Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kuopion kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://publish.kuopio.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkirakennelautakunta
Pöytäkirja 24.05.2017/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  3927/2017 Torikauppasääntö

 

 

§ 104

Asianro 3927/10.00.02.03/2017

 

 

Kuopion kaupungin torikauppasäännön päivittäminen / maaseututorien myyntipaikat sekä kaupunginosa- ja maaseututorien ilmoitusmenettelyluvat

 

 

Kaupungininsinööri Ismo Heikkinen
Rakentamisen ja kunnossapidon tukipalvelut

 

 

Selostus                                         Kuopion kaupungin voimassaoleva torikauppasääntö on hyväksytty kaupunkirakennelautakunnassa v. 2013 ja se on ollut voimassa 2.5.2014 lähtien. Torikauppasääntö koski kaikkia kaupungin toreja 31.3.2017 saakka. Toritoiminnoissa tuli muutoksia 1.4.2017, kun kauppa- ja satamatorin toritoiminnat siirtyivät Kuopion Kaupunkikeskustan Kehittämisyhdistys ry:lle. Kauppa- ja satamatoria koskeva torisääntöluonnos hyväksyttiin toritoimintojen siirron yhteydessä kaupunkirakennelautakunnassa 1.3.2017 § 39.

 

Torisäännön päivittämisen lähtökohtana on sallia ilmaiseksi satunnaiset myyntitoiminnat. Pitempiaikaisista ja ammattimaisesta myyntitoiminnasta peritään hinnaston mukainen maksu.

                     

Hinnasto                                        Nykyinen torikaupan myyntipaikkojen hinnasto on otettu käyttöön 2.5.2014 alkaen ja sen voimassaoloaika on toistaiseksi. Hinnastossa on määritelty maaseututorien myyntipaikkahinnaksi hinnastohinta - 20 %. Hinnastohintoja ei esitetä korotettavaksi. Ilmoitusmenettelyssä lyhytaikainen alueen käyttö (max 5 pv/kuukausi) on ilmainen.

                                                         

Maaseututorit                             Maaseututoreja on Vehmersalmessa, Karttulassa, Nilsiässä, Maaningalla ja Juankoskella.

 

Karttulassa, Nilsiässä, Maaningalla ja Juankoskella on asiakaspalvelupisteet, joissa peritään toripaikkamaksut, sähkö ja vesi kauppasäännön hinnaston mukaisilla hinnoilla.

 

Toiminnan kehittämisen tarkoituksen olisi lisätä kaikilla maaseututoreilla sähkön- ja vedenottopisteitä, jotta palvelu varmistetaan ja kaupunki saa maksun käytetystä sähköstä ja vedestä. Myyntipaikkojen myynnin sekä sähkö- ja vesimaksujen perimisessä ongelmia aiheuttaa se, että tällä hetkellä maaseudulla asiakaspalvelu on ollut kiinni keskikesällä kesälomien vuoksi.

 

Vehmersalmen torilla myyntitoiminta on ollut vähäisempää ja torille on rakennettu remontin yhteydessä maksullinen sähkönottopiste, joten torikauppa ei tarvitse torivalvontaa sähkömaksujen vuoksi. Tämän vuoksi on suunniteltu, että Vehmersalmen torille haetaan luvat ilmoitusmenettelyllä. Myös Maaningan torille on rakennettu sähkönottopiste.

                     

Ilmoitusmenettely                    Männistön, Neulamäen, Petosen, Keilankannan, Vehmersalmen ja Maaningan toreilla olisi tarkoitus ottaa käyttöön myyntipaikan varauksessa ilmoitusmenettely. Jos asiakaspalvelupisteet poistuvat Karttulasta, Nilsiästä ja Juankoskelta, voisi ilmoitusmenettelyä laajentaa myös näille toreille.

                                                         

Männistön, Neulamäen, Petosen, Keilankannan torit ovat kaupunginosatoreja, joissa on ollut eniten myyntitoimintaa. Myyntitoiminta on kuitenkin varsin vähäistä. Toreilla ei ole sähkön eikä vedenottomahdollisuutta eikä myöskään jätehuoltoa.  Muut kaupunginosatorit ovat lähinnä oleskelutoreja (esim. Särkiniemi, Saarijärvi), joissa ei ole ollut myyntitoimintaa.

 

Ilmoitusmenettelyn tarkoituksena olisi tarjota ilmaiseksi väliaikaisia (max 5 pv / kuukausi), pienimuotoiseen myyntiin tarkoitettuja paikkoja esim. mansikan myynti, pienet kirpputorit, asukasyhdistyksen toimintaan liittyvät tapahtumat, Siivouspäivätapahtuma ym. Myyntiaika on rajoitettu ja pitempiaikaiseen myyntiin tulee hakea maksullinen myyntipaikka sekä maksaa torihinnaston mukainen maksu. Pitempiaikaista myyntiä on pidettävä ammattimaisena myyntinä, jolloin myyntipaikan hakijan tulee pyydettäessä esittää, että torisäännössä vaadittavat velvoitteet ja luvat ovat kunnossa. 

 

Toreilla ei sallita yögrillitoimintaa puutteellisen tekniikan ja jätehuollon puuttumisen vuoksi.

 

Lupa ilmoitusmenettelyä varten tulee hakea sähköpostilla ja toimintaa valvoo kaupunkiympäristön palvelualueen valvoja.

 

Toreille asennetaan kyltit, joissa kerrotaan toimintatavat ja yhteystiedot.

                                                         

 

Vaikutusten arviointi                Torisäännön päivittämisellä on tarkoituksena keventää jäykkää lupamenettelyä ja antaa yhdistyksille ja yksityisille henkilöille mahdollisuus käyttää kaupungin alueita laajemmalla toimintatasolla. Esitys lisää myös maaseutualueiden ja kaupunginosien yhteisöllisyyttä (tapahtumat ym.) ja elävöittää kaupunkikuvaa sekä hyödyttää elinkeinoelämää.

                                           

Toreja voi käyttää myös mm. Siivouspäivä -tapahtumissa, joka tukee kierrätystä ja kestävää kehitystä.

 

Esitys                                              Esitän, että kaupunkirakennelautakunta hyväksyy torikauppasäännön muutokset. Päätös esitetään otettavaksi heti käyttöön ennen päätöksen lainvoimaisuutta kuntalain § 98 mukaisesti.

 

 

Liitteet

11

3927/2017 Torikauppasääntö

 

                                                          Valmistelija                                                           

Hannele Kauppinen

puh. +358 44 718 5713

                                                          etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

 

 

Päätösehdotus                           Palvelualuejohtaja Jarmo Pirhonen               

 

Lautakunta hyväksyy kaupungininsinöörin esityksen.

 

 

Päätös                                            Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa