja Kauppakadun sekä satamatorin osalta tapahtumaluvat myöntää ja laskuttaa Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys, jonka vastuulle torien ja kävelykeskustan toiminnallinen hallinnointi siirtyi 1.4.2017 alkaen.

 

Varsinaisten katuvaltausten osalta hintoja korotetaan. Sen ei kuitenkaan uskota vaikuttavan merkittävästi valtausten määrään. Tavoitteena on, että katuvaltausten tarvitsijat tekevät yhteistyötä (mm. kaapeleihin ja putkiin liittyvät hankkeet) sekä pyrkivät minimoimaan kadun käyttäjille aiheutetun haitan.

 

Ajoissa jätetystä lupahakemuksesta ja asianmukaisesta työmaataulusta on mahdollisuus saada merkittävä alennus lupamaksuihin (liitteen työlupaohjeet ja -ehdot kohta 7.2.). Oikea-aikaisesta lupahakemuksen jättämisestä palkitsevalla hinnoittelulla on tavoitteena nopeuttaa ja sujuvoittaa lupakäytäntöä.

 

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy taksat otettavaksi käyttöön 1.8.2017 alkaen. Kunnossapidon palvelut voi tehdä taksaan pieniä luonteeltaan teknisiä korjauksia ilman lautakunnan käsittelyä.

 

 

Liitteet

6

3976/2017 Tapahtumamaksuluettelo

 

7

3976/2017 Työlupaohjeet ja -ehdot

 

8

3976/2017 Tapahtumapuistohinnasto

 

9

3976/2017 Tapahtumapuistot

 

10

3976/2017 Katumaksukartta

 

                                                          Valmistelija                                                           

Juho Pelkonen

puh. +358  44 7185 674        

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Merkitään, että vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa